Tax Academy

View this page in: English

O programu Tax Academy

Tento speciální program jsme připravili s cílem pomoci našim klientům i vlastním pracovníkům snadno porozumět principům, procesům, aktuálním postupům i specifickým pojmům v oblasti české a mezinárodní daňové praxe. Cílem programu je vysvětlit všechna témata za použití ilustrativních příkladů tak, aby jim účastníci dokonale porozuměli a zároveň byli schopni své znalosti okamžitě aplikovat v praxi

 

Již více než 10 let si zaměstnanci daňového oddělení a daňoví poradci PwC zvyšují svou odbornou kvalifikaci prostřednictvím Tax Academy, uceleného vzdělávacího programu zaměřeného na principy místního a mezinárodního zdanění. Naše nejlepší zkušenosti v oblasti vzdělávání v tomto oboru jsme se rozhodli sdílet i s našimi klienty, abychom jim pomohli rozvíjet, udržet a motivovat mladé talenty v oblasti daní. Koncept programu je velmi odlišný od ostatních daňových seminářů dostupných na trhu. Program je garantován a veden zkušenými profesionály, kteří věnují dostatečný čas nejen předávání teoretických znalostí, ale i sdílení případových studií a praktických zkušeností. Účastníky programu vždy tvoří menší skupina složená ze zaměstnanců PwC a účastníků z dalších společností na českém trhu. Účastníci tak mají jedinečnou příležitost seznámit se a sdílet zkušenosti s ostatními odborníky ve svém oboru.
Peter ChrenkoPeter Chrenko, partner v oddělení daňových a právních služeb,
PwC Česká republika

 

Chcete získat základní znalosti nebo jste již v oblasti daní pokročilejší?

Vybrat si můžete ze dvou úrovní:

Tax Academy I:
Úvod do světa daní
Tax Academy II:
Další krok světem daní

 


Proč studovat Tax Academy?

Tento program…

 

... je propracovaný a ověřený.

Zárukou kvality je fakt, že Tax Academy je dlouhodobou součástí našeho interního vzdělávání – tento kvalitní, propracovaný a ověřený vzdělávací program chceme nyní nabídnout i firmám na českém trhu.

 

... je unikátní a jedinečný.

Program je na českém trhu unikátní i tím, že si osvojíte všechna důležitá témata a pochopíte je díky jedinečným případovým studiím, které má mezinárodní síť našich firem k dispozici.

 

... poskytuje praktické příklady.

Díky praktickým příkladům tématům skvěle porozumíte a budete schopni nabyté znalosti aplikovat v praxi.

 

... dává možnost získat certifikát prokazující vaši úroveň znalostí.

Po absolvování každého modulu budete mít možnost složit test a po dokončení celého programu pak získat PwC certifikát prokazující vaši úroveň znalostí.

 

... poskytuje příležitost setkat se se zkušenými odborníky.

Během programu budete mít šanci navázat kontakt s ostatními účastníky a setkat se se zkušenými odborníky v oblasti daňového poradenství na českém trhu - program je sestavován a veden experty PwC s dlouholetými praktickými zkušenostmi.