Tax Academy

View this page in: English

O programu Tax Academy

Tax Academy je speciální vzdělávací program, díky kterému porozumíte základním principům a aktuálním postupům v oblasti české a mezinárodní daňové praxe. Program vás uvede do problematiky přímých a nepřímých daní, mezinárodního zdanění, daňové správy atd

 

Program je určen pro

Tax Academy - obrázek
 • zájemce s krátkou zkušeností v daňové praxi – cca do 1 roku (absolventi, stážisti apod.);
 • uchazeče, kteří se vrací z přestávky v pracovní kariéře (mateřská dovolená nebo sabbatical);
 • daňové specialisty, kteří chtějí rozšířit svou znalost v rámci daní;
 • nedaňové specialisty, kteří mají zájem proniknout do oblasti daní (účetní apod.).

Program je zaměřen zejména na základní znalosti jednotlivých oblastí daní. Proto účast v programu nedoporučujeme zkušeným daňovým poradcům nebo lidem s bohatou daňovou praxí. Školení by v tomto případě mohlo být užitečné spíše pro vaše juniornější, méně zkušené kolegy.

 

Obsah programu:

Modul 1

Úvod do přímých daní I

(daň z příjmů právnických osob, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí)
 • základní principy stanovení základu daně v ČR;
 • položky daňově neuznatelných nákladů, položky odčitatelné od základu daně a slevy na dani;
 • koncept výpočtu daňových odpisů majetku a problematické oblasti při kontrole daňového odepisování majetku;
 • tvorba a rozpuštění rezerv a opravných položek a jejich daňové ošetření;
 • problematika nízké kapitalizace a jejího výpočtu;
 • problematika transferových cen;
 • základní principy kalkulace silniční daně, daně z nemovitostí a daně z nabytí nemovitých věcí.

Modul 2

Úvod do přímých daní II

(daň z příjmů fyzických osob)  
 • zákonné odvody fyzických osob, zdaňování nejrůznějších typů příjmů jak v České republice i v mezinárodním kontextu;
 • pravidla platná pro určování příslušnosti zaměstnanců a dalších osob k národním legislativám v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Modul 3

Nepřímé daně (DPH)

 • základní principy daně z přidané hodnoty v rámci tuzemska;
 • základní principy DPH v rámci Evropské unie a obchodu se zeměmi mimo Evropskou unii.

Modul 4

Mezinárodní zdanění

 • základními principy mezinárodního zdanění;
 • zdanění přeshraničních plateb a problematika daňového plánování;
 • dopady BEPS.

Modul 5

Daňový řád

 • osoby zúčastněné na správě daní a správce daně;
 • druhy a typy podání, jak je možné doručovat;
 • co to je spis a jak vypadá, lhůty v daňovém řádu;
 • daňové řízení a postupy při správě daní;
 • aktuální judikatura a stanoviska Finanční správy.

 

Termíny pro rok 2016

Modul 1 14.–15. 9. 2016 9.00–18.00 hod.
Modul 2 5.–6. 10. 2016 9.00–18.00 hod.
Modul 3 12. 10. 2016 9.00–18.00 hod.
Modul 4 1. 11. 2016 9.00–18.00 hod.
Modul 5 7. 11. 2016 13.00–17.00 hod.

 

Detaily kurzu

Tax Academy – Úvod do světa daní 2017

od září 2017

9:00–18:00 hod.

prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

čeština

získáte 52 CPD bodů


Chcete porozumět základním principům českého a mezinárodního zdanění? Pak je náš program určen právě vám!

 

Cena: 49 000 Kč + DPH

Akce: 44 100 Kč + DPH (při registraci více účastníků z jedné společnosti)