Kalendář kurzů

View this page in: English
Filtr kurzů:

V čem vám můžeme pomoci se zlepšit?Jaký jazyk preferujete?
Aktuálně vypsané termíny = Aktuálně vypsané kurzy
Připravujeme / Na objednávku = Připravujeme / Na objednávku
Kurzy v současné době připravujeme.

V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.
V současné době nemáme pro vámi zadanou oblast žádné kurzy v češtině. Můžeme vám, ale nabídnout kurzy v angličtině.

V případě zájmu o kurz šitý na míru, nás prosím kontaktujte.
V současné době nemáme pro vámi zadanou oblast žádné kurzy v angličtině. Můžeme vám, ale nabídnout kurzy v češtině.

V případě zájmu o kurz šitý na míru, nás prosím kontaktujte.
4. září 2015
Semináře ‘Soft Skills’
Komunikační dovednosti
Datum 4. září 2015
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Zjistěte, jak komunikovat efektivněji a podpořit dosažení vašich cílů. Asertivní komunikace posílí vaše vztahy, sníží vaše obavy z konfliktů a podrží vás v obtížných společenských situacích. Je základem efektivní interakce v rámci osobních i pracovních vztahů. Na kurzu odhalíte prostor pro vlastní zlepšení, porozumíte různým stylům komunikace a novým technikám, které vám pomohou rozvíjet vzájemný respekt s ostatními lidmi.
Cena: 7 500,- Kč + DPH
 
10. září 2015
Semináře ‘Soft Skills’
Coaching na pracovišti
Datum 10. září 2015
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 14 CPD bodů
Tento dvoudenní program je určen těm, kteří potřebují efektivně působit na ostatní v komplexním, multikulturním prostředí. Kurz je velmi interaktivní a bude zaměřen na rozpoznávání převládajících stylů přesvědčování a jim odpovídajících individuálních překážek, stejně jako k procvičování a používání dovedností potřebných v různých situacích či vytváření nových možností a sebedůvěry při ovlivňování ostatních.
Cena: 7 500,- Kč + DPH
 
data viz níže
Tax Academy
Tax Academy – Úvod do světa daní - 2015/2016
Datum data viz Podrobnosti
Čas 9:00 - 18:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 52 CPD bodů
Chcete porozumět základním principům českého a mezinárodního zdanění? Pak je náš program určen právě vám!
Cena: 49 000 Kč + DPH
Akce: 44 100 Kč + DPH (při registraci do 30. června 2015 nebo při registraci více účastníků z jedné společnosti)
 
15.-16. září 2015
Semináře ‘Soft Skills’
Prezentační dovednosti
Datum 15.-16. září 2015
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 14 CPD bodů
Interaktivní kurz vám pomůže definovat váš osobní styl prezentování i prostor pro zlepšení. Dozvíte se, jak správně pojmout prezentaci a klíčová sdělení a zefektivnit přípravu. Naučíte se, jak působit přirozeně a vytvořit silný a příznivý první dojem, jakým způsobem ovládat řeč těla, hlas a mimiku během projevu, jak zvládat obtížné situace či neplánovanou prezentaci atd. Důležitou součástí kurzu jsou praktická cvičení a zpětná vazba.
Cena: 13 000,- Kč + DPH
 
data viz níže
ACCA
ACCA přípravné kurzy ke zkouškám v prosinci 2015
Datum data viz Podrobnosti
Čas 8:30 - 16:30 hod.
Místo Praha, Brno
Jazyk angličtina
Ceník vám na vyžádání rádi zašleme.
 
22. září 2015
Otevřené semináře IFRS
Finanční nástroje
Datum 22. září 2015
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Tento program vám umožní správně porozumět účtování finančních nástrojů v souladu s IFRS. Kurz bude veden našimi experty na finanční IFRS, kteří mají rozsáhlé zkušenosti se školeními a poradenstvím v rámci finančního a bankovního sektoru.

 • IAS 32 finanční nástroje: vykazování
 • IAS 39 finanční nástroje: účtování a oceňování
 • IFRS 7 finanční nástroje: zveřejňování
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
29. září 2015
Semináře ‘Soft Skills’
Coaching na pracovišti
Datum 29. září 2015
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 14 CPD bodů
Tento dvoudenní program je určen těm, kteří potřebují efektivně působit na ostatní v komplexním, multikulturním prostředí. Kurz je velmi interaktivní a bude zaměřen na rozpoznávání převládajících stylů přesvědčování a jim odpovídajících individuálních překážek, stejně jako k procvičování a používání dovedností potřebných v různých situacích či vytváření nových možností a sebedůvěry při ovlivňování ostatních.
Cena: 7 500,- Kč + DPH
 
30. září 2015
Otevřené semináře IFRS
Zajišťovací účetnictví
Datum 30. září 2015
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Seminář vám poskytne praktický pohled na použití zajišťovacího účetnictví v souladu s IAS 39. Obsahově seminář pokrývá základy zajišťovacího účetnictví (např. požadavky na dokumentanci, posouzení účinnosti zajištění atp.), a také příklady využití těchto základů v praxi (např. zajištění peněžních toků pro očekávané nákupy nebo prodeje v cizí měně).

 • Základy zajišťovacího účetnictví
 • Praktické využití zajišťovacího účetnictví
 • Požadavky na zveřejňování informací
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
8.-9. října 2015
Semináře ‘Soft Skills’
Přesvědčovací schopnosti
Datum 8.-9. října 2015
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 14 CPD bodů
Tento dvoudenní program je určen těm, kteří potřebují efektivně působit na ostatní v komplexním, multikulturním prostředí. Kurz je velmi interaktivní a bude zaměřen na rozpoznávání převládajících stylů přesvědčování a jim odpovídajících individuálních překážek, stejně jako k procvičování a používání dovedností potřebných v různých situacích či vytváření nových možností a sebedůvěry při ovlivňování ostatních.
Cena: 13 000,- Kč + DPH
 
Část 1: 19.-22. října 2015
Část 2: 23.-26. listopadu 2015
Zkouška nanečisto: 4. prosince 2015
Diploma in IFRS
Přípravný kurz ke zkoušce DipIFR - podzim 2015
Datum Část 1: 19.-22. října 2015
Část 2: 23.-26. listopadu 2015
Zkouška nanečisto: 4. prosince 2015
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 56 CPD bodů
Program je vhodný zejména pro profesionály s praxí v oblasti účetnictví, auditu a financí, kteří chtějí získat kvalifikaci v mezinárodních standardech účetního výkaznictví, ale také pro všechny, kdo si chtějí rozšířit a ucelit své znalosti o teoretické i praktické aspekty IFRS.
Cena: 29 000,- Kč + DPH
Akce: 25 000,- Kč + DPH (při přihlášení do 31. srpna 2015)
20 000,- Kč + DPH (cena za 1 osobu při současné registraci 2 účastníků)

 
19. října 2015
Otevřené semináře IFRS
Test na snížení hodnoty nefinančního majetku (goodwillu a ostatních fixních aktiv) a rozeznání rezerv dle IFRS
Datum 19. října 2015
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
První část semináře se věnuje testování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a goodwillu na snížení hodnoty dle IAS 36. Po teoretickém úvodu následuje přehled nejčastějších úskalí a ukázka praktického výpočtu na základě modelu budoucích peněžních toků. Tématem druhé části semináře jsou požadavky standardu IAS 37 týkající se rozeznání a ocenění rezerv s důrazem na rezervy na restrukturalizace, odstranění aktiv, nevýhodné smlouvy, programy zaměstnaneckých výhod, apod. Na praktických příkladech je ukázána aplikace základního principu, tj. existence současného závazku jako výsledku minulých událostí.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
21.-22. října 2015
Semináře ‘Soft Skills’
Vedení a motivace lidí
Datum 21.-22. října 2015
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 14 CPD bodů
Kurz je určen pro ty, kteří potřebují organizovat a řídit ostatní lidi, vést je při výkonu svého zaměstnání formálně i neformálně, motivovat je a odvádět výsledky v rámci týmu. Tento dvoudenní program vás obdaří nejen znalostmi, ale také praktickými dovednostmi v oblasti všech klíčových manažerských oblastí jakými jsou plánování, stanovení cílů, vedení, komunikace, motivace, kontrola a zpětná vazba v rámci týmu.
Cena: 13 000,- Kč + DPH
 
22. října 2015
Otevřené semináře IFRS
Cash Flow aneb jak sestavit výkaz o peněžních tocích nepřímou metodou
Datum 22. října 2015
Čas 9:00 - 13:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 4 CPD body
Během tohoto workshopu sestavíme společně výkaz peněžních toků nepřímou metodou krok po kroku. Odnesete si jednak praktické tipy, ale také přehled nejčastějších úprav (daně, majetek, zápočty, kapitalizaci apod.), a hlavně jistotu, že cash flow, které počítáte nepřímou metodou z rozvahy, musí vždy vyjít. Dále probereme základní rozdíly ve struktuře cash flow dle CZ GAAP a IFRS a možná úskalí při sestavování konsolidovaného cash flow.
Cena: 3 900,- Kč + DPH
 
26.-27. října 2015
Semináře ‘Soft Skills’
Vyjednávací dovednosti
Datum 26.-27. října 2015
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 14 CPD bodů
Seminář je určen pro ty, kteří potřebují být připraveni na nejrůznější situace, jež mohou při jednáních nastat, a zároveň chtějí rozvíjet své schopnosti v oblasti efektivního jednání, budování osobních vztahů s klienty a podpořit tak získávání nových obchodních příležitostí. Po skončení kurzu budou účastníci schopni sebejistěji a přesvědčivě používat techniky a dovednosti nutné pro úspěšné jednání.
Cena: 13 000,- Kč + DPH
 
9. listopadu 2015
Semináře ‘Soft Skills’
Time Management
Datum 9. listopadu 2015
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Zjistěte, jak ztrácíme energii a čas – tento kurz je určen pro ty, kteří se chtějí dozvědět vice o osobním i týmovém time managementu a jeho technikách a jednoduše organizovat svou pracovní dobu efektivněji. Cílem kurzu je odhalit váš osobní styl při plánování času, stanovit priority a naučit se čelit požadavkům z více stran, plánovat si práci efektivně a podle časových rozvrhů.
Cena: 7 500,- Kč + DPH
 
9. listopadu 2015
Semináře ‘Soft Skills’
Komunikační dovednosti
Datum 9. listopadu 2015
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Zjistěte, jak komunikovat efektivněji a podpořit dosažení vašich cílů. Asertivní komunikace posílí vaše vztahy, sníží vaše obavy z konfliktů a podrží vás v obtížných společenských situacích. Je základem efektivní interakce v rámci osobních i pracovních vztahů. Na kurzu odhalíte prostor pro vlastní zlepšení, porozumíte různým stylům komunikace a novým technikám, které vám pomohou rozvíjet vzájemný respekt s ostatními lidmi.
Cena: 7 500,- Kč + DPH
 
10. listopadu 2015
Semináře ‘Soft Skills’
Coaching na pracovišti
Datum 10. listopadu 2015
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 14 CPD bodů
Tento dvoudenní program je určen těm, kteří potřebují efektivně působit na ostatní v komplexním, multikulturním prostředí. Kurz je velmi interaktivní a bude zaměřen na rozpoznávání převládajících stylů přesvědčování a jim odpovídajících individuálních překážek, stejně jako k procvičování a používání dovedností potřebných v různých situacích či vytváření nových možností a sebedůvěry při ovlivňování ostatních.
Cena: 7 500,- Kč + DPH
 
11.-12. listopadu 2015
Semináře ‘Soft Skills’
Vedení a motivace lidí
Datum 11.-12. listopadu 2015
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 14 CPD bodů
Kurz je určen pro ty, kteří potřebují organizovat a řídit ostatní lidi, vést je při výkonu svého zaměstnání formálně i neformálně, motivovat je a odvádět výsledky v rámci týmu. Tento dvoudenní program vás obdaří nejen znalostmi, ale také praktickými dovednostmi v oblasti všech klíčových manažerských oblastí jakými jsou plánování, stanovení cílů, vedení, komunikace, motivace, kontrola a zpětná vazba v rámci týmu.
Cena: 13 000,- Kč + DPH
 
19. listopadu 2015
Otevřené semináře IFRS
IFRS - aktuality pro rok 2015
Datum 19. listopadu 2015
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Tento kurz vás seznámí s novými a novelizovanými standardy platnými pro rok 2015 a poskytne souhrnné informace o dopadu standardů, které jsou v Evropské unii platné od 1. 1. 2016 a později (například nový standard na výnosy). Část tohoto kurzu je také zaměřena na nejčastější problematické oblasti. O přesné náplni kurzu vás budeme informovat v letních měsících.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
25. listopadu 2015
Otevřené semináře IFRS
Odložená daň dle českých účetních standardů a IFRS – účetní a daňové hledisko
Datum 25. listopadu 2015
Čas 8:30 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Tento seminář přináší kombinaci účetní a daňové problematiky. V dopolední části Vás provedeme daňovými úskalími (uznatelnost nákladů, dočasné a trvalé rozdíly). Znalost základů výpočtu splatné daně je klíčová pro správnou kalkulaci daně odložené. Odpoledne Vás seznámíme s principy a způsobem výpočtu odložené daně. Seminář Vás také naučí, jak sestavit sesouhlasení efektivní daňové sazby, které je základním kontrolním mechanizmem pro ověření správnosti výpočtu odložené daně. Během semináře Vás upozorníme na rozdíly při výpočtu odložené daně dle českého účetnictví a IFRS.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
25.-26. listopadu 2015
Semináře ‘Soft Skills’
Prezentační dovednosti
Datum 25.-26. listopadu 2015
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 14 CPD bodů
Interaktivní kurz vám pomůže definovat váš osobní styl prezentování i prostor pro zlepšení. Dozvíte se, jak správně pojmout prezentaci a klíčová sdělení a zefektivnit přípravu. Naučíte se, jak působit přirozeně a vytvořit silný a příznivý první dojem, jakým způsobem ovládat řeč těla, hlas a mimiku během projevu, jak zvládat obtížné situace či neplánovanou prezentaci atd. Důležitou součástí kurzu jsou praktická cvičení a zpětná vazba.
Cena: 13 000,- Kč + DPH
 
30. listopadu 2015
Otevřené semináře IFRS
Konsolidace workshop aneb konsolidace bez překvapení
Datum 30. listopadu 2015
Čas 9:00 - 13:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 4 CPD body
Ověřte si v praxi již nabyté teoretické znalosti o sestavení konsolidované rozvahy, výsledovky a přehledu o změnách vlastního kapitálu dle IFRS (aplikovatelné s drobnými úpravami i na CZ GAAP). Komplexní případová studie zahrnuje konsolidaci skupiny s následujícími specifiky: dceřiná společnost vlastněná po celé období, nově pořízená zahraniční dceřiná společnost s put opcí ve vlastnictví nekontrolního podílu, prodaná dceřiná společnost, dokup a prodej části nekontrolního podílu, přidružená společnost, vzájemné transakce, výplatu dividend, snížení hodnoty goodwillu apod. Při včasném přihlášení máte možnost zaslat lektorce transakce, které byste rádi v případové studii řešili.
Cena: 3 900,- Kč + DPH
 
15. prosince 2015
Otevřené semináře IFRS
Účetní závěrka za rok 2015 připravená podle IFRS přijatého Evropskou unií
Datum 15. prosince 2015
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Tento kurz je zaměřen na přípravu účetní závěrky dle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií pro rok končící 31. 12. 2015. Kurz zdůrazňuje nově požadované zveřejnění informací v porovnání s rokem 2015 a zaměřuje se na časté chyby/nedostatky při sestavování účetní závěrky dle IFRS, jako například zveřejnění týkající se finančních nástrojů (IFRS 7 a IFRS 13), struktura primárních finančních výkazů, zveřejnění ke snížení hodnoty nefinančních aktiv, ukončované činnosti a aktiva držená k prodeji, spřízněné strany apod.). Tento kurz Vás seznámí s požadavky na zveřejnění, ale zejména Vám pomůže jim porozumět.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
17.-18. prosince 2015
Semináře ‘Soft Skills’
Vyjednávací dovednosti
Datum 17.-18. prosince 2015
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 14 CPD bodů
Seminář je určen pro ty, kteří potřebují být připraveni na nejrůznější situace, jež mohou při jednáních nastat, a zároveň chtějí rozvíjet své schopnosti v oblasti efektivního jednání, budování osobních vztahů s klienty a podpořit tak získávání nových obchodních příležitostí. Po skončení kurzu budou účastníci schopni sebejistěji a přesvědčivě používat techniky a dovednosti nutné pro úspěšné jednání.
Cena: 13 000,- Kč + DPH
 
data viz níže
FIA (Foundations in Accountancy)
Diploma in Accounting - přípravné kurzy ke zkouškám v červnu 2015
Datum data viz Podrobnosti
Čas 8:30 - 16:30 hod.
Místo Praha, Brno
Jazyk angličtina
Ceník vám na vyžádání rádi zašleme.
 
Část 1: podzim 2015, Část 2: bude upřesněno, Část 3: bude upřesněno
Certifikovaný interní auditor (CIA)
Kompletní přípravný program
Datum Část 1: podzim 2015, Část 2: bude upřesněno, Část 3: bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 77 CPD bodů
všechny 3 moduly - části 1, 2, 3
Cena: 39 000,- Kč + DPH
(33 000,- Kč + DPH pro členy ČIIA)
 
Pokud máte zájem o kurz šitý na míru právě vám nebo vaší společnosti, kontaktujte nás.
V současné době nepřipravujeme pro vámi zadanou oblast žádné kurzy v češtině. Připravujeme ale kurzy v angličtině.

V případě zájmu o kurz šitý na míru, nás prosím kontaktujte.
V současné době nepřipravujeme pro vámi zadanou oblast žádné kurzy v angličtině. Připravujeme ale kurzy v češtině.

V případě zájmu o kurz šitý na míru, nás prosím kontaktujte.
Certifikovaný interní auditor (CIA)
Část I: Úloha interního auditu při řízení a správě společnosti, řízení rizik a kontrole (3 dny)
Datum podzim 2015
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 21 CPD bodů
 • Soulad se základními standardy IIA
 • Určení priorit pro činnosti interního auditu na základě plánu vyplývajícího z analýzy rizik
 • Pochopení úlohy činnosti interního auditu při správě a řízení společnosti
 • Plnění dalších činností a odpovědností interního auditu
 • Znalosti o správě a řízení společnosti, rizicích a kontrole
 • Plánování auditů
Cena: 12 000,- Kč + DPH
(10 000,- Kč + DPH pro členy ČIIA)
 
HR workshopy
HR as a Business Partner
Datum bude upřesněno
Čas 8:30 - 13:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 5 CPD bodů
This half-day workshop will provide you with valuable information on how partnering operates in practice in both the public and private sector – its successes, common problems and options for moving forward. It looks at the development of business partners and how you can progress partnering either personally or within your organisation.
Cena: 1 950,- Kč + DPH
 
Daňové semináře
Daň z příjmů právnických osob v SR a Novela zákona o DPH platná od 1.1. 2014 na Slovensku
Datum bude upřesněno
Čas 8:30 - 13:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk slovenština
Získáte CPD bodů získáte 5 CPD bodů
První část školení, věnovaná dani z příjmů právnických osob, bude obsahovat ucelený přehled nákladových, výnosových a mimoúčetních položek, které je nejčastěji potřeba specificky ošetřit v přiznáních k dani z příjmů společností, které k účtování používají postupy účtování pro podnikatele. Také vám poskytneme informace o nejdůležitějších schválených změnách pro tuto oblast od roku 2014. Druhá část školení bude zaměřena na změny v novele zákona o DPH, jako jsou například připravované změny v oblasti registrace DPH, kontrolní výkaz – zavedení nové povinnosti pro všechny plátce nebo nové vykazování dobropisů a vrubopisů.
Cena: 5 900,- Kč + DPH
 
Otevřené semináře IFRS
Konsolidace - základy dle IFRS, rozdíly oproti českým účetním standardům, účtování přeměn
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Seminář Vás provede základními pravidly konsolidace existující skupiny a účtování při akvizicích a prodejích podniků dle českých účetních standardů i IFRS. Seminář pokrývá standardy IFRS 10, IAS 28, IFRS 3, a IFRS 5. Seminář obsahuje praktické příklady týkající se základních konsolidačních úprav (vyloučení vzájemných vazeb se zaměřením na zásoby a majetek pořízený v rámci skupiny, goodwill, odloženou daň při akvizici, a podobně). Na závěr školení Vás provedeme úskalím účtování o přeměnách (fúze a rozdělení) a to jak z pohledu CZ GAAP tak jeho dopady do IFRS účetní závěrky.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
The CIPD - The Chartered Institute of Personnel and Development
CIPD Intermediate Cerificate in HRM
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 100 CPD bodů
Cena: 110 000,- Kč + DPH
 
Otevřené semináře IFRS
Základy účtování dle IFRS a rozdíly oproti českým účetním standardům
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Přijďte se dozvědět ty nejdůležitější informace o rozdílech mezi českým účetnictvím a IFRS a usnadněte si vaši každodenní praxi. Seminář je zaměřen na hlavní principy a pravidla účtování a oceňování dle IFRS. Důraz je kladen na oblasti, které jsou řešeny rozdílně oproti českým účetním standardům (hmotný a nehmotný majetek, rezervy, finanční nástroje, leasing, výnosy, rozeznání aktiv apod.). Seminář poskytuje obecný přehled. Detailní informace spolu s řadou praktických příkladů jsou obsaženy v našich dalších seminářích zaměřených na individuální oblasti.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Otevřené semináře IFRS
Konsolidace - složité skupiny, transakce pod společnou kontrolou, konsolidované cash flow
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Seminář je zaměřen na konsolidace komplexních skupin podniků a účtování změn vlastnického podílu ve společnostech v rámci skupiny během roku (postupné akvizice, zvýšení podílu v dceřiné společnosti, částečný prodej apod.). Seznámíte se s dopady transakcí pod společnou kontrolou a podrobněji se budeme věnovat problematice kontroly v případech, kdy kontrola není definována dle vlastnického podílu. Probereme i specifika vnitroskupinových transakcí nebo transakcí s vlastníky, které nejsou uzavřeny za tržních podmínek a dopady kapitalizace úrokových nákladů na skupinu.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
České daně
Zaměstnanecké benefity z pohledu daní
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Potřebujete získat systémový přehled o všech možnostech benefitů a jejich efektivní úpravě z pohledu daní? Pomůžeme vám rozplést krkolomnou spleť detailních pravidel jejich zdanění u zaměstnance a společnosti. Naučíme vás posoudit jednotlivé typy zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění, správně rozdělit benefity na daňově uznatelné a neuznatelné a upozorníme Vás na DPH souvislosti s některými benefity. Po našem školení budete schopni sami daňově optimalizovat benefity pro všechny zúčastněné strany!
Cena: 8 900,- Kč + DPH
 
České daně
Úvod do českých daní pro cizince (v angličtině)
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Máte kolegyni či kolegu cizince, kteří potřebují proniknout do tajů českých daní? Právě pro ně jsme vytvořili speciální školení, během kterého jim bude poskytnut základní přehled o českém daňovém systému, a projdeme s nimi ty nejdůležitější oblasti, které by měl každý profesionál nejen z oblasti daní znát. Po jednodenním školení budou schopni rozumět základním principům zdanění právnických a fyzických osob, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, DPH a ostatním daním platným v České republice, jako například dani z nemovitosti, dani z převodu nemovitosti, dani silniční, dědické a také darovací dani.
Cena: 8 900,- Kč + DPH
 
Certifikovaný interní auditor (CIA)
Část II: Realizace interního auditu (3 dny)
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 21 CPD bodů
 • Realizace auditů
 • Provádění specifických auditů
 • Monitorování výsledků auditů
 • Znalosti o oblasti podvodů
 • Nástroje pro provádění auditu
Cena: 12 000,- Kč + DPH
(10 000,- Kč + DPH pro členy ČIIA)
 
České daně
Převodní ceny
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 6 CPD bodů
Chcete zvládnout metodiku převodních cen ve Vaší společnosti? Po našem školení se stanete expertem!
 • Porozumíte principu tržního odstupu, metodice OECD i posledním požadavkům definovaným iniciativou BEPS.
 • Naučíte se jak nastavit politiku převodních cen i jak sestavovat českou dokumentaci převodním cenám
 • Osvěžíte si obsah metodických pokynů Ministerstva financí související s převodními cenami i zpráv EU JTPF (Fórum pro převodní ceny při EU - generální ředitelství pro daně a cla).
 • Ukážeme vám jak samostatně řídit riziko v oblasti převodních cen i jak se připravit na očekávanou vlnu daňových kontrol zaměřených na oblast převodních cen.
Cena: 5 900,- Kč + DPH
 
Daňové pasti marketingových a reklamních akcí
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 – 12:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 4 CPD body
Půldenní program vám umožní porozumět záludnostem daňových dopadů marketingových a reklamních akcí a jimi nabízených slev a bonusů. Seznámíte se s možnostmi daňové optimalizace z hlediska daně z příjmu či DPH a zjistíte, kdy jsou díky smluvnímu nastavení vaše náklady vyšší, než je nutné, nebo kde zbytečně odvádíte více díky srážkové dani.
Cena: 5 900,- Kč + DPH
 
Interní kontrolor/ka
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 42 CPD bodů
Část 1: Koncepce, funkce a nástroje kontrolingu
Část 2: Operativní řízení
Část 3: Řízení, reporting, IFRS a efektivní komunikace pro kontrolory
Cena: 30 000,- Kč + DPH
 
Kvalifikace CIMA
Přípravný kurz ke zkoušce E1 (Enterprise Operations)
Datum bude upřesněno
Čas 8:30 - 17:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 9 CPD bodů
Kurz vás připraví na složení zkoušky CIMA - E1, která testuje tyto oblasti:

 • Problematika a prostředí IT/IS
 • Klíčové otázky marketingu
 • Problematika výkonosti a kvality
 • Problematika řízení lidí
Cena: 4 900,- Kč + DPH
 
Otevřené semináře IFRS
Vykazování výnosů dle IFRS (IAS 18 a IAS 11) a představení nového standardu IFRS 15
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Seminář Vám přináší praktické příklady vykazování výnosů dle standardů IAS 18 (Výnosy) a IAS 11 (Smlouvy o zhotovení) s důrazem na oblasti účtování slev, zvýhodnění a speciálních akcí, věrnostních programů, vícesložkových smluv a dlouhodobých projektů s více fázemi (aplikaci rozeznání výnosů dle procenta dokončenosti). Seminář dále v kostce představí nový standard na účtování výnosů IFRS 15 platný od 1. 1. 2017.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Semináře ‘Soft Skills’
Slabá výkonnost? Příčiny a řešení
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Jste vedoucím na pracovišti, které je plné problémů a práce za nimi pokulhává? Máte podřízeného, který špatně odvádí svou práci, a vy na to doplácíte? Nedaří se vám osobně podávat výkon, jaký jste si představoval/a? Absolvováním kurzu se naučíte: rozpoznat různé příčiny poklesu výkonnosti u jednotlivých zaměstnanců otevřeně komunikovat o nepříjemných tématech s „problematickými“ zaměstnanci, použít v praxi nejlepší metody, jak poklesu výkonnosti předejít a vrátit se do normy.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Otevřené semináře IFRS
Účtování leasingů a nájmů dle IFRS a českých účetních standardů, dopad plánované novely IAS 17
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Seminář se věnuje účtování operativního a finančního leasingu (nájmu) dle IAS 17. První část semináře Vás seznámí se základními principy a souvisejícími účetními zápisy účtování finančního a operativního pronájmu na straně nájemce i pronajímatele dle CZ GAAP i IFRS. Názorný příklad Vás seznámí s nutnými úpravami při převodu CZ GAAP na IFRS. Druhá část se věnuje složitějším oblastem, jako jsou smlouvy o prodeji a zpětném nájmu, identifikace smluv, které jsou svou podstatou nájemní, apod. Důležité je také shrnutí plánované novely standardu IAS 17, která je podstatnou změnu v účtování oproti současné praxi.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Právní semináře
Mýty a omyly v pracovním právu
Datum bude upřesněno
Čas 9:30 – 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Řešení pracovněprávních záležitostí je jednou ze základních povinností každého podnikatele. V této souvislosti existuje v praxi mnoho zažitých omylů či polopravd, které mohou ve svém důsledku způsobit porušení zákona a tedy i sankce ze strany státních orgánů. Naším záměrem je osvětlit nejčastější omyly zaměstnavatele, se kterými se v praxi pravidelně setkáváme a které příslušné úřady opakovaně sankcionují.
Právní semináře
Právní minimum pro manažery
Datum bude upřesněno
Čas 8:30 – 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Tento seminář je určen podnikatelům, manažerům a jiným klíčovým zaměstnancům. Jeho cílem je seznámit podnikatelskou veřejnost se základními principy soukromého zejm. obchodního práva a se základními povinnostmi podnikatele vůči orgánům veřejné moci. Provedeme Vás tedy nejen základy obchodního práva vč. povinností statutárních orgánů, ale i základy spravování firmy, povinnostmi vůči rejstříkovým soudům, živnostenským úřadům a jiným orgánům, tak aby maximum svého úsilí mohly věnovat samotné podnikatelské činnosti.
Právní semináře
Náhrada škody a podnikatel
Datum bude upřesněno
Čas 9:30 – 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Při vyslání jakéhokoliv zaměstnance na pracovní cestu v rámci ČR i do zahraničí podceňují podnikatelé povinnosti stanovené zejm. Zákoníkem práce v oblasti cestovních náhrad zejm. ve stanovení výše a způsobu výplaty stravného např. paušální částkou a nevyužívají tak veškerých možností daných právními předpisy, čímž může dojít jak ke zbytečné administrativní i finanční zátěži, tak i ke zvýšení pozornosti ze strany kontrolních orgánů. Jedním z kroků eliminujících uvedené negativní dopady může být i efektivní nastavení interních pravidel.
Právní semináře
Cestovní náhrady
Datum bude upřesněno
Čas 9:30 – 16:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 6 CPD bodů
Při vyslání jakéhokoliv zaměstnance na pracovní cestu v rámci ČR i do zahraničí podceňují podnikatelé povinnosti stanovené zejm. Zákoníkem práce v oblasti cestovních náhrad zejm. ve stanovení výše a způsobu výplaty stravného např. paušální částkou a nevyužívají tak veškerých možností daných právními předpisy, čímž může dojít jak ke zbytečné administrativní i finanční zátěži, tak i ke zvýšení pozornosti ze strany kontrolních orgánů. Jedním z kroků eliminujících uvedené negativní dopady může být i efektivní nastavení interních pravidel.
US GAAP Program
Systém a základy US GAAP
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Tento jednodenní seminář podává ucelený přehled o základních principech amerického účetnictví. Zároveň pak poukazuje na hlavní rozdíly mezi účetními zásadami uplatňovanými ve Spojených státech a v České republice, vždy za použití modelových finančních výkazů i příkladů z reálných situací.
Specifická oborově zaměřená školení
Účetní specifika obchodování s elektřinou
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Náš nový seminář vás provede účetními řešeními dlouhodobých smluv pro nákup a prodej elektřiny dle českých i mezinárodních účetních standardů.
Cena: 8 900,- Kč + DPH
 
Specifická oborově zaměřená školení
Specifika automobilového průmyslu z pohledu účetnictví a daní
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 14 CPD bodů
Náš dvoudenní program vám umožní lépe porozumět účetním a daňovým specifikům v oblasti automobilového průmyslu.
Cena: 15 600,- Kč + DPH
 
Projektový management
PMP intenzivní přípravný kurz (4 dny)
Datum bude upřesněno
Čas 8:00 - 18:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 40 CPD bodů
 
Cena: 25 000,- Kč + DPH
 
Customer Care
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 – 16:30 hod.
Místo prostory PwC, Náměstí Svobody 20, Brno
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Během tohoto jednodenního školení se naučíte řídit očekávání vás i vašich zákazníků tak, aby bylo dosaženo oboustranné spokojenosti, efektivní komunikace a bezproblémového jednání s náročnými klienty.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
CZ GAAP Program
Datum dle domluvy
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Program na míru zahrnuje teoretické základy a nejdůležitější úpravy českých účetních standardů, které mají vliv na rozvahu a výsledovku, stejně jako podrobné odkazy na příslušné daňové zákony. Dostatečný prostor je také věnován aktuálním tématům a problematice, s níž se účastníci kurzu setkávají ve své každodenní praxi.
Programy interního auditu
Vytváření zpráv a komunikace
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 14 CPD bodů
Tento kurz uvede auditory do procesu řízení interního auditu. Jeho cílem je seznámit interního auditora s typickými odpovědnostmi, jakými jsou dohled, delegování kompetencí, řízení výkonu nebo monitorování. Modul je dále zaměřen an rozvoj dovedností potřebných pro vytváření zpráv, konzultaci a prezentování nálezů interního auditu.
Cena: 8 900,- Kč + DPH
 
Programy interního auditu
Hodnocení vnitřních kontrol (COSO)
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 14 CPD bodů
Vnitřní kontroly podporují efektivitu, snižují riziko, že organizace nesplní své cíle, a pomáhají zajistit spolehlivost finančího výkaznictví v souladu s právními předpisy. Tento kurz má interním auditorům pomoci při řádném plnění funkce posouzení vnitřních kontrol, a to prostřednictvím modelu vnitřních kontrol COSO, a poskytuje návod pro hodnocení vnitřních kontrol založený na přístupu COSO.
Cena: 8 900,- Kč + DPH
 
Programy interního auditu
Auditní jednání a techniky interview
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 14 CPD bodů
Tento modul je určen pro zlepšení interních auditorů v komunikačních a interakčních dovednostech, které jsou základním předpokladem při prezentaci auditora a funkce interního auditu jako cenných služeb pro management. Účastníkům rovněž poskytne detailní návod, jak postupovat při vedení efektivního interview: plánování interview, jeho dokončení a dokumentace.
Cena: 8 900,- Kč + DPH
 
Projektový management
Základní tábor
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 14 CPD bodů
Náš kurz vás naučí základním konceptům, procesům a technikám důležitým pro úspěšné řízení projektů.
Cena: 10 900,- Kč + DPH
 
Certifikovaný auditor informačních systémů (CISA)
Přípravný kurz ke zkoušce CISA
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 – 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Certified Information Systems Auditor (CISA) je celosvětově uznávanou značkou kvality udělovanou auditorům informačních systémů. CISA v sobě zahrnuje absolvování komplexní zkoušky a uznání pracovních a školících zkušeností, které auditorům přinášejí vyšší uznání na trhu práce.
Cena: 8 900,- Kč + DPH
 
Lean Six Sigma
Yellow Belt
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 15 CPD bodů
Cena: 9 900,- Kč + DPH
 
Certifikovaný interní auditor (CIA)
Část III: Prvky znalosti interního auditu (5 dní)
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 35 CPD bodů
Nová témata části 3 zahrnují správní a podnikatelskou etiku, řízení rizik, organizační strukturu včetně podnikových procesů a rizik, komunikaci, principy řízení a vedení, informační technologie a podnikatelskou kontinuitu, finanční řízení a globální podnikatelské prostředí,
Cena: 18 000,- Kč + DPH
(16 000,- Kč + DPH pro členy ČIIA)
 
Semináře ‘Soft Skills’
Jak (bez krize) přežít pracovní život v krizi?
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Zjistěte, co jsou nejčastější rizikové faktory pro syndrom vyhoření a naučte se je rozpoznávat. V práci trávíme často většinu svého produktivního života. Se zhoršující se ekonomikou jsou paradoxně požadavky na zaměstnance často vyšší, než je zdraví prospěšné a dlouhodobě udržitelné. Osvojte si prověřené metody, které zkvalitní váš pracovní život a zvýší výkonnost týmů i jednotlivců.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
The CIPD - The Chartered Institute of Personnel and Development
Certificate in Human Resource Practice (CHRP)
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 70 CPD bodů
Cena: 75 000,- Kč + DPH
 
Otevřené semináře IFRS
IFRS 9 - aktuální změny
Datum bude upřesněno
Čas 9.00 - 12:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Tento mimořádný seminář je určen pro účetní, finanční a bankovní odborníky z finančních institucí, hlavní účetní společností a odborníky z oddělení treasury, kteří se v současnosti zabývají IAS 39 a k rozhodnutí o zavedení a přípravě na tyto komplikované změny potřebují znalost aktuální úpravy v této komplexní oblasti.
Cena: 3 900,- Kč + DPH
 
Kvalifikace CIMA
Přípravný kurz ke zkoušce P2 (Performance Management)
Datum bude upřesněno
Čas 8:30 - 17:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 18 CPD bodů
Kurz vás připraví na složení zkoušky CIMA – P2, která testuje tyto oblasti:

 • Doporučení ohledně výroby a stanovování cen
 • Plánování a řízení nákladů jako konkurenční výhody
 • Návrh a sestavování rozpočtu
 • Hodnocení výkonu organizačních jednotek
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Coaching for Business
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 42 CPD bodů
Díky absolvování tohoto šestidenního programu pochopíte účel, cíle a povahu koučinku. Program vás naučí pomoci druhým při dosahování cílů, nesení vlastní odpovědnosti a umožní vám rozvinout váš vlastní koučovací model.
Cena: 55 000,- Kč + DPH
 
Kvalifikace CIMA
Přípravný kurz ke zkoušce F2 (Financial Management)
Datum bude upřesněno
Čas 8:30 - 17:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 18 CPD bodů
Kurz vás připraví na složení zkoušky CIMA – F2, která testuje tyto oblasti:

 • Tvorba skupinových účtů
 • Vyhodnocení a aplikace standardů IFRS
 • Analýza a interpretace finančních výkazů
 • Příprava zpráv o společenské zodpovědnosti
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Jak napsat zprávu o udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti podle GRI
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 14 CPD bodů
Cena: 12 000,- Kč + DPH
 
Kvalifikace CIMA
Přípravný kurz ke zkoušce P1 (Performance Operations)
Datum bude upřesněno
Čas 8:30 - 17:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 18 CPD bodů
Kurz připravuje na složení zkoušky CIMA - P1, která testuje tyto oblasti:

 • Výpočet a analýza výrobních nákladů
 • Odhadování a rozpočet podnikových činností
 • Ocenění kapitálových výdajů
 • Řízení krátkodobých finančních aktiv (např. hotovost)
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizinců - Celý dvoudenní program
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 14 CPD bodů
Náš dvoudenní program vám pomůže zorientovat se v legislativních změnách, které nastaly v letech 2011 a 2012 v souvislosti s novelou zákonů o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce, a jejich dopadech na vaši každodenní praxi.
Cena: 12 900,- Kč + DPH
 
Zaměstnávání cizinců
1. den - Zaměstnání a pobytové povolení pro občana EU
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Cena: 6 450,- Kč + DPH
 
Zaměstnávání cizinců
2. den - Zaměstnání, víza a pobytová povolení cizinců z tzv. třetích zemí
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Cena: 6 450,- Kč + DPH
 
Kvalifikace CIMA
Přípravný kurz ke zkoušce F1 (Financial Operations)
Datum bude upřesněno
Čas 8:30 - 17:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 18 CPD bodů
Kurz připravuje na složení zkoušky CIMA - F1, která testuje tyto oblasti:

 • Příprava základních daňových výpočtů
 • Příprava finančních výkazů jedné společnosti
 • IFRS a účetní standardy (GAAP)
 • Vedení hlavní účetní knihy a dalších účetních knih
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Daňové semináře
Odložená daň dle českých účetních standardů a IFRS – účetní a daňové hledisko
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Tento seminář přináší kombinaci účetní a daňové problematiky. V první části Vás provedeme daňovými úskalími (uznatelnost nákladů, dočasné a trvalé rozdíly). Druhá část Vás seznámí s principy a způsoby výpočtu odložené daně. V praktických příkladech je shrnuta většina standardně se vyskytujících situací. Seminář Vás také naučí principům sesouhlasení efektivní daňové sazby jako kontrolního mechanizmu pro výpočet odložené daně a shrne rozdíly při výpočtu odložené daně mezi českým účetnictvím a IFRS.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Kvalifikace CIMA
Přípravný kurz ke zkoušce E2 (Enterprise Management)
Datum bude upřesněno
Čas 8:30 - 17:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 9 CPD bodů
Kurz vás připraví na složení zkoušky CIMA – E2, která testuje tyto oblasti:

 • Analýza konkurenčního prostředí
 • Plánování, příprava, řízení a realizace projektů
 • Vedení týmu
 • Vyjednávání a efektivní komunikace
Cena: 4 900,- Kč + DPH
 
Slovenské účetní standardy (SK GAAP)
Základy SK GAAP, rozdíly oproti CZ GAAP a příprava finančních výkazů
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 12:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk slovenština
Získáte CPD bodů získáte 4 CPD body
Účast na semináři vám pomůže získat přehled o standardech SK GAAP a hlavních rozdílech oproti CZ GAAP a porozumět specifikům roční účetní závěrky podle SK GAAP. Získáte informace o novinkách, které přináší legislativní změny účinné od roku 2013 a 2014 a osvojíte si principy zaúčtování daně z příjmů právnických osob podle SK GAAP.
Cena: 4 900,- Kč + DPH
 
HR workshopy
Assessing your investments in L&D (ROI in L&D)
Datum bude upřesněno
Čas 8:30 - 13:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 5 CPD bodů
Demonstrating Return on Investment is a key skill for the modern learning and development practitioner. This programme is aimed at those wishing to gain an insight into how to justify spend on, or communicate the value of learning and development interventions within organisations. This half-day programme will help you understand, communicate and critically evaluate the relationship between learning interventions and organisational goals.
Cena: 1 950,- Kč + DPH
 
Otevřené semináře IFRS
Představení nového standardu IFRS 15
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 12:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 3 CPD body
Seminář vám představí nový standard IFRS 15 a bude se zabývat následujícími tématy:
 • Rozsah IFRS 15 a přehled hlavních rozdílů mezi IFRS 15 a IAS 18,
 • představení pětikrokového přístupu k účtování výnosů,
 • další aspekty ovlivňující rozeznání výnosů (změny uzavřených smluv, smluvní náklady, náklady na získávání zákazníků, požadavky na zveřejnění informací v příloze k účetní závěrce),
 • dopady změn napříč společností,
 • specifické příklady pro daná odvětví (telekomunikační sektor, automobilový průmysl, farmaceutický sektor a technologie).
Cena: 2 990,- Kč + DPH
 
HR workshopy
Effective Employee Rewards & Talent Retention in Austerity
Datum bude upřesněno
Čas 8:30 – 13:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 5 CPD bodů
This training provides the essential skills and knowledge needed to develop employee reward and talent retention strategies. It is specifically focused on what to do in the current austerity conditions where it is not as easy to simply pay people more money. This practical workshop will help participants to understand the context of employee reward and how to use this to drive greater levels of retention with talented employees. It will help them to develop practical strategies to improve reward and talent retention processes in their organisations.
Cena: 1 950,- Kč + DPH
 
Certifikovaný interní auditor (CIA)
Kompletní přípravný program
Datum Část 1: podzim 2015, Část 2: bude upřesněno, Část 3: bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 77 CPD bodů
všechny 3 moduly - části 1, 2, 3
Cena: 39 000,- Kč + DPH
(33 000,- Kč + DPH pro členy ČIIA)
 
Executive Master’s Degree in Accounting & Finance
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 28 CPD bodů
Získejte magisterský titul z prestižní britské univerzity a prohlubte si své analytické a konzultační dovednosti v oblasti účetnictví a financí!
Cena: 94 000,- Kč + DPH
 
České daně
Sestavení daňového přiznání
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Chcete odhalit tajemství správného sestavení daňového přiznání? Během školení vám poradíme jak si systémově zkontrolovat váš výpočet daně z příjmů právnických osob, jak nezapomenout na možné, ale ne tak obvyklé položky odčitatelné od základu daně a hlavně jak si ověřit, zda opravdu všechny náklady deklarované jako nedaňové jsou opravdu daňově neuznatelné. Po absolvovaní tohoto školení budete rovněž rozumět výpočtu vynětí příjmů ze zahraničí a zápočtu daně zaplacené v zahraničí. Garantujeme Vám také, že příloha „C“ už Vás nikdy strašit nebude!
Cena: 8 900,- Kč + DPH
 
České daně
Školení daňového řádu
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Trápí vás berňák? Zaregistrujte se na naše školení daňového řádu a slova jako „daňová kontrola“, „úrok z prodlení“ a „penále“ už vás dále nebudou budit ze spaní. V rámci našeho programu vám poodkryjeme všechny záludnosti daňového řízení, aby vás již finanční úřad nikdy nepřekvapil! Během školení Vás seznámíme s prvními poznatky z praxe s novým daňovým řádem, naučíme vás jak reagovat na kontrolu finančního úřadu v jiné věci než daňové a co prakticky znamená trestní odpovědnost firem z pohledu daní!
Cena: 8 900,- Kč + DPH
 
 

Akademie: Registrace