Analýza PwC: české štiky jsou dravější, ale jejich výkon je nevyrovnaný

16. října 2012 – Odborníci z poradenské společnosti PwC Česká republika zanalyzovali firmy, které ukázaly nejvyšší růst v rámci žebříčku Štiky českého byznysu - 10 z každého kraje. Porovnali výkon tuzemských vs. nadnárodních společností a také firem v rámci jednotlivých krajů. Výsledky přinášíme v grafech níže.

 

PwC analýza: České vs. nadnárodní štiky


„Výsledky úspěšných štik ukazují, že ryze české společnosti v uplynulých náročných letech dokázaly směle konkurovat nadnárodním společnostem. Za období 2009 až 2011 rostl průměrný zisk českých štik ročně o 50 %, kdežto u štik z řad nadnárodních společností to bylo jen o 14 %. České štiky by se však od svých nadnárodních kolegyň měly učit stabilitě a udržitelnosti svého podnikání. Pokud totiž srovnáme čísla za jednotlivé roky, vykazují nadnárodní společnosti mnohem stabilnější vývoj. Rentabilita tržeb nadnárodních společností byla ve sledovaných letech 2009 až 2011 relativně konstantní a průměrně dosahovala 8 %. Naproti tomu rentabilita českých společností během těchto let výrazně rostla a z 6 % v roce 2009 se vyšplhala až k 11 %, průměrně tak činila více než 9 %,“ říká David Borkovec, partner poradenské společnosti PwC Česká republika.
 

PwC analýza: Štiky v jednotlivých krajích
* Rentabilita tržeb (ROS), zisk nebo ztráta/celkové tržby

 

Konec

 

O Štikách českého byznysu

Žebříček Štiky českého byznysu je otevřený pro všechny firmy registrované v Obchodním rejstříku ČR vyjma firem, které mají obor podnikání v oblasti zbrojní výroby nebo v oblasti výroby a distribuce paliv.

Dalšími kritérii zařazení do žebříčku jsou dosažené ekonomické výsledky po sobě následujících 3 let (např. v roce 2012 se vyhlašují výsledky za roky 2009-2010-2011), obrat vyšší než 10 milion EUR ročně v každém hodnoceném roce, alespoň jeden kladný hospodářský výsledek a schopnost společnosti dostát svým závazkům. Žebříček je sestavován z dat obsažených v unikátní databázi informací o firmách, kterou kompletuje a aktualizuje Coface.

Pro umístění v žebříčku je rozhodující hodnota Indexu 1000 Coface, který je počítán na základě pěti ekonomických kritérií: nárůstu obratu, ROE (tj. hospodářský výsledek po zdanění k vlastnímu kapitálu), ROA (tj. hospodářský výsledek po zdanění k celkovým aktivům), běžné likvidity a míry zadluženosti. Za každé z těchto pěti kritérií lze získat až 200 bodů, a maximum tak je 1000 bodů.

 

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.