Hospodářská kriminalita v Česku roste, stále více pachatelů se vkrádá do firem prostřednictvím internetu

View this page in: English

1. prosince 2011 – Celkem 29 % společností v České republice se v uplynulém roce stalo obětí hospodářské kriminality. Ukázal to aktuální Celosvětový průzkum hospodářské kriminality, který každé dva roky provádí poradenská společnost PwC. V roce 2009 bylo mezi českými společnostmi „jen“ 24 % obětí ekonomické kriminality. Stejně jako jinde ve světě i na české firmy útočí pachatelé stále častěji prostřednictvím internetu.

 

Nejčastějším typem hospodářské kriminality v České republice zůstává krádež či zpronevěra majetku firmy jejími zaměstnanci (75 %). Zde jsme dokonce nad světovým (72 %) i evropským (69 %) průměrem. Společně s počítačovou kriminalitou se zpronevěra nejvíce podílí na procentuálním nárůstu společností postižených hospodářskou kriminalitou.

 

„Tento výsledek není překvapením, neboť zpronevěra je zpravidla lépe odhalitelná než jiné typy podvodů. Zcela nepochopitelné je však přesvědčení většiny firem v České republice, že se s hospodářskou kriminalitou v následujících 12 měsících nesetkají. Vezmeme-li v úvahu současný vývoj světové ekonomiky,  který nepochybně zvýší riziko podvodů včetně manipulace finančních výsledků firem, mohla by se tato iluze velmi snadno rozplynout,“ říká Michal Kohoutek, ředitel ve Forenzním oddělení společnosti PwC Česká republika.

 

Klávesnice, nová zbraň pachatelů

Relativně novým trendem je však počítačová kriminalita, která v České republice zaujímá svou

četností již čtvrtou pozici (13 %) za účetními podvody a korupcí (shodně 21 %). Zdejší firmy si stále více uvědomují reálné nebezpečí, které přichází z virtuálního světa. Téměř třetina dotázaných vnímá za uplynulý rok nárůst počítačové kriminality a další dvě třetiny se domnívají, že je na zhruba stejné úrovni jako v předchozím roce. Více než polovina (56 %) českých respondentů však zároveň uvedla, že jejich organizace nesleduje používání sociálních sítí, nebo si toho nejsou vědomi.

 

„Toto číslo je poměrně překvapivé, neboť tyto stránky mohou představovat velké bezpečnostní riziko, pokud je zaměstnanec zneužije. Přestože sociální sítě jako Facebook či LinkedIn nemusí samy o sobě představovat skutečného původce počítačové kriminality, mohou sloužit jako velmi cenný zdroj pro počítačový zločin typu sociálního inženýrství a následné efektivní útoky, např. phishing,“ varuje Filip Volavka, odborník na počítačovou kriminalitu ze společnosti PwC Česká republika.

Více než třetina obětí se škodou téměř 2 miliony Kč

Náklady spojené s ekonomickou kriminalitou jsou vysoké. Téměř 38 % respondentů z České republiky, kteří se v minulých 12 měsících setkali s podvodem, uvedlo, že celkové náklady přesáhly 100 000 dolarů (necelé 2 miliony korun), přitom 8 % utrpělo škodu převyšující 5 milionů dolarů (téměř 100 milionů korun).

„Podvody ve firmách však nepředstavují pouze přímé finanční náklady. Více než dvě třetiny společností, které se staly obětí hospodářského zločinu, pocítilo jako nejzávažnější nefinanční dopad zhoršení morálky svých zaměstnanců,“ upozornil Jiří Moser, řídící partner PwC v České republice.

 

Nejčastější pachatel - zaměstnanec

Hlavní hrozba z pohledu hospodářské kriminality přichází zevnitř organizace, a to ze strany zaměstnanců (67 %). Toto číslo ve srovnání s rokem 2009 (50 %) výrazně vzrostlo. Nejčastějšími externími pachateli byli zákazníci (43 %) a dodavatelé (29 %). České společnosti se nebojí proti pachatelům radikálně zasáhnout. Nejčastější reakcí v případě zaměstnanců bylo propuštění (81 %). Obdobně v 71 % byl ukončen obchodní vztah s externím pachatelem. Tento výsledek představuje výrazný nárůst oproti roku 2009 (30 %) a je vysoko nad průměrem střední a východní Evropy (53 %) i celosvětově (39 %).

 

„Malá tolerance vůči pachatelům podvodů je jistě pozitivní, přesto bychom společnostem rovněž doporučili, aby se více soustředily i na oblast prevence. Programy „poznej lépe své zaměstnance a obchodní partnery“, které by měly být aplikovány před začátkem spolupráce, jsou zajisté méně nákladné než následky podvodů," dodává Michal Kohoutek.

 

Konec

 

O průzkumu

Šestý Celosvětový průzkum hospodářské kriminality PwC byl proveden v období červen – listopad 2011. Formou on-line dotazníku se jej zúčastnilo celkem 3 877 respondentů ze 78 zemí. Účastníci odpovídali na otázky týkající se společnosti a země, ve které působí. Jedná se o nejrozsáhlejší studii svého druhu na světě.

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 184 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.


 Odebírat tiskové zprávy PwC pomocí RSS kanálu.