Tiskové zprávy 2012–2013

View this page in: English

Následující tiskové zprávy obsahují užitečné informace o zajímavých výzkumech, službách a dalších aktivitách společnosti PwC.

 

11.12.2013
PwC studentský barometr: U prvního zaměstnavatele chtějí studenti zůstat 3-5 let
Tři (22 %) nebo pět (32 %) let chce u prvního zaměstnavatele pracovat více než polovina studentů, které oslovila poradenská společnost PwC ČR ve svém tradičním průzkumu Studentský barometr. Více než desetina (11 %) respondentů by ideálně zůstala u jednoho zaměstnavatele celý život. Naopak jen necelá 2 % studentů by ho chtěla už po roce opustit. Touha po stabilitě v současné nejisté době je patrná i v kritériích studentů, podle nichž se rozhodují, kam jít pracovat. Například výše nástupního platu se proti loňsku opět propadla, a to ze 7. až na 8. místo.

26.11.2013
Největší hrozbou pro české pojišťovnictví jsou obchodní praktiky některých prodejců a přemíra regulace
Praktiky některých zprostředkovatelů při prodeji pojištění a časté změny regulace – to jsou nejčastější obavy českých pojišťoven. Výsledky průzkumu „Insurance Banana Skins“ provedeného Centrem pro výzkum finančních inovací (CSFI) ve spolupráci s PwC, který každé dva roky sleduje největší rizika pro pojišťovny, komentuje Martin Hrdý, odborník na pojišťovnictví ze společnosti PwC Česká republika: „Ačkoliv se zdá, že přírodní katastrofy postihují naše území častěji, než tomu bylo v minulosti, naši pojistitelé z nich mají menší obavy než jejich zahraniční kolegové. Více než přírodních živlů se čeští, ale i světoví pojistitelé obávají zpřísňování regulace odvětví.“

21.11.2013
Největší světoví inovátoři očekávají během pěti let nárůst příjmů o 250 miliard dolarů
Největší inovátorské společnosti světa očekávají díky svému strategickému přístupu k novým nápadům navýšení příjmů přes 250 miliard dolarů. To znamená více než 60% kumulovaný růst v příštích pěti letech. Studie PwC, Breakthrough Innovation and Growth (Průlomová inovace a růst), odhalila přímou závislost mezi schopností inovovat a nadprůměrným růstem tržeb. Podle studie 20 % největších inovátorských společností očekává, že v příštích 5 letech porostou oproti světovému průměru dvojnásobně a oproti společnostem s nízkou aktivitou v oblasti inovací dokonce trojnásobně.

19.11.2013
Českým firmám ubylo za posledních pět let téměř čtvrt roku daňových povinností
Středně velká česká firma stráví v průměru 413 hodin zpracováním agend a přípravou podkladů spojených s výběrem daní. Za posledních pět let klesla tato doba o neuvěřitelných 517 hodin více. Tedy o přibližně tři měsíce pracovní doby, které nyní může věnovat svému podnikání. Jak ukázala studie Světové banky, IFC a PwC, „Jak se platí daně“ (Paying Taxes) 2014, v rámci Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu se podařilo České republice největší snížení administrativní daňové zátěže. Přispěla k tomu zejména řada systémových zjednodušení a elektronizace jak podávání daňových přiznání, tak i plateb.

19.11.2013
Přístup k daňovým sazbám se celosvětově mění s pokračujícími reformami daňových systémů
Vlády zemí celého světa přijímají řadu opatření pro dosažení rovnováhy mezi zvyšováním daňových příjmů a podporou růstu, vyplynulo z nové studie „Jak se platí daně“ (The Paying Taxes) 2014 Světové banky a společnosti PwC. Počet a výše jednotlivých daní byla firmám výrazně zvýšena ve 14 státech. Ve stejném počtu zemí byla naopak daňová zátěž firmám snížena. Tempo poklesu celkové výše daní, které firma musí platit, se celosvětově spíše zpomaluje. Dnes publikovaná zpráva odhalila, že od doby, kdy byla poprvé před 9 lety publikována, daně z příjmů právnických osob klesaly.

22.10.2013
PwC studentský barometr 2013: Jen 5 % studentů ještě není na žádné sociální síti
Digitalizace výrazně zasáhla do studentského života. Hlavním zdrojem informací o studiu i pracovních příležitostech je pro studenty internet, na některé ze sociálních sítí je již 95 % českých studentů. Nejvíce (89 %) jich má profil na Facebooku a více než čtvrtina (28 %) na LinkedInu. Více než pětina studentů už vůbec nečte tištěná média. Ukázal to další ročník tradičního průzkumu chování studentů převážně ekonomických vysokých škol „PwC Studentský barometr“.

17.10.2013
PwC investuje 60 milionů dolarů do posílení kapacit a rozšíření nabídky služeb v regionu střední a východní Evropy
PwC investuje v následujících třech letech 60 milionů dolarů (více než miliardu korun) v regionu střední a východní Evropy (CEE) do rozšíření své odvětvové a odborné specializace a posílení vůdčí pozice na trhu. Investici bude financovat PwC Velká Británie (PwC UK). Cílem investice bude jak získání klíčových znalostí z trhu, tak přizvání zahraničních odborníků, ředitelů a partnerů, z globální sítě PwC.

15.08.2013
Jen necelá čtvrtina států používá účetnictví, které je v 21. století běžné v každé firmě
Účetnictví, které používají vlády mnoha zemí světa a jehož účelem je dosažení větší transparentnosti hospodaření, neodpovídá standardům pro 21. století. Průzkum, který provedla poradenská síť PwC ve 100 zemích, ukázal, že jen 24 % z nich používá podvojné účetnictví, a tedy akruální principy. Dalších 37 % plánuje na tuto formu účetnictví, kterou musí používat téměř každá firma, přejít v následujících pěti letech.

01.08.2013
Evropské trhy IPO posilují
Evropské trhy primárních emisí (IPO) ve druhém čtvrtletí dál nabíraly rychlost. Navázaly tak na úspěšný začátek roku. Oproti prvnímu kvartálu 2013 vzrostl objem uskutečněných IPO o 60 %. Oproti druhému kvartálu 2012 byl letošní objem uskutečněných emisí více než šestinásobný.

25.06.2013
Lístek do kina letos podraží jen minimálně
Tržby český kin ze vstupného porostou v příštích pěti letech v průměru o 3,1 % ročně. O 2 % by měla růst průměrná cena vstupenky. Letošní rok k tomu přispěje jedním z historicky nejnižších temp růstů. Průměrná cena lístku by měla letos oproti loňsku podražit přibližně o procento na 116 korun. Lidé mají obavy z dalšího vývoje ekonomiky, šetří a za zábavu tolik neutrácí. Přestože kina investují do nových technologií a přinášejí divákům nové služby, výrazněji zvedají ceny jen ta, která přinášejí opravdu převratné technologie. Studie PwC Global Entertainment & Media Outlook 2013 - 2017 předpokládá, že v roce 2017 bude stát průměrné vstupné v Česku přibližně 127 korun.

21.06.2013
Vedoucí představitelé firem, kteří mají na starosti významné investiční projekty, očekávají, že v následujících 12 měsících porostou v regionu střední a východní Evropy investice do infrastruktury a další kapitálové výdaje
Navzdory stále nepříznivé ekonomické situaci očekávají lidé, kteří mají v regionu střední a východní Evropy (CEE) na starosti kapitálové projekty, v následujících 12 měsících růst investic. Optimismus ohledně kapitálových výdajů je sdílený napříč sektory, zejména pak v energetice, infrastrukturální výstavbě, těžařském průmyslu, dopravě a logistice. Nálada v jednotlivých zemích regionu se však liší. Nejoptimističtější byli respondenti z Ruska a Polska, kde probíhají velké infrastrukturní projekty. Naopak jejich protějšky z České republiky a Maďarska, kde jsou stále citelné dopady ekonomické krize, mají slabší očekávání.

18.06.2013
Třetina českých firem letos chystá transakce či užší spolupráce
Letošní rok by mohl být bohatý na firemní transakce. Více než třetina (39 %) tuzemských firem plánuje letos změnu své organizační struktury. Vyplývá to z průzkumu PwC ČR mezi majiteli a generálními řediteli významných tuzemských společností. Celkem 36 % procent dotázaných majitelů a šéfů firem uvedlo, že chystají fúzi, akvizici či uzavření strategické aliance. Pro 14 % respondentů je fúze nebo akvizice dokonce největší růstovou příležitost pro letošní rok.

12.06.2013
PwC odhaduje škody firem z červnové velké vody na 2,3 mld. Kč
Škody, které napáchaly povodně na začátku června, se v tuto chvíli vyšplhaly na 7,5 miliardy korun. Z toho ztráty firem činí přibližně 2,3 miliardy. Odhaduje to analýza zpracovaná odborníky PwC Česká republika. Vlna povodní byla rozsahem menší než v roce 2002. To částečně vysvětluje i desetkrát nižší odhadované materiální škody. Dalším důvodem jsou zkušenosti z předchozích záplav, které umožnily lepší přípravu a organizaci protipovodňových opatření v zasažených oblastech.

11.06.2013
Téměř čtyři pětiny českých podnikatelů plánují, co bude s jejich firmou, až ji opustí
Čeští podnikatelé se začínají připravovat na to, co bude s jejich firmou, až z jejího vedení odejdou. Jak ukázal průzkum PwC ČR mezi majiteli významných tuzemských firem, téměř čtyři pětiny (78 %) z nich aktivně plánují nástupnictví, ať už tím, že cíleně připravují své potomky na převzetí vedoucí role v podniku, nebo třeba nastavují ve firmě procesy, které umožní její převzetí strategickým či finančním investorem.

05.06.2013
8 rychle se rozvíjejících ekonomik táhne globální tržby za média a zábavu
Dostupnější internet a rostoucí počet uživatelů chytrých mobilních zařízení (smartphonů) umožňují po celém světě stále svobodnější přístup k médiím a produktům zábavního průmyslu. Ačkoliv tradiční média budou v následujících pěti letech stále dominantní, růst sektoru bude tažen médii šířenými digitálně. Ukázala to aktuální studie PwC Global Entertainment & Media Outlook 2013-2017. Například podíl tržeb z digitální reklamy vzroste celosvětově z loňských 26 % na 37 % v roce 2017.

22.05.2013
Advokátka Helena Hailichová posílila tým PwC Legal
Advokátka Helena Hailichová rozšířila tým mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal. Před příchodem do PwC Legal působila řadu let v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře CMS Cameron McKenna. V minulosti pak také pracovala v české pobočce britské společnosti Provident Financial a u Evropské komise v Bruselu.

14.05.2013
Více než čtvrtina firem v Evropě hodlá komunikovat se svými zaměstnanci přes sociální média
Více než čtvrtina (26 %) evropských společností v současné době investuje do technologií, které jim umožní komunikovat se zaměstnanci prostřednictvím sociálních médií. Jak ukázal již pátý ročník globálního průzkumu Digitální IQ, který provádí poradenská společnost PwC, Evropa v této oblasti zaostává za Amerikou i Asií, kde v této oblasti investuje třetina firem (32 %, resp. 33 %). Zvýšit své investice do interních sociálních médií plánuje letos více než třetina firem napříč regiony.

02.05.2013
4 z 5 investorů doporučí zbavit se akcií firmy, o níž nemají dost kvalitních informací
Mezinárodní rada pro integrovaný reporting (IIRC), která sdružuje investory, firmy, regulátory, tvůrce standardů a účetní, zahájila diskusi nad zvýšením kvality a obsahu informací, které o sobě společnosti publikují. Jejich význam potvrdil i experiment PwC, který provedla na skupině investorů. Celkem 80 % z nich dalo doporučení „prodat“, pokud neměli kvantifikovatelné nefinanční informace o dané společnosti. Ve chvíli, kdy tyto informace získali a viděli skutečný stav modelové firmy, doporučovala většina investorů „koupit“.

30.04.2013
Obsazenost pražských hotelů loni vzrostla na téměř 70 %
Průměrná obsazenost pražských hotelů i ceny za pokoj loni vzrostly. Průměrný roční výnos na pokoj se zvýšil o více než 10 %. To byl mezi evropskými městy jeden z nejlepších výsledků. Ukazují to výsledky každoroční studie PwC „European Cities Hotel Forecast 2013“. Pro letošní rok předpovídá stagnaci obsazenosti i průměrných cen. Studie PwC sleduje 19 nejvýznamnějších evropských měst, kde analyzuje výnosy a obsazenost hotelů. Celkem je v těchto 19 centrech kultury, finančnictví a obchodu 652 tis. pokojů, v nichž se ročně ubytuje 86 milionu návštěvníků z celého světa.

25.04.2013
Koho obdivují šéfové světových firem? Churchilla a Jobse
V rámci 16. ročníku Globálního průzkumu názorů generálních ředitelů se PwC zeptala 1400 generálních ředitelů významných firem z celého světa na to, které lídry nejvíce obdivují a co oceňují na jejich činech. Nejčastěji jmenovaným byl Winston Churchill. Spolu se Stevem Jobsem (inovátor) byli obdivováni šéfy z nejvíce zemí (37).

23.04.2013
PwC změřilo firmám jejich digitální IQ
Společnosti, jejichž management dokáže spolupracovat, mají oproti společnostem, kde si každý člen vedení „kope za sebe“, čtyřikrát větší šanci stát se špičkou v oboru. Klíčová je zejména spolupráce šéfa IT, který si často se zbytkem managementu příliš nerozumí. V nejlépe spolupracujících firmách loni rostly tržby o více než 5 % a tyto společnosti patří mezi čtvrtinu nejlepších ve svém oboru. Ukázal to již 5. ročník globálního průzkumu Digitální IQ, který provádí poradenská společnost PwC.

05.04.2013
Na evropské trhy IPO se vrací život
Březnový příliv primárních emisí (IPO), za nimiž z velké části stojí soukromý kapitál, lze považovat za první známky oživení na evropských trzích IPO. Jak ukázala studie PwC IPO Watch Europe za první čtvrtletí 2013, vzrostla meziročně hodnota evropských IPO o 40 % na 3,2 miliardy eur. Nárůst byl tažen zejména primární emisí LEG Immobilien na Deutsche Börse. Zatím největší IPO letošního roku vyneslo 1,2 miliardy eur.

02.04.2013
Firmy a stát hledají nový model spolupráce
Rostoucí vládní dluhy, nadměrná regulace, zvyšující se daňová zátěž a horší dostupnost kvalifikované pracovní síly. To jsou hrozby, kterých se spolu s dlouhodobě nejistým vývojem ekonomiky nejvíce obávají generální ředitelé firem po celém světě. Ukázala to analýza PwC nazvaná Nová dohoda mezi firmami a státem (Government & the Global CEO: A new contract between business and the state). Ta vznikla na základě výsledků odpovědí 1330 respondentů Globálního průzkumu názorů generálních ředitelů a 42 zástupců vlád a ředitelů státních podniků.

11.03.2013
Ztráty způsobené útoky hackerů minulý týden nepřesáhly 10 milionů Kč
Ušlé zisky webových serverů, bank a telekomunikačních operátorů za dobu hackerského útoku minulý týden nepřesáhly 10 milionů korun. Firemní interní náklady firem spojené přímo s bojem s hackery nepřesáhly 1 milion korun. Odhaduje to analytická studie, kterou zpracovala poradenské společnosti PwC Česká republika. Upozorňuje na to, že zatímco české firmy hodlají investovat desítky milionů korun do boje s těmito hackery, zůstávají mnohdy zranitelné zevnitř. Dopad na důvěru zákazníků u takových útoků by pak byl mnohem citelnější, než v případě nefunkčního webu.

27.02.2013
Firmy, které inovují, věří více ve svůj růst
Generální ředitelé tří čtvrtin (74 %) tuzemských firem, které letos sázejí na inovace, očekávají, že jejich podniku letos porostou tržby. Mezi řediteli firem, které vidí jiné cesty k úspěchu než inovace, je růstových optimistů jen polovina (51 %). Ukázala to analýza provedené odborníky PwC Česká republika, kteří zkoumali odpovědi více než stovky generálních ředitelů nejvýznamnějších firem působících na českém trhu. Inovátoři nejen z řad firem, ale i akademické sféry a státních institucí se dnes scházejí na festivalu Česká inovace (ČIN), jehož partnerem i poradenská společnost PwC ČR.

26.02.2013
Šéfové firem: Důraz na etiku a odpovědnost v podnikání letos zesílí
Firmy se letos hodlají mnohem více soustředit na to, zda podnikají v souladu s etickými principy a jak svou činností ovlivňují např. životní prostředí. Ukázal to průzkum PwC mezi více než 1300 generálními řediteli významných firem z celého světa, včetně ČR. Více než polovina (56 %) dotázaných uvedla, že letos hodlá posílit etické principy ve svých firmách. V Česku jsou diskuse o udržitelném podnikání spíše v zárodcích. Pomoci rozproudit je by mělo i březnové Fórum pro udržitelné podnikání 2013, kde bude o otázce udržitelnosti diskutovat 150 manažerů tuzemských firem z různých oborů.

21.02.2013
Advokát Zdeněk Tomíček posílil tým PwC Legal
Advokát Zdeněk Tomíček rozšířil od února tým mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal. Před příchodem do PwC Legal působil řadu let v pražské a londýnské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře DLA Piper.

20.02.2013
PwC střeží největší tajemství Hollywoodu již 79 let
PwC letos slaví 79 let, po které z pověření americké Akademie filmového umění a věd sčítá hlasovací lístky pro udílení Oscarů. Hlasování probíhalo od 8. do 19. února 2013. Sčítací proces tradičně vedli Brad Oltmanns a Rick Rosas, partneři PwC, kteří jsou tak jediní dva lidé na světě, jež znají vítěze Oscarů ještě před samotným udílením cen. To proběhne v živém televizním přenosu vysílaném americkou stanicí ABC v neděli 24. února 2013 ve 4 hodiny odpoledne kalifornského času (v pondělí v 1 hodinu ráno středoevropského času).

13.02.2013
Dvě třetiny rodinných firem ve světě převezmou potomci stávajícího majitele
Dvě třetiny (66 %) majitelů rodinných firem po celém světě plánují předat svůj podnik další generaci. Z toho 25 % hodlá předat potomkům pouze vlastnictví společnosti, ale řízení nechá na profesionálním managementu. Nevěří totiž ve schopnosti svých potomků vést úspěšně podnik. Dalších 41 % vlastníků hodlá svým potomkům předat jak vlastnictví, tak i řízení firmy. Každý druhý z nich má však rovněž obavy, zda jeho děti budou mít dostatečné nadšení a schopností firmu úspěšně převzít. Ukázal to průzkum PwC mezi téměř dvěma tisíci vedoucích představitelů rodinných firem z více než 30 zemí světa.

06.02.2013
Výsledky třetího ročníku analýzy Investice roku 2012 představeny: nejlepším fondem se stal Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST
Společnosti Fincentrum, PwC Česká republika a odborný portál Investujeme.cz dnes představily výsledky analýzy investičního trhu v České republice s názvem Investice roku 2012. Cílem analýzy, kterou zveřejňují partneři již třetím rokem, je přispět ke vzdělávání českých spotřebitelů, kteří při správě svých osobních financí dlouhodobě chybují, a zvýšit u nich zájem o sebevzdělávání v oblasti osobních financí. V rámci analýzy jsou zveřejněny nejlepší podílové fondy nabízené na českém trhu pro běžné spotřebitele za rok 2012.

24.01.2013
Do tří let porosteme, říká 9 z 10 generálních ředitelů v ČR
Více než polovina (59 %) generálních ředitelů nejvýznamnějších firem působících na českém trhu očekává, že jim letos porostou tržby. Opravdu jistá je si tím však jen pětina z nich (22 %). Mnohem větší optimismus panuje v horizontu tří let, kdy je alespoň částečně o růstu přesvědčeno 9 z 10 ředitelů. Ukázal to 4. ročník Českého průzkumu názorů generálních ředitelů, který tradičně provádí poradenská společnost PwC Česká republika. Letos se ho zúčastnila více než stovka dotázaných.

14.01.2013
Slabý rok 2012 zakončily evropské trhy IPO výrazným nárůstem hodnoty emisí
Celkem 263 primárních emisí (IPO) v hodnotě pouhých 10,9 miliardy eur se loni uskutečnilo na evropských burzách. Pro srovnání, v roce 2011 to bylo 430 IPO, které vynesly 26,5 miliardy eur. O téměř polovinu hodnoty loňských evropských emisí se postaral Londýn, který tak zůstává dominantním trhem. Uskutečnilo se zde 73 IPO, které vynesly 5,1 miliardy eur. V roce 2011 jich přitom bylo 101 v hodnotě 14,1 miliardy eur, téměř polovinu této hodnoty však tehdy tvořila jediná emise (Glencore; 6,9 miliardy eur). Ukázala to studie PwC IPO Watch, která každého čtvrt roku sleduje primární emise na evropských burzách.

09.01.2013
Peter Chrenko se stal novým vedoucím partnerem daňových a právních služeb
Peter Chrenko se od ledna 2013 ujímá vedení daňových a právních služeb společnosti PwC v České republice. Funkci převezme od Paula Stewarta, který se stává řídícím partnerem pro lidské zdroje PwC v regionu střední a východní Evropy.

13.12.2012
Petr Kříž byl jmenován 1. viceprezidentem Evropské federace účetních
Petr Kříž, partner řídící skupinu auditorských služeb pro finanční instituce PwC v České republice, byl dnes valnou hromadou Evropské federace účetních (FEE) zvolen 1. viceprezidentem FEE. V posledních šesti letech v FEE působil jako viceprezident odpovědný za oblast účetního výkaznictví a předseda bankovní pracovní skupiny.

11.12.2012
Rodinné firmy se stávají mezinárodními hráči
Více než dvě třetiny (67 %) rodinných firem po celém světě vyvážejí část svou produkci do zahraničí. A do pěti let by měly exportovat téměř tři čtvrtiny (74 %) rodinných firem. Ukázal to průzkum PwC mezi téměř dvěma tisíci vedoucích představitelů rodinných firem. Ti uvedli, že čtvrtinu svých tržeb (25 %) realizují v zahraničí. Zároveň očekávají, že podíl exportu na jejich příjmech by měl do pěti let vzrůst až na 30 %.

27.11.2012
PwC studentský barometr: Polovina studentů by byla ochotna se kvůli zajímavé práci přestěhovat do zahraničí
Poradenská společnost PwC, která se pravidelně umisťuje na předních místech žebříčků nejžádanějších zaměstnavatelů, zveřejnila další závěry ze svého tradičního průzkumu chování studentů převážně ekonomických vysokých škol „PwC Studentský barometr“. Ten mimo jiné ukázal, že přibližně 95 % studentů by mělo zájem kvůli kariéře vycestovat do zahraničí, přičemž polovina (51 %) by byla dokonce ochotna se v případě zajímavé nabídky přestěhovat do ciziny natrvalo. U svého ideálního zaměstnavatele se dívají zejména na perspektivu odvětví, ve kterém působí. Výše nástupního platu je oproti loňsku opět o stupeň méně důležitá.

22.11.2012
Firmy stráví v průměru 267 hodin papírováním spojeným s výběrem daní, elektronizace jim výrazně uleví
Středně velká firma stráví v průměru 267 hodin zpracováním agend a přípravou podkladů spojených s výběrem daní. Celkově zaplatí prostřednictvím nejrůznějších daní v průměru 44,7 % svého zisku. Jak však ukázala studie Světové banky, IFC a PwC, „Jak se platí daně“ (Paying Taxes) 2013, pro růst řady firem po celém světě je důležitější, zda jim stát sníží administrativní zátěž spojenou s placením daním, než jen daňovou sazbu.

12.11.2012
PwC ČR posílilo své oddělení IT & Transformation
Michal Kohút nastupuje do poradenské společnosti PwC Česká republika na pozici senior manažera v oddělení IT & Transformation. Má téměř 15 let zkušeností s IT řešeními a technologiemi. Do PwC přichází ze společnosti Oracle, kde měl na starosti prodej řešení Oracle strategickým klientům. Součástí týmu Oracle se stal po akvizici společnosti BEA Systems (2008), kterou zde zastupoval ve funkci Country manager pro Českou a Slovenskou republiku od roku 2004.

08.11.2012
Dvě třetiny rodinných firem hlásí za uplynulý rok růst tržeb
Dvě třetiny (65 %) rodinných firem po celém světě zaznamenaly v uplynulém roce růst tržeb a ještě více z nich (81 %) očekává růst i v následujících pěti letech. Potřebují na to získat a udržet si schopné zkušené zaměstnance. A právě nedostatek talentů považují za jednu ze dvou největších hrozeb pro své podnikání. Tou druhou je, zda se jim podaří předat svou firmu, ať už v rámci rodiny, či někomu zvenčí. Téměř polovina (47 %) vlastníků se obává, že příští generace nebude dostatečně připravená převzít firmu. Ukázal to tradiční Celosvětový průzkum rodinných firem prováděný PwC mezi téměř dvěma tisíci vedoucích představitelů rodinných firem z více než 30 zemí světa.

24.10.2012
PwC studentský barometr 2012: Spolupráce univerzit a firem se profesionalizuje
Společnost PwC, která tradičně patří mezi nejžádanější zaměstnavatele v České republice, zveřejnila první závěry ze série tradičních průzkumů chování studentů převážně ekonomických vysokých škol „PwC Studentský barometr“. Průzkum ukázal, že v době ekonomické nejistoty si firmy dobře hlídají, aby o jejich spolupráci s univerzitou studenti věděli. Již více než dvě třetiny (69 %) studentů znají partnerské firmy svých univerzit. Loni to bylo 60 % studentů předloni pouhých 39 % studentů.

16.10.2012
Analýza PwC: české štiky jsou dravější, ale jejich výkon je nevyrovnaný
Odborníci z poradenské společnosti PwC Česká republika zanalyzovali firmy, které ukázaly nejvyšší růst v rámci žebříčku Štiky českého byznysu - 10 z každého kraje. Porovnali výkon tuzemských vs. nadnárodních společností a také firem v rámci jednotlivých krajů. Výsledky přinášíme v grafech níže.

15.10.2012
Martin Houska posílil tým daňových a právních služeb PwC ČR
S rostoucím počtem úspěšných českých podniků, které rozšiřují své aktivity na zahraniční trhy, se poradenská společnost PwC ČR rozhodla posílit svůj daňový tým, který se věnuje tuzemským společnostem v soukromém vlastnictví. Jeho výraznou osobností bude i Martin Houska, který nastoupil od začátku října na pozici ředitele. Specializuje se na mezinárodní zdanění a daňové plánování a reorganizace. Před příchodem do PwC získal řadu zkušeností v největších daňových poradenských firmách, naposledy jako senior manažer v KPMG.

01.10.2012
Projekt Supervlákna 2012 zná své vítěze
Petr Smutný se stal novým vedoucím partnerem poradenství PwC při podnikových restrukturalizacích ve střední a východní Evropě (CEE). Vedení poradenské sítě PwC v CEE tak ocenilo řadu úspěšných restrukturalizačních projektů v regionu, které vedl. Jedním z nich byla i restrukturalizace a reorganizace předního evropského výrobce tkanin pro gumárenský průmysl, Kordárny z Velké nad Veličkou. Tuto největší reorganizaci v historii ČR ocenilo evropské sdružení Turnaround Management Association (T.M.A.) jako Evropskou reorganizaci roku 2012.

16.08.2012
Bankéře ve střední a východní Evropě nejvíce děsí krize eurozóny
Bankéři ve střední a východní Evropě mají největší obavy z dalšího vývoje ekonomiky a nedostatku kapitálu. V tradičním průzkumu „Banking banana skins“ provedeným Centrem pro výzkum finančních inovací (CSFI) ve spolupráci s PwC také vyjádřili značné obavy z dopadů těchto rizik na ziskovost svých bank.

14.08.2012
Petr Smutný povede poradenství PwC při restrukturalizacích ve střední a východní Evropě
Petr Smutný se stal novým vedoucím partnerem poradenství PwC při podnikových restrukturalizacích ve střední a východní Evropě (CEE). Vedení poradenské sítě PwC v CEE tak ocenilo řadu úspěšných restrukturalizačních projektů v regionu, které vedl. Jedním z nich byla i restrukturalizace a reorganizace předního evropského výrobce tkanin pro gumárenský průmysl, Kordárny z Velké nad Veličkou. Tuto největší reorganizaci v historii ČR ocenilo evropské sdružení Turnaround Management Association (T.M.A.) jako Evropskou reorganizaci roku 2012.

10.08.2012
Češi předpovídali svým olympionikům 7 až 8 medailí
Sedm až osm medailí předpovídali čeští fanoušci našim olympionikům v rychlém průzkumu, který probíhal na webu PwC ČR. Nejvíce sledovali Češi na olympiádě v Londýně atletiku, tenis a plavání. Zdaleka však ne pouze v televizi. Průzkum mezi přibližně 400 respondentů ukázal, že stejně Čechů fandí u televizních obrazovek jako u těch počítačových.

08.08.2012
Když zaměstnanci sledují olympiádu v pracovní době…
Řada zaměstnanců si v těchto dnech zpříjemňuje pracovní dobu sledováním sportovních přenosů z olympijských her v Londýně. Ne vždy to však znamená porušení jejich pracovních povinností. Odborníci na pracovní právo z advokátní kanceláře PwC Legal připravili přehled práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů v souvislosti se sledováním Olympiády. Komentuje je Petr Glogar, odborník na pracovní právo z PwC Legal.

04.07.2012
Firmy se obávají vývoje globální ekonomiky a ruší či odsouvají vstup na burzu
Firmy po celém světě odložily či zrušily v uplynulých třech měsících své plánované primární emise (IPO) v objemu více než 8 miliard eur. Důvodem byly rostoucí obavy z vývoje globální ekonomiky, a zejména pak Číny a také pokračující dluhová krize eurozóny. Nervozita na kapitálových trzích způsobila jejich největší rozkolísanost od listopadu 2011. Jak ukázal tradiční průzkum poradenské sítě PwC European IPO Watch, důsledkem pak byl dramatický propad počtu nových IPO ve druhém čtvrtletí po celkem nadějném prvním kvartálu.

28.06.2012
Lístek do kina letos podraží o téměř 5 %
Tržby český kin porostou v příštích pěti letech růst v průměru o 4,7 % ročně. O 4,1 % by se měla růst i průměrná cena vstupenky. Kvůli zvýšení daně z přidané hodnoty by mělo letos vstupné podražit o 5 % procent, v následujících letech bude již tempo růstu cen nižší. Studie PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012 - 2016 předpokládá, že v roce 2016 bude stát průměrné vstupné přibližně 160 korun.

27.06.2012
Evropské firmy neumí řídit svůj pracovní kapitál – za posledních pět let je to stálo zhruba 10 bilionů Kč
Největší evropské firmy přišly za posledních pět let kvůli neefektivnímu řízení pracovního kapitálu o přibližně 400 miliard eur (10 bilionů korun). To odpovídá téměř třetině jejich tržeb. Jak ukázal aktuální průzkum poradenské společnosti PwC, prostor ke zlepšení je u společností napříč Evropou i napříč odvětvími. Firmy z jižní Evropy by tím mohly získat až 40 % objemu svých tržeb, britské či irské 22 %.

21.06.2012
Věra Výtvarová se stala novou vedoucí partnerkou auditorských služeb PwC v České republice
Věra Výtvarová se 1. července 2012 ujme vedení auditorských služeb společnosti PwC v České republice. Funkci převezme od Chrise Skirrowa, který odchází do penze. V řadách klientů PwC přibývají vedle nadnárodních společností i firmy vlastněné českými majiteli. Ti vedle profesionality a odbornosti globální sítě stále častěji vyžadují i partnera se znalostí českého trhu. Věra Výtvarová se stává první Češkou v čele auditorských služeb PwC v ČR (v letech 1998 až 2002 vedl PwC Audit Petr Šobotník).

18.06.2012
5 trendů českého podnikání v roce 2012
Poradenská společnost PwC provedla průzkum mezi šéfy stovky nejvýznamnějších tuzemských firem. Více než třetina z nich byla řediteli a často zároveň majiteli společností. Na základě jejich odpovědí vzniklo patero trendů, které očekáváme v tomto roce mezi českými firmami. Komentuje je David Borkovec, partner v Daňovém a právním oddělení PwC ČR, který podnikatelům a soukromým společnostem radí nejen s daňovými otázkami:

18.06.2012
Kam se poděly zlaté české ručičky?
České firmy se obávají nedostatku technicky kvalifikovaných pracovníků. Více než třetina (38 %) majitelů a ředitelů českých firem označila v nedávném průzkumu PwC otázku technických odborníků ve výrobě jako největší výzvu v oblasti řízení lidí pro letošní rok. Na druhou stranu, ve stejném průzkumu polovina šéfů českých i mezinárodních společností považuje technické pracovníky za konkurenční výhodu ČR. Jak dlouho ještě bude platit rčení o zlatých českých ručičkách?

18.06.2012
Podeváté bude sestaven žebříček dravosti českých firem – štik českého byznysu 2012
Společnost Coface Czech vyhlásila devátý ročník hodnotícího žebříčku Štiky českého byznysu a současně představila vítěze předchozího ročníku. Žebříček Štiky českého byznysu založila společnost Coface Czech počátkem roku 2005 s cílem identifikovat české podniky rostoucí s dobrými výsledky hospodaření a dobrou úrovní likvidity a finanční stability. Žebříček si klade za cíl nabídnout podnikatelské veřejnosti hodnověrný nástroj k posouzení střednědobé dynamiky a stability českých firem na celostátní i krajské úrovni. Letos je žebříček pořádán pod záštitou AMSP ČR.

14.06.2012
Jak dopadnou olympijské hry v Londýně? Češi obhájí počet medailí a Britové se budou těšit z domácího prostředí.
Česká republika získá na olympiádě v Londýně stejně jako před čtyřmi lety v Pekingu 6 medailí. Velká Británie výhodou domácího prostředí celkem 54 ocenění, tedy o 7 více. Čína, která o tuto výhodu přišla, vyhraje 87 medailí, čímž přijde o 13. Předpovídají to závěry již čtvrtého vydání studie PwC, které tradičně předpovídají výsledky olympijských her.

13.06.2012
Zábavní a mediální průmysl překonal digitální začátky – elektronická média se stávají standardem
Celosvětové výdaje v oblasti médií a zábavy porostou v následujících pěti letech každoročně v průměru o 5,7 %. V uplynulých letech jsme navzdory nejistému ekonomickému vývoji zaznamenali rekordní prodeje tabletů, smart phonů a podobných zařízení. Ty ukazují na rostoucí příležitosti tržeb v oblasti digitální zábavy a médií a stejně tak inzerce, zejména mobilní. Jak ukázal aktuální průzkum PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016, společnosti v sektoru médií, zábavy i inzerce, a rovněž sami inzerenti, rozumí „digitálním“ příležitostem a elektronická média se stala „běžným“ standardem.

29.05.2012
Výroba elektromobilů ve světě se do pěti let zdesetinásobí
Automobilky po celém světě vyrobily loni více než 90 tisíc vozidel na elektrický pohon. Aktuální odhady PwC ukazují, že do roku 2016 se světová produkce elektromobilů zvýší na více než 950 tisíc vozidel ročně.

22.05.2012
Více než polovina chystaných investic na rozvíjejících se trzích selže
Až polovina připravovaných transakcí na rozvíjejících se trzích, které se podaří dotáhnout až do fáze externí hloubkové kontroly (due diligence), nakonec selže. A u těch, kde se objeví komplikace až po uzavření dohody, dosahují dodatečné náklady až 50 % hodnoty původní investice. Ukázala to studie PwC „Jak se dostat na pravou stranu Delty: průvodce obchodníka na rozvíjejícím se trhu“. Ta vychází z rozboru 200 fúzí a akvizic a také 20 rozhovorů s předními manažery z nadnárodních společností, kteří se osobně transakcí účastní.

14.05.2012
Třetina českých firem změní během dvou let majitele
Třetina firem v rukou českých podnikatelů změní v nejbližších dvou letech majitele, případně již změny v jejich vlastnické struktuře probíhají. Další více než desetina vlastníků hodlá svou firmu prodat či předat dalším generacím v delším časovém horizontu. Vyplývá to ze studie „Dnes, za rok, příští generaci…“ poradenské společnosti PwC Česká republika.

24.04.2012
ACCA a PwC: Centra sdílených služeb v ČR a SR v následujících letech porostou
Česká republika a Slovensko mají stále velmi dobrý potenciál k rozvoji v oblasti center sdílených služeb. Shodli se na tom účastníci konference o servisních centrech ve střední Evropě, kterou uspořádaly Asociace profesních účetních ACCA a PwC Česká republika.

24.04.2012
Generální ředitelé vládám: Vyřešte si zadlužení a zajistěte nám dostatek kvalifikovaných zaměstnanců a podmínky pro růst
Téměř dvě třetiny (65 %) generálních ředitelů nejvýznamnějších společností po celém světě mají obavy z toho, jak se vlády vypořádají s rozpočtovými deficity. Vyplývá to z průzkumu poradenské sítě PwC mezi více než tisícovkou (1258) ředitelů, který zkoumal jak jejich pohled na budoucnost firem, které řídí, tak i na podmínky a vztahy s veřejným sektorem v zemích, kde působí. Proto v průzkumu odpovídalo vedle generálních ředitelů navíc také 23 významných představitelů veřejného sektoru.

23.04.2012
První čtvrtletí opět nastartovalo trhy IPO
Po delším čase nejistoty a rozkolísanosti se na trzích primárních emisí (IPO) začínají objevovat známky zotavení, zejména v podobě několika významných transakcí dokončených v prvním čtvrtletí letošního roku. Tradiční průzkum PwC IPO Watch, který každé čtvrtletí mapuje evropské trhy primárních emisí, ukázal, že v prvním kvartále 2012 se v Evropě uskutečnilo celkem 58 IPO v celkové hodnotě 2,3 miliardy eur. Pro srovnání v posledním čtvrtletí 2011 to bylo jen 0,9 miliardy eur a v prvním kvartále 2011 pak 3 miliardy eur.

18.04.2012
PwC poradí studentům technických oborů, jak prodat své nápady
Ve středu 25. dubna proběhne v rámci projektu Supervlákna 2012, za kterým stojí společnosti DuPont, KATZ Graduate School of Business a PwC Academy, workshop s názvem Crash Course of Business Thinkin‘, který pomůže studentům technických oborů lépe prodat své nápady.

29.03.2012
Průměrný Evropan nakoupí na internetu 2-3krát měsíčně
Internetoví prodejci by neměli podceňovat potenciál nových zákazníků, kteří teprve objevují kouzlo on-line nakupování. Jak totiž ukázala aktuální studie PwC nazvaná „Zákazníci získávají kontrolu“ (Customers take control), více než pětina (22 %) zákazníků on-line obchodů po celém světě učinila svůj první nákup v životě teprve během uplynulého roku.

28.03.2012
PwC ČR předala zvláštní cenu za inovativnost společnosti Elko EP
V úterý 27. března 2012 předali Věra Výtvarová, partnerka PwC ČR odpovědná za služby pro společnosti v soukromém vlastnictví, a Daniel Sobotka, ředitel České inovace, o.p.s., zvláštní cenu PwC za inovaci společnosti Elko EP. Cenu převzal Jiří Konečný, majitel a generální ředitel společnosti.

22.03.2012
Čeští bankéři se nejvíce obávají nejistého vývoje ekonomiky a přílišné regulace
Makroekonomická rizika, regulace a úvěrová rizika jsou největší hrozby, jimž v současnosti čelí český bankovní sektor. Ukázal to aktuální průzkum „Banking Banana Skins“ provedený Centrem pro výzkum finančních inovací (CSFI) ve spolupráci s PwC. Výsledky průzkumu, který každé dva roky sleduje největší rizika pro banky, komentuje Petr Kříž, vedoucí partner sektoru finančních služeb, PwC Česká republika.

19.03.2012
Toshiyuki Yamasaki je novým vedoucím služeb pro japonské společnosti
S rostoucím významem japonských společností na českém trhu se poradenská společnost PwC Česká republika rozhodla posílit svůj tým, který se věnuje japonským klientům, o senior manažera Toshiyukiho Yamasakiho. Před svým příchodem do České republiky působil v Japonsku, USA a Polsku.

24.02.2012
Největší tajemství Hollywoodu je již 78. rokem střeženo PwC
PwC slaví letos 78 let, během nichž z pověření americké Akademie filmového umění a věd sčítá hlasovací lístky pro udílení Oscarů. Sčítací proces tradičně povedou Brad Oltmanns a Rick Rosas. Budou tak jediní dva lidé na světě, kteří budou znát vítěze Oscarů před 83. ročníkem udělování cen Akademie. To proběhne v živém televizním přenosu vysílaném americkou stanicí ABC v neděli 26. února v 4 hodin odpoledne amerického západního času (v ČR to je o půlnoci z neděle na pondělí).

22.02.2012
České firmy chtějí konkurovat kvalitou a tradicí, stále více také inovacemi
22. února 2012 – Největší konkurenční výhodou českých firem je tradice a kvalita jejich výrobků a služeb. Musí se ale naučit, jak o nich přesvědčit své zákazníky. Slabinou tuzemských společností je totiž právě marketing, a také efektivita. Takto se hodnotí stovka generálních ředitelů nejvýznamnějších firem působících na českém trhu, které ve svém tradičním průzkumu oslovila poradenská společnost PwC Česká republika. Inovace v podobě nového výrobku či služby a nový přístup k zákazníkům pomohly podle šéfů českých firem překonat uplynulé náročné roky krize. Na vývoj nových produktů se letos zaměří 9 z 10 tuzemských společností, přitom 7 z 10 ještě intenzivněji než loni.

20.02.2012
Odborník na investiční pobídky posílil tým daňových a právních služeb PwC ČR
Tým daňových a právních služeb PwC Česká republika od začátku února posílil Zbyněk Pokorný, odborník na daňové investiční pobídky. Má šestileté zkušenosti se správou investičních projektů v režimu schémat investičních pobídek. Do PwC přichází z Ministerstva průmyslu a obchodu, kde vedl Oddělení inovací a investic.

16.02.2012
České firmy se letos zaměří hlavně na domácí trh a inovace
Receptem na úspěch v letošním roce bude posílit pozici na domácím trhu či přijít s novým výrobkem nebo službou, které zaujmou zákazníky. Shodla se na tom více než polovina ze stovky generálních ředitelů nejvýznamnějších tuzemských firem, které v rámci 3. průzkumu názorů generálních ředitelů oslovila poradenská společnost PwC Česká republika. Více než čtyři pětiny firem hodlají svůj růst financovat vlastními zdroji, bankovní úvěr k tomu doplní zhruba čtvrtina z nich. Celkově by letos měla v tuzemských podnicích nepatrně vzrůst zaměstnanost.

25.01.2012
Generální ředitelé předpovídají globální ekonomice chmurné vyhlídky
Téměř polovina (48 %) z 1258 dotázaných ředitelů, kteří po celém světě odpovídali v tradičním průzkumu PwC, věří, že vývoj globální ekonomiky se bude zhoršovat i v letošním roce. Pouze 15 % očekává zlepšení během roku 2012. Nicméně, téměř třikrát tolik ředitelů (40 %) věří v růst svých vlastních společností, což naznačuje, že generální ředitelé se naučili, jak vést své společnosti v těžké a nestabilní hospodářské situaci. Ukázal to 15. globální průzkum názorů generálních ředitelů, jehož výsledky stejně jako v předchozích letech představila poradenská síť PwC na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

18.01.2012
PwC nastiňuje čtyři potenciální scénáře vývoje eurozóny
Měnová expanze prostřednictvím injekce likvidity ze strany Evropské centrální banky, řízený bankrot nejvíce zadlužených zemí, vystoupení Řecka z eurozóny nebo nová měna. To jsou čtyři potenciální výsledky krize eurozóny v roce 2012 podle zprávy PwC nazvané „Co se stane s eurozónou – možné scénáře pro rok 2012“. Zpráva analyzuje možné výsledky každého z těchto scénářů a odhaduje inflaci a hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny do roku 2016.

11.01.2012
Trhy IPO zlepšují své vyhlídky po slabém konci roku 2011
Evropský trh primárních emisí (IPO)uzavřel náročný rok 2011. Ve čtvrtém kvartále 2011 proběhlo 78 IPO, které vynesly pouhých 866 milionů eur. Oproti předchozímu čtvrtletí to představuje propad o 81 %, meziročně je to o 83 % méně. Výsledky přinesl aktuální průzkum PwC IPO Watch Europe, který každého čtvrt roku mapuje evropský trh primárních emisí.

19.12.2011
Týden dovolené navíc je v Česku nejpopulárnějším benefitem
Nejpopulárnějším zaměstnaneckým benefitem v Česku je 5 týdnů dovolené, tedy o týden více, než firmám nařizuje zákon. Na druhém místě se v letošním ročníku tradiční studie poradenské společnosti PwC PayWell umístily stravenky. Následují občerstvení na pracovišti a penzijní připojištění. Novým trendem jsou benefity, které mají zaměstnancům usnadnit skloubení práce a péče o děti, např. příspěvek na školné, chůvu či jesle.