Studie PwC a Světové banky: Jak se platí daně

Shrnutí EU:

  • Čtyři země EU (Česká republika, Řecko, Finsko, Rumunsko) zavedly v období let 2010/11 reformy, které zjednodušují placení daní.
  • Výsledky studie Jak se platí daně (Paying Taxes) za EU jsou ve všech třech podkategoriích nižší než světový průměr. Průměrná daňová sazba činila 43,4 % (světový průměr: 44,8 %), průměrný čas potřebný ke splnění daňových povinností byl 207 hodin (světový průměr: 277) a průměrný počet plateb 17 (světový průměr: 28,5).
  • Globálně společnost platí v průměru 9 plateb. V EU je jich téměř 11: od 5 ve Švédsku po 17  v Itálii.
  • Zdanění práce a příspěvky na sociální zabezpečení mají největší podíl na daňovém zatížení v EU, dohromady 65 % celkové daňové sazby. Světový průměr činí jen 36 %
  • Mnoho zemí EU má složené zdanění pláce a příspěvky na sociální zabezpečení, což dále komplikuje systém.
  • Zatímco daň z přidané hodnoty vychází v EU ze stejného rámce, počet hodin potřebných ke splnění daňových povinností se liší kvůli různé používané administraci daně, od 24 hodin ve Finsku a Lucembursku po 195 v Bulharsku.


„Hodnocení České republiky se díky dosavadnímu reformnímu úsilí vlády mírně zlepšilo. Celková 117. příčka však není zrovna místo, kde bychom chtěli náš daňový systém vidět. Studie Paying Taxes tak ukazuje, jak moc důležité je pro zjednodušení daňového systému, a tím nakonec i zlepšení našeho umístnění, úspěšné spuštění tzv. Jednotného inkasního místa. Studie odhaduje, že čas potřebný ke splnění daňových povinností se zvyšuje v průměru o 30 % v případě, že příspěvky na sociální zabezpečení jsou vybírány jinou institucí, než je daňová správa. Ale i po, doufejme, úspěšném spuštění JIMa ještě zbude řada zlepšení, které by naši daňoví poplatníci ocenili, protože by jim snížily náklady. Například podávání daňových přiznání prostřednictvím internetu snižuje čas potřebný ke splnění daňových povinností o desítky procent. Češi se navíc jistě nebudou lišit od poplatníků v jiných zemích, kteří by velmi uvítali konzistentní aplikaci daňových pravidel, zejména jejich stabilitu. Přibližně 120 novel zákona o daních z příjmů za 18 let jeho existence představuje nepochybně značný dluh vůči našim poplatníkům,“ říká Peter Chrenko, partner v daňovém a právním oddělení PwC Česká republika.

 

Konec

O Studii

Více informací, vč. výsledků jednotlivých zemí naleznete na: www.pwc.com/payingtaxes

 O PwC:

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 184 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.


 Odebírat tiskové zprávy PwC pomocí RSS kanálu.