Dvě třetiny rodinných firem hlásí za uplynulý rok růst tržeb

View this page in: English

Family Business Survey Illustration

 

Čtyři pětiny očekávají v následujících 5 letech výrazný růst
 

Majitelé nejvíce řeší, jak získat klíčové
zaměstnance a komu předat firmu

 

8. listopadu, 2012 – Dvě třetiny (65 %) rodinných firem po celém světě zaznamenaly v uplynulém roce růst tržeb a ještě více z nich (81 %) očekává růst i v následujících pěti letech. Potřebují na to získat a udržet si schopné zkušené zaměstnance. A právě nedostatek talentů považují za jednu ze dvou největších hrozeb pro své podnikání. Tou druhou je, zda se jim podaří předat svou firmu, ať už v rámci rodiny, či někomu zvenčí. Téměř polovina (47 %) vlastníků se obává, že příští generace nebude dostatečně připravená převzít firmu. Ukázal to tradiční Celosvětový průzkum rodinných firem prováděný PwC mezi téměř dvěma tisíci vedoucích představitelů rodinných firem z více než 30 zemí světa.

Rodinným firmám se celosvětově daří. Růst tržeb hlásí za uplynulý rok 65 % z nich. V předchozím ročníku Celosvětového průzkumu rodinných firem, který proběhl v roce 2010, jich byla méně než polovina. Výrazný růst tržeb v letošním průzkumu zaznamenaly zejména rodinné firmy z východní Evropy, Jižní Ameriky a Blízkého východu. Pokles tržeb zaznamenala jen necelá pětina (19 %) firem, předloni to bylo 34 %.

Vyhlídky firem zůstávají ambiciózní i do budoucna. Více než čtyři pětiny z nich (81 %) očekává v následujících pěti letech rychlý či agresivní růst.

David Borkovec
   
   
 

Řadu příkladů úspěšných rodinných firem máme i v České republice. Navzdory své relativně krátké novodobé historii zhruba 20 let se naučily přistupovat k podnikání zodpovědně a s dlouhodobou perspektivou. Těží ze své flexibility a schopnosti rychle reagovat na nenadálé tržní příležitosti i rizika

David Borkovec
partner, PwC Česká republika

   

 

Je to o lidech…

Získat schopné zaměstnance s odpovídající kvalifikací patří mezi největší výzvy, jimž momentálně rodinné firmy čelí. Podíl firem, které zmínily právě nedostatek talentů, vzrostl na 43 % z 38 % v roce 2010. Téměř 60 % uvádí, že najít klíčové zaměstnance s požadovanou kvalifikací bude náročné i v následujících pěti letech. A téměř polovina respondentů uvádí, že bude také velmi těžké si klíčové zaměstnance udržet.

Zásadním tématem pro majitele rodinných firem zůstává stabilně otázka nástupnictví. Ta je provázána s tématem rodinných konfliktů, „politik“ a potřebou získat a motivovat zaměstnance, kteří nejsou členy rodiny. Průzkum například odhalil, že pouze v polovině rodinných firem mají vlastníci uzavřenou tzv. dohodu mezi akcionáři (shareholders’ agreement) a v 21 % nemají dokonce žádnou proceduru, jak řešit případné konflikty mezi akcionáři.

 

Pružností proti globálním nejistotám

Rodinné firmy považují svou vlastnickou strukturu za konkurenční výhodu. Díky ní jsou pružnější a těží ze své kontinuity a dlouhodobé perspektivy. V průzkumu také zmiňují svou významnou roli při tvorbě pracovních míst a stabilizující funkci, kterou mají v ekonomice. Vlastníci firem jsou přesvědčeni, že fungují na základě silnějšího souboru hodnot než jiné tipy firem. Například 81 % z nich věří, že i v těžkých ekonomických časech bojují mnohem více za udržení každého pracovního místa a mnohem více se věnují otázkám týkajícím se zaměstnanosti a dalších problémů regionu, kde působí.

„Průzkum ukázal, že rodinné firmy mají smysl pro odpovědnost za vytváření a udržování pracovních míst, a to i v těžkých časech. Na druhou stranu jsou ale velmi nespokojené s tím, že necítí dostatečnou podporu ze strany státu. Mají pocit, že dostatečně neoceňuje to, co mu přinášejí,” říká David Borkovec.

V zemích jako je Rakousko, Kanada, Hongkong, Indie, Malta, Mexiko, Singapur, Švédsko, Švýcarsko, Turecko nebo na Blízkém Východě rodinné firmy věří, že vláda dostatečně oceňuje jejich význam. Většina rodinných firem po celém světě je však přesvědčena, že by stát mohl dělat více, aby jim ulehčil jejich cestu k úspěchu. Představitelé rodinných firem jmenovali zejména tato opatření:

  • Zlepšení a zjednodušení daňový aspekt nástupnictví
  • Finanční pobídky pro začínající rodinné firmy
  • Zvláštní daňové úlevy, např. pro dlouhodobé zaměstnávání anebo reinvestice do podnikání
  • Zjednodušení přístupu k financování
  • Granty a pobídky pro výzkum a vývoj a investice do nových technologií
  • Školení a podpora zaměřená na rodinné podnikání, např. plánování nástupnictví, mezinárodní expanze, řešení sporů či profesionální řízení firmy
  • Zřízení sítě mentorů pro rodinné firmy

 

 

Konec

 

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.