Českým firmám ubylo za posledních pět let téměř čtvrt roku daňových povinností

19. listopadu 2013 – Středně velká česká firma stráví v průměru 413 hodin zpracováním agend a přípravou podkladů spojených s výběrem daní. Za posledních pět let klesla tato doba o neuvěřitelných 517 hodin více. Tedy o přibližně tři měsíce pracovní doby, které nyní může věnovat svému podnikání. Jak ukázala studie Světové banky, IFC a PwC, „Jak se platí daně“ (Paying Taxes) 2014, v rámci Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu se podařilo České republice největší snížení administrativní daňové zátěže. Přispěla k tomu zejména řada systémových zjednodušení a elektronizace jak podávání daňových přiznání, tak i plateb.

Peter Chrenko
   
   
 

Za celou historii studie Jak se platí daně je Česká republika jednou z pouze šesti zemí v EU a EFTA, kterým se podařilo výrazně snížit časovou náročnost plnění daňových povinností o více než 100 hodin. Zároveň dokázala snížit jako jediná v regionu tuto náročnost u všech zkoumaných typů daní.

Peter Chrenko
vedoucí partner daňových a právních služeb , PwC Česká republika

   

Oproti předchozímu ročníku (2013) zůstává čas potřebný ke splnění daňových povinností na úrovni v letošní studii (2014) beze změny.

„Celková náročnost placení daní v Česku však stále patří k nejnáročnějším v Evropě. Vidím zde proto řadu příležitostí pro novou vládu k dalším krokům směrem k přívětivějšímu daňovému systému, který občany a firmy ochotné platit daně považuje za své dobré klienty. Příkladem takových opatření mohou být call centra, metodická podpora a větší míra elektronické komunikace a využití e-auditu. Současný vývoj ekonomiky a českých veřejných financí nedává mnoho prostoru ke snižování daní. Stále více firem si však uvědomuje, že jednodušší daňový systém je pro ně důležitější než výše daňové sazby,“ dodává Peter Chrenko.

Více informací o studii Jak se platí daně (Paying Taxes) naleznete na www.pwc.com/payingtaxes.

 

Konec

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.