Dvě třetiny rodinných firem ve světě převezmou potomci stávajícího majitele

Ne každý vlastník ale věří, že jeho děti dokážou podnik uřídit

 

13. února. 2013 – Dvě třetiny (66 %) majitelů rodinných firem po celém světě plánují předat svůj podnik další generaci. Z toho 25 % hodlá předat potomkům pouze vlastnictví společnosti, ale řízení nechá na profesionálním managementu. Nevěří totiž ve schopnosti svých potomků vést úspěšně podnik. Dalších 41 % vlastníků hodlá svým potomkům předat jak vlastnictví, tak i řízení firmy. Každý druhý z nich má však rovněž obavy, zda jeho děti budou mít dostatečné nadšení a schopností firmu úspěšně převzít. Ukázal to průzkum PwC mezi téměř dvěma tisíci vedoucích představitelů rodinných firem z více než 30 zemí světa.

Celkem 17 % majitelů hodlá svoji rodinnou firmu prodat. Nejčastěji zvažují prodej strategickému či finančnímu investorovi. Zbytek dotázaných v současné době neví, jak řešit otázku nástupnictví, nebo volí jinou variantu.

David Borkovec
   
   
 

Vedle nezkušenosti mladé generace uváděli respondenti jako další nejčastější důvod k prodeji firmy nezájem ze strany další generace nebo příliš nízký věk potomků. Podobnou situaci pozorujeme i v Česku. Zde jsou firmy zpravidla v rukou první generace, která teprve řeší otázku předání, s nímž dosud nemají zkušenosti. Když jsme se ptali před časem majitelů českých firem, tak předání v rámci rodiny uvedla pětina dotázaných. Více než stejný počet jich však zatím váhá či zvažuje různé kombinace zahrnující vstup dalších vlastníků.

David Borkovec
partner, PwC Česká republika,
který radí českým podnikatelům v otázkách předání firmy

   

 

Odbornost nebo rodinné zásluhy?

Nejen při předání podniku, ale stále častěji při jejím rozvoji a získávání profesionálního managementu, řeší majitelé rodinných firem, jak zapojit špičkového experta či profesionálního manažera do organizační struktury společnosti. Bez těchto odborníků se neobejdou ani rodinné firmy, nedokážou dále růst a konkurovat nadnárodním korporacím. Jak ukázal průzkum PwC, rodinné firmy dokážou získat kvalitního odborníka, často se však potýkají s problémem, že se dotyčný manažer či specialista dostává do konfliktů se členy rodiny vlastníka, kteří zasahují do fungování firmy, bez ohledu na nastavenou organizační strukturu.

„Má-li být firma úspěšná, musí mít profesionální vedení. Kvalitní manažer však potřebuje vedle pravomocí také možnost je reálně uplatnit. Setkali jsme se s řadou případů, kdy si rodinná firma najala špičkového manažera zvenčí. Zaměstnanci ho však neuznávali, neboť věděli, že si pan majitel nakonec stejně rozhodne po svém,“ upozorňuje David Borkovec.

 

Předmanželská smlouva

Spory ve firmách hrozí nejen mezi majitelem firmy a jeho zaměstnanci či dodavateli, ale i uvnitř rodiny vlastníků. Průzkum PwC ukázal, že rodiny se poučily a již dopředu si nastavily mechanismy a dohody, jak takové spory řešit. Celosvětově má již nějaký mechanismus řešení sporů nastavený 79 % rodinných firem. O významu těchto mechanismů svědčí i to, že v případě rodinných firem, které vlastní druhá či další generace majitelů je to dokonce 84 % firem.

Nejčastější, u téměř poloviny (49 %) firem, je takzvaná dohoda mezi akcionáři (shareholders’ agreement), následuje vstupní a výstupní ustanovení (28 %) a rezerva na mediátora ze třetí strany (24 %), který by pomohl spor vyřešit.

„Pozorujeme rostoucí zájem českých podnikatelů nastavit si pravidla pro řešení případných sporů. Uvědomují si, že je to výhodnější a efektivnější řešení, než následné hašení sporů. Ty navíc zpravidla ovlivní nejen život samotné firmy, ale také jejího majitele a jeho rodiny,“ dodává David Borkovec.

 

 

Konec

 

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.