Firmy, které inovují, věří více ve svůj růst

Jsou také aktivnější na sociálních sítích

 

27. 2. 2013 – Generální ředitelé tří čtvrtin (74 %) tuzemských firem, které letos sázejí na inovace, očekávají, že jejich podniku letos porostou tržby. Mezi řediteli firem, které vidí jiné cesty k úspěchu než inovace, je růstových optimistů jen polovina (51 %). Ukázala to analýza provedené odborníky PwC Česká republika, kteří zkoumali odpovědi více než stovky generálních ředitelů nejvýznamnějších firem působících na českém trhu. Inovátoři nejen z řad firem, ale i akademické sféry a státních institucí se dnes scházejí na festivalu Česká inovace (ČIN), jehož partnerem i poradenská společnost PwC ČR.

Patrik Horný
   
   
 

Podíl optimistických inovátorů by mohl být i vyšší. Některé inovace se ale projeví až v delším horizontu, než je jeden rok, což je však v současném dynamickém prostředí za horizontem akutních potřeb ředitelů. Studie také ukázala, že se české firmy spíše soustředí na inovace v podobě hledání cest, jak více prodat stávající produkci, než na vymýšlení zcela nových řešení. Tomu napovídá i menší ochota měnit firemní kulturu, bez níž se však neobejde žádné úspěšné zavedení větších inovací.

Patrik Horný
partner v oddělení Transformací PwC ČR

   

Analýza PwC dále ukázala, že firmy, které se soustředí na inovace, např. i více chápou roli sociálních sítí. Pětina (21 %) „inovativních“ generálních ředitelů uvedla, že uživatelé sociálních médií mají velký vliv na jejich podnikání.

 

Věda, výzkum, daně

Jednou z překážek, která firmám brání v inovativnosti, je dostatek schopných lidí, kteří by přicházeli s progresivními nápady. A nejde jen o inovace samotné. Více než třetina generálních ředitelů (37 %) se domnívá, že nedostatek lidí s odpovídající kvalifikací a schopnostmi ohrožuje jejich růstový potenciál. Ředitelé vidí v této oblasti prostor pro nové iniciativy. Jen desetina (10 %) dotázaných se domnívá, že český vzdělávací systém připravuje absolventy, jejichž profil odpovídá aktuálním požadavkům trhu práce. Spokojeni nejsou ani se spoluprací s akademickou sférou. Podle téměř dvou třetin (61 %) dotázaných by větší podpora této spolupráci ze strany státu pomohla zvýšit inovační potenciál Česka.

Karel Půbal
   
   
 

Při propojování svých aktivit jsou firmy a školy odkázány na vlastní iniciativu. Podpora státu směřuje stále především na univerzitní výzkum na jedné straně, nebo podporu inovačních aktivit ve firmách na straně druhé. Efektivní podpora vzájemného propojení by podle většiny ředitelů pomohla zvýšit růst české ekonomiky.

Karel Půbal
ředitel v oddělení Poradenství pro veřejný sektor, PwC ČR

   

Téměř čtyři pětiny (78 %) generálních ředitelů v České republice se domnívají, že daňové zvýhodnění investic do inovací, popř. odstranění bariér v oblasti daní, které těmto investicím brání, by pomohlo zvýšit investiční potenciál naší země.

Peter Chrenko
   
   
 

Téměř 80 % generálních ředitelů volá po daňovém zvýhodnění inovací. Přitom si neuvědomují, že náš daňový systém takovou podporu dává. Zde se ukazuje, že ne vždy je potřeba měnit zákony, stát by ale měl lépe propagovat výhody, které systém poplatníkům nabízí.

Peter Chrenko
vedoucí partner Daňových a právních služeb PwC Česká republika

   

 

 

Konec

 

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2015:

Jiří Moser
Jiří Moser Řídící partner PwC Česká republika

Již šestým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele nejvýznamnějších firem působících na českém trhu.
 

Růst výnosů v následujících letech očekává naprostá většina ředitelů


Další závěry Průzkumu názorů českých generálních ředitelů 2015

Pojďte s námi o výsledcích průzkumu diskutovat v LinkedIn skupině PwC ČR

Více

Méně

Jiří Moser
Jiří Moser Řídící partner PwC Česká republika

Již šestým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele nejvýznamnějších firem působících na českém trhu. Český průzkum názorů generálních ředitelů, v němž jsme letos získali odpovědi 151 lídrů českého byznysu, navazuje na celosvětový průzkum názorů generálních ředitelů, který poradenská síť PwC provádí již 18 let. Jeho výsledky jsou tradičně zveřejňovány na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.
 

Růst výnosů v následujících letech očekává naprostá většina ředitelů.


Další závěry Průzkumu názorů českých generálních ředitelů 2015

Pojďte s námi o výsledcích průzkumu diskutovat v LinkedIn skupině PwC ČR