PwC studentský barometr: Studentské organizace na menších školách se dokážou lépe prodat; Studenti přestávají číst noviny

20. října 2011 – Společnost PwC Česká republika, která se pravidelně umisťuje na předních místech žebříčků nejžádanějších zaměstnavatelů v České republice, zveřejnila první část závěrů svého tradičního průzkumu chování studentů převážně ekonomických vysokých škol „PwC Studentský barometr“. Od našeho loňského průzkumu se univerzity i firmy očividně poučily. Svá vzájemná partnerství a spolupráce začaly mnohem lépe prezentovat studentům. Výsledkem je, že podle letošního průzkumu 60 % studentů ví, které firmy jsou partnery jejich univerzity. Loni znalo společnosti, s nimiž jejich škola spolupracuje jen 39 % studentů.

 

„Univerzity i firmy si zřejmě více uvědomují, že spolupráce má obrovskou hodnotu, ale jen tehdy, pokud o ní studenti vědí, a spolu s celou školou z ní dokážou těžit. Lepší letošní výsledek ale přičítáme i tomu, že jsme v tomto roce zapojili více studentů z menších, zejména moravských univerzit a vysokých škol. Je to stejné jako ve firmě, v menší organizaci se aktivity, které dělá, komunikují mnohem lépe,“ zmínil Václav Prýmek, partner ve společnosti PwC Česká republika

Poučili se i studentské organizace. Zatímco v PwC Studentském barometru 2010 znala nějakou studentskou organizaci jen přibližně polovina (54 %) studentů, v letošním ročníku to bylo 89 %. Povědomí studentů o konkrétních projektech těchto organizací však vzrostlo jen nepatrně, a to na 45 % z loňských 42 %.

„Studentské organizace mají velký potenciál. Znají dobře studenty a mohou je podpořit v osobním i profesionálním rozvoji. Mohou být i dobrým základem pro vybudování sítě kontaktů pro budoucí kariéru. I zde se ukazuje, že anonymita velkých pražských univerzit představuje pro studentské organizace velkou výzvu. Naopak výsledky průzkumu naznačují, že organizace na moravských školách dokážou studenty velmi dobře zapojit,“ říká Václav Prýmek

Zatímco v roce 2010 se k členství v nějaké studentské organizaci hlásilo 36 % studentů, letos už jen 12 %.

„Velká část studentů, kteří byli členy studentské organizace, zjevně v uplynulém roce odpromovalo. Řada mladých lidí také vnímá působení ve studentské organizaci jako konkurenci k brigádě či praxi, kterou jistě potřebují ke svému profesnímu rozvoji. Neuvědomují si ale, že řada studentských organizací jim může takovou praxi zajistit a určitě jim pomůže lépe než brigáda, která ani nesouvisí s jejich profesním zaměřením,“ říká Andrej Černý, předseda České studentské unie.

„Přestože počty těch, kteří se během studia zapojí do činnosti nějaké organizace, klesají, mezi absolventy, které přijímáme k nám do PwC je stabilně velmi vysoký podíl těch, kteří v nějaké studentské organizaci byli. Zpravidla jsou to organizace, jejichž činnost souvisí s předmětem studia či podporuje kariérní rozvoj studentů, ať už např. zprostředkováním stáží nebo zahraničních studijních či pracovních pobytů,“ dodává Václav Prýmek.  

Mimo hlavní proud

Stejně jako v loňském roce jsme se zajímali o to, jaká média studenti sledují, nejen při studiu, ale i ve volném čase a pro všeobecný přehled. Tradiční zpravodajské servery, ale i celostátní deníky u studentů ztrácejí. Zatímco v roce 2010 četlo některý z hlavních celostátních deníků 62 % studentů, letos to není ani polovina (47 %). Návštěvníků z řad studentů ubývá i velkým zpravodajským serverům. 

„U deníků vidíme dva hlavní důvody. Jedním jsou stále dopady ekonomického útlumu, kdy šetří jak studenti, tak i média a inzerenti, kteří před krizí v mnohem větší míře dávali studentům noviny zdarma. Ještě významnější trend, který se projevuje především u zpravodajských serverů je odklon k moderním a alternativním sociálním a jiným médiím. To dokazuje i fakt, že zatímco v roce 2010 jsme v našem průzkumu dokázali pokrýt hlavními zpravodajskými a informačními weby 97 % procent toho, co studenti navštěvují, o rok později si ze stejné nabídky nedokázalo vybrat 22 % studentů,“ dodává Václav Prýmek

Konec

PwC a studenti 

Společnost PwC patří dle Trendence Institutu mezi deset nejžádanějších zaměstnavatelů pro studenty ekonomických oborů v České republice. Celosvětově je PwC třetím nejžádanější zaměstnavatel (průzkum Universum 2011). Dlouhodobě podporujeme studentské aktivity. Jednou z nich je soutěž Global Management Challenge, v níž tým podporovaný PwC vyhrál dva roky po sobě národní finále a reprezentoval Českou republiku ve finále celosvětovém.

O PwC

PwC (www.pwc.cz) poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v různých průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 161 000 pracovníků ve 154 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu podnikání pro naše klienty a jejich vlastníky.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.
Další tiskové zprávy, publikace, studie a články odborníků PricewaterhouseCoopers naleznete v Tiskovém centru.


 Odebírat tiskové zprávy PwC pomocí RSS kanálu.