Firmy a stát hledají nový model spolupráce

Šéfům firem nejvíce vadí byrokracie, daňová zátěž a nevyhovující školství

 

2. dubna 2013 – Rostoucí vládní dluhy, nadměrná regulace, zvyšující se daňová zátěž a horší dostupnost kvalifikované pracovní síly. To jsou hrozby, kterých se spolu s dlouhodobě nejistým vývojem ekonomiky nejvíce obávají generální ředitelé firem po celém světě. Ukázala to analýza PwC nazvaná Nová dohoda mezi firmami a státem (Government & the Global CEO: A new contract between business and the state). Ta vznikla na základě výsledků odpovědí 1330 respondentů Globálního průzkumu názorů generálních ředitelů a 42 zástupců vlád a ředitelů státních podniků.

Peter Chrenko
   
   
 

Vzkaz veřejnému sektoru je jasný: musí přispět ke zmírňování nejistoty, posilování konkurenceschopnosti a celkově víc spolupracovat s byznysem. Je čas na novou dohodu mezi soukromým sektorem a státem, která bude odrážet posun od nuceného soužití k vzájemné spolupráci.

Peter Chrenko
vedoucí partner daňových a právních služeb, PwC Česká republika

   

Průzkum PwC a následná analýza ukázaly následující kroky, které firmy od státu očekávají:

 

1. Boj s nejistotou

Nejistý a nestabilní ekonomický vývoj zůstává nadále největší obavou šéfů firem po celém světě. Hlavními prioritami, jimž se musí vlády neprodleně věnovat, aby zajistily hospodářskou prosperitu, jsou:

 • Stabilizace finančního sektoru, zejména řízením vládních dluhů, kde je prostor pro snižování nákladů a inovace v oblasti poskytování veřejných služeb.
 • Posilování kvalifikace a perspektivy pracovní síly, aby měla znalosti a schopnosti, které trh požaduje.
 • Vybudování infrastruktury, která umožňuje efektivní používání nových technologií.
 • Řízení rizik, jako jsou např. přírodní a jiné katastrofy.
Karel Půbal
   
   
 

Čeští generální ředitelé vidí největší prostor k inovacím ve státní správě v oblasti kontrolních mechanizmů a protikorupčních opatření. V orgánech veřejné správy by se podle ředitelů měly nastavit procesy, které umožní jejich efektivnější fungování a zlepší i finanční řízení veřejných institucí.

Karel Půbal
ředitel v oddělení Poradenství pro veřejný sektor, PwC Česká republika

   

2. Zvýšení odolnosti

Generální ředitelé soukromých společností se ve snaze vybudovat podniky odolné vůči ekonomickým výkyvům soustředí na tři oblasti řízení:

 • vyhledávání růstových příležitostí
 • zaměření se na zákazníka
 • zlepšování provozní efektivnosti

Náročné ekonomické prostředí však nutí i organizace ve veřejném sektoru být připravené na nepředvídatelné události, a to díky:

 • snižování složitosti veřejných organizací
 • zvyšování povědomí „zákazníků“
 • vytváření nových modelů poskytování veřejných služeb

Vlády musí být také připraveny rychleji zvládat následky svých finančních, provozních či strategických selhání.

„Jen necelá desetina šéfů českých společností se domnívá, že stát snižuje administrativní zátěž firem. Náš průzkum navíc odhalil, že informace o pozitivních opatřeních, např. v oblasti podpory inovací, se do firem nedostanou, a ředitelé pak mají pocit, že stát nedělá dost,“ upozornil Peter Chrenko.

 

3. Spojení s byznysem

Stát stále výrazněji proniká do podnikání, ať už vlastnicky či prostřednictvím regulace. Celkem 85 % šéfů nejvýznamnějších firem světa v průzkumu PwC uvedlo, že vlády a regulátoři mají významný vliv na jejich podnikání. Naopak, jen 14 % z nich si myslí, že vliv veřejného sektoru je zanedbatelný. Generální ředitelé proto mění pohled na roli a vliv státu v klíčových oblastech, které ovlivňují podnikání. Razantní změny vedoucí k posílení vztahů s vládou a regulátorem plánuje 67 % ředitelů.

„Ať se nám to líbí nebo ne, veřejný a soukromý sektor jsou propojenější než kdykoli v minulosti. Vzájemná závislost je patrná například v oblasti kvalifikace a zdraví pracovní síly. Je potřeba se přeorientovat z prosté koexistence na opravdové partnerství, které podpoří ekonomický růst,“ říká Karel Půbal.

Generální ředitelé spatřují tři hlavní oblasti změn ve vztahu mezi soukromou a veřejnou sférou:

 • Opustit předpoklad, že veřejný sektor poskytuje dobro, zatímco soukromý hájí jen sobecké zájmy.
 • Nahradit vynucenou spolupráci vzájemnou spoluprací na společném výsledku.
 • Společně vymezit sféry odpovědnosti na obou stranách.

 

Konec

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2015:

Jiří Moser
Jiří Moser Řídící partner PwC Česká republika

Již šestým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele nejvýznamnějších firem působících na českém trhu.
 

Růst výnosů v následujících letech očekává naprostá většina ředitelů


Další závěry Průzkumu názorů českých generálních ředitelů 2015

Pojďte s námi o výsledcích průzkumu diskutovat v LinkedIn skupině PwC ČR

Více

Méně

Jiří Moser
Jiří Moser Řídící partner PwC Česká republika

Již šestým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele nejvýznamnějších firem působících na českém trhu. Český průzkum názorů generálních ředitelů, v němž jsme letos získali odpovědi 151 lídrů českého byznysu, navazuje na celosvětový průzkum názorů generálních ředitelů, který poradenská síť PwC provádí již 18 let. Jeho výsledky jsou tradičně zveřejňovány na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.
 

Růst výnosů v následujících letech očekává naprostá většina ředitelů.


Další závěry Průzkumu názorů českých generálních ředitelů 2015

Pojďte s námi o výsledcích průzkumu diskutovat v LinkedIn skupině PwC ČR