Když zaměstnanci sledují olympiádu v pracovní době…

8. srpna 2012 – Řada zaměstnanců si v těchto dnech zpříjemňuje pracovní dobu sledováním sportovních přenosů z olympijských her v Londýně. Ne vždy to však znamená porušení jejich pracovních povinností. Odborníci na pracovní právo z advokátní kanceláře PwC Legal připravili přehled práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů v souvislosti se sledováním Olympiády. Komentuje je Petr Glogar, odborník na pracovní právo z PwC Legal.

 

Teambuilding

Kancelář - ilustrační foto

Pokud zaměstnavatel toleruje společné sledování olympiády více zaměstnanců za účelem budování spolupráce na pracovišti a zvýšení jejich motivace, může se jednat o tzv. teambuilding. Ten může být při splnění uvedených předpokladů považován za činnost přímo související s výkonem práce. Zaměstnavatel není zbaven odpovědnosti za případné úrazy při sledování olympiády, náhradu škody či ztrátu na výdělku, například pokud zaměstnanci fandí příliš horlivě. Takový úraz potom bude v rámci teambuildingu posuzován jako úraz pracovní.

 

Zaměstnavateli to nevadí

Sleduje-li zaměstnanec olympiádu např. u svého počítače v pracovní době se souhlasem zaměstnavatele, je nutné učinit opatření týkající se rozvržení pracovní doby zaměstnanců. U pracovníka se nebude jednat o porušení právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, neboť olympiádu sledoval, tedy nepracoval, se souhlasem zaměstnavatele. Ten mu nepřiděluje práci a zaměstnanec by tak měl mít nárok na náhradu mzdy za dobu, kdy olympiádu sledoval v pracovní době.

 

Bez souhlasu zaměstnavatele

Sledování olympiády bez svolení zaměstnavatele je porušení povinností zaměstnance v pracovním poměru. Podle okolností bude na posouzení zaměstnavatele, zda se jedná o porušení méně závažné nebo hrubé. V krajních případech bude zaměstnavatel oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr, samozřejmě bez nároku zaměstnance na odstupné. Navíc, způsobil-li zaměstnanec takovým jednáním škodu, je povinen ji nahradit.

Jiná situace nastává, pokud sledoval olympiádu v čase, který není určen k výkonu práce, typicky v době čerpání přestávky na jídlo a oddech. Nicméně i v tomto případě může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat náhradu nákladů, které způsobil činností nesouvisející s výkonem práce, především elektrické energie.

 

Sledování olympiády v popisu práce

O porušení povinností se samozřejmě nebude jednat v případě, kdy má dotčený zaměstnanec v popisu práce sledování takovýchto událostí, zpracovávání jejich obsahu a analýzy pro zaměstnavatele. Může se typicky jednat o zaměstnance v odděleních marketingu, žurnalisty apod.

 

Za volantem

Služební řidiči, třeba kamionů, mohou sledovat olympiádu prostřednictvím rozhlasu, pokud je neruší při výkonu práce, tedy aniž by například museli zastavit. I když někteří mají v autě i televizor, určitě by ho neměli sledovat za jízdy. Za rozhlasový přijímač v kabině by měl zaměstnavatel odvádět koncesionářský poplatek. Pokud řidič autobusu pouští rádio či televizi cestujícím, jedná se o veřejnou produkci. Firma by pak měla platit autorským svazům.

 

Za televizi a rozhlas se platí nejen poplatky

Zaměstnavatel má v souvislosti s držením televizního přijímače povinnost hradit koncesionářský poplatek. Povinnost hradit tento poplatek se týká i sledování přenosu přes osobní počítač, je-li vybaven televizní kartou, USB tunerem, nebo pokud je program sledován prostřednictvím operátorů skrze internetový protokol, tzv. IPTV. Klasické internetové vysílání olympiády přes internet nepodléhá koncesionářskému poplatku.

Sportovní přenos sice není považovaný za autorské dílo, a není zde tedy povinnost platit autorskou odměnu prostřednictvím kolektivních správců, jako je všeobecně známý Ochranný svaz autorský (OSA). U reklam či jiných pořadů, jimiž televize běžně přenos prokládají, tato povinnost při veřejné produkci zůstává. Jen stěží si lze představit, že zaměstnavatel dokáže projekci olympiády oddělit od „zpoplatněného obsahu“. Je tedy na každém zaměstnavateli, aby zvážil, jaký rozsah a obsah vysílání se zaměstnancům rozhodne zpřístupnit.

 

Konec

 

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.

Prezentaci advokátní kanceláře PwC Legal naleznete na www.pwclegal.cz.