Největší hrozbou pro české pojišťovnictví jsou obchodní praktiky některých prodejců a přemíra regulace

26. listopadu 2013 – Praktiky některých zprostředkovatelů při prodeji pojištění a časté změny regulace – to jsou nejčastější obavy českých pojišťoven. Výsledky průzkumu „Insurance Banana Skins“ provedeného Centrem pro výzkum finančních inovací (CSFI) ve spolupráci s PwC, který každé dva roky sleduje největší rizika pro pojišťovny, komentuje Martin Hrdý, odborník na pojišťovnictví ze společnosti PwC Česká republika: „Ačkoliv se zdá, že přírodní katastrofy postihují naše území častěji, než tomu bylo v minulosti, naši pojistitelé z nich mají menší obavy než jejich zahraniční kolegové. Více než přírodních živlů se čeští, ale i světoví pojistitelé obávají zpřísňování regulace odvětví.“

 

Insurance Banana Skins 2013

1 Podnikatelské praktiky
2 Regulace
3 Makroekonomické prostředí
4 Zásahy politiků
5 Investiční výkonnost
6 Závazky s dlouhým koncem z titulu pozdě nahlášených škod
7 Garantované produkty
8 Inovace
9 Přírodní katastrofy
10 Kvalita řízení rizik
11 Kriminalita
12 Distribuční kanály
13 Předpoklady pojistně matematických výpočtů
14 Řízení změn
15 Kvalita managementu
16 Řízení společnosti (Corporate Governance)
17 Lidské zdroje
18 Dostupnost kapitálu
19 Zajištění
20 Kvalita zázemí – back office
21 Reputace
22 Klimatické změny
23 Vývoj produktů
24 Sociální média
25 Emise/kontaminace
26 Komplexní nástroje

1. Podnikatelské praktiky

Zprostředkovatelské praktiky při prodeji pojištění představují v Česku dlouholetý problém zejména v životním pojištění. Časté přepojišťování pojistných smluv, za kterým stojí někteří zprostředkovatelé, není výhodné ani pro pojišťovnu, ani pro klienta. Značně tím trpí důvěryhodnost produktů životního pojištění.

 

2. Regulace

Obavy z častých změn pravidel hry patří celosvětově mezi nejzásadnější obavy pojistného trhu. Jde zejména o regulatorní rámec Solventnosti II a nejasnosti, které s ním souvisejí. V České republice se řada pojistitelů obává dopadů účinnosti nového občanského zákoníku, zejména pak v oblasti odpovědnostního pojištění.

 

3. Makroekonomické prostředí

Světová hospodářská krize v očích většiny pojistitelů nekončí. Pojistitelé reagují na aktuální situaci snižováním provozních nákladů a důrazem na ziskovost obchodu. Ostré konkurenční tlaky mají negativní dopad nejen na marže pojistitelů z titulu klesajících pojistných sazeb, ale i na investiční výnosy, které v řadě případů dotovaly nepříznivé technické výsledky.

 

4. Zásahy politiků

Čeští pojistitelé se obávají politických tlaků hned z několika důvodů. Nejde pouze o živě diskutovanou možnost zavedení daně z pojistného, popř. o postupné zavádění parafiskálních daní. Nevyjasněná politická situace nedává jasné vyhlídky na participaci komerčních pojišťoven při reformě zdravotnictví. Budoucnost zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele je rovněž nejasná.

 

5. Investiční výkonnost

Pojistitelé jsou již tradičně spíše konzervativními investory. Nespekulují na krátkodobé tržní příležitosti, ale zaměřují se na bezpečné a stabilní zainvestování prostředků určených ke krytí pojistně technických rezerv. Naši pojistitelé se rovněž příliš neobávají ztrát z titulu využívání komplexních finančních nástrojů, které používají pouze v omezené míře.

 

6. Závazky s dlouhým koncem z titulu pozdě nahlášených škod

Některé pojistné produkty jsou charakteristické existencí závazků s tzv. dlouhými konci. Jde o rizika významných pojistných událostí, které nastávají velmi zřídka (např. odpovědnostní pojištění). Pokud pojistitelé podlehnou konkurenčním tlakům na výši pojistného a nastaví své sazby nepřiměřeně nízko, mohou se tyto sazby ukázat jako nedostatečné v méně příznivých obdobích.

 

7. Garantované produkty

Některé pojistné produkty obsahují vložené garance, např. ve formě zaručených výnosů ve prospěch klientů. Pokud pojistitelé přestanou být schopni těchto výnosů dosahovat, mohou utrpět neočekávané ztráty. Nepříznivé dopady této hrozby lze omezit důsledným řízením aktiv a pasiv společnosti.

 

8. Inovace

Pojišťovnictví je tradiční odvětví, jehož některé obchodní modely jsou i více než sto let prověřené. Schopnost inovovat a plně využívat nové technologie se však během posledních několika let dostala na seznam klíčových dovedností i pro pojišťovny a jejich managementy.

 

9. Přírodní katastrofy

Území České republiky sice nebývá postiženo takovými katastrofami, jako třeba Spojené státy nebo Japonsko, na druhou stranu lze právě kvůli relativně chudé historii přírodních katastrof těžko predikovat jejich budoucí dopady. Vliv na výsledky studie má zřejmě nejen to, že se v posledních několika letech našemu území zásadní přírodní katastrofy vyhýbaly, ale i skutečnost, že dotazování proběhlo ještě před červnovými povodněmi.

 

10. Kvalita řízení rizik

Adekvátní ochrana před riziky hraje v období silného konkurenčního tlaku významnou roli. Pojišťovny musí být schopny nejen identifikovat a případně kvantifikovat rizika, jimž jsou vystaveny, ale musí rovněž těmto rizikům předcházet, popř. je adekvátním způsobem řídit.

 

Konec

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.