Petr Kříž byl jmenován 1. viceprezidentem Evropské federace účetních

View this page in: English

13. prosince 2012 – Petr Kříž, partner řídící skupinu auditorských služeb pro finanční instituce PwC v České republice, byl dnes valnou hromadou Evropské federace účetních (FEE) zvolen 1. viceprezidentem FEE. V posledních šesti letech v FEE působil jako viceprezident odpovědný za oblast účetního výkaznictví a předseda bankovní pracovní skupiny.

Petr Kříž
   
   
 

Pozice 1. viceprezidenta je velkým oceněním nejen pro mě, ale pro celou českou auditorskou profesi. Zároveň však jde o náročnou roli v době, kdy se hraje nejen o významné regulační změny, ale o podobu korporátního výkaznictví, budoucnost evropské auditorské profese a důvěru finančních trhů.

Petr Kříž
partner, PwC Česká republika

   

Petr Kříž (50) je vedoucím partnerem sektoru finančních služeb společnosti PwC v České republice. V letech 2001 až 2004 byl prezidentem Komory auditorů. Je rovněž členem pracovní skupiny pro rozvoj účetnictví a auditu ministerstva financí, vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE, Správního a nominačního výboru Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) a předsedou dozorčí rady Transparency International o.p.s . Dlouhodobě se věnuje především oblastem finančních nástrojů a jejich auditu a finančních trhů a jejich regulaci.

 

Konec

 

O FEE

Evropská federace účetních (www.fee.be) je klíčovým představitelem účetní a auditorské profese v Evropě. Jejími členy je 45 organizací z 33 zemí. Členské organizace působí ve všech 27 zemích Evropské unie a 3 zemích Evropského sdružení volného obchodu a zastupují více než 700 000 evropských účetních a auditorů.

 

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.