Bankéře ve střední a východní Evropě nejvíce děsí krize eurozóny

Obávají se o ziskovost svých bank

16. srpna – Bankéři ve střední a východní Evropě mají největší obavy z dalšího vývoje ekonomiky a nedostatku kapitálu. V tradičním průzkumu „Banking banana skins“ provedeným Centrem pro výzkum finančních inovací (CSFI) ve spolupráci s PwC také vyjádřili značné obavy z dopadů těchto rizik na ziskovost svých bank.

 

Petr KřížPrůzkumu se zúčastnilo 64 představitelů bankovních domů ve státech střední a východní Evropy. Na základě jejich odpovědí vznikl žebříček 30 největších rizik pro bankovní sektor v našem regionu tak, jak je vnímají sami bankéři. Tři největší hrozby komentuje Petr Kříž, vedoucí partner sektoru finančních služeb, PwC Česká republika.

 

Makroekonomická rizika

„Makroekonomická rizika odráží obavy bankéřů o schopnost eurozóny vyřešit svou dluhovou krizi. Navíc se ukazuje, že tuto obavu mají i bankéři ze států mimo EU či zemí, kde bankovní sektor není v rukou mateřských bank z EU. Bankéři si totiž uvědomují globální provázanost trhů a riziko makroekonomických nejistot, které se přelévají napříč regiony.“

 

Nedostatek kapitálu

„Navzdory solidně kapitalizovanému českému bankovnímu sektoru byla obava o dostupnost kapitálu nejvýznamnějším rizikem, které dostalo od většiny bankéřů ve střední a východní Evropě vyšší hodnocení než v rámci celosvětových výsledků. Dokazuje to obavy bankéřů o přístup na finanční trhy v některých zemích. Také to odráží, v jaké situaci se nachází řada mateřským společností bank ze střední a východní Evropy a jejich neschopnost navýšit kapitál. V důsledku toho jsou mnohé banky nuceny ke snížení rizikově vážených aktiv, aby splnily nejen zvýšené požadavky místního regulátora, ale v nejednom případě dopomohly i ke splnění kapitálové přiměřenosti mateřské finanční skupiny.“

 

Ziskovost bank

„Ziskovost byla novou kategorií v letošním ročníku. Bankéři ve střední a východní Evropě se totiž obávají, že nebudou schopni dosahovat dostatečné úrovně zisků, a především takové, jaká se jim dařila v minulosti. Tato obava je u nich dokonce silnější, než je celosvětový průměr. Finančníci vnímají, že trhy v současné době stagnují a jejich růst po nějaký čas neočekávají. Naopak banky čelí rostoucím nákladům na zdroje financování a v souvislosti s novými regulatorními opatřeními. Finanční instituce tak musejí klást větší důraz na provozní efektivnost, aby byly schopny přinášet svým akcionářům odpovídající úroveň zisků.“

 

Konec

 

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.