Tax Academy I – Úvod do světa daní

View this page in: English

Tax AcademyPro koho je program určen?

Tento program je pro uchazeče, kteří chtějí získat základní znalosti o principech, aktuálních postupech a specifických pojmech v oblasti české a mezinárodní daňové praxe.

 

Obsah programu:

Modul 1

Úvod do přímých daní I

(daň z příjmů právnických osob, silniční daň, daň z nemovitostí, daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí)
 • Základní principy stanovení základu daně v ČR;
 • Položky daňově neuznatelných nákladů, položky odčitatelné od základu daně a slevy na dani;
 • Koncept výpočtu daňových odpisů majetku a problematické oblasti při kontrole daňového odepisování majetku;
 • Tvorba a rozpuštění rezerv a opravných položek a jejich daňové ošetření;
 • Problematika nízké kapitalizace a jejího výpočtu;
 • Problematika transferových cen;
 • Základní principy kalkulace silniční daně, daně z nemovitostí a převodových daní (trojdaně).

Modul 2

Úvod do přímých daní II

(daň z příjmů fyzických osob)  
 • Zákonné odvody fyzických osob, zdaňování nejrůznějších typů příjmů jak v České republice i v mezinárodním kontextu;
 • Pravidla platná pro určování příslušnosti zaměstnanců a dalších osob k národním legislativám v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Modul 3

Nepřímé daně (DPH) a clo

 • Principy daně z přidané hodnoty;
 • Fungování této daně v rámci Evropské unie a obchodu se zeměmi mimo Evropskou unii;
 • Základní postupy celního řízení;
 • Celní dopady transakcí a specifické pojmy daně z přidané hodnoty a celního řízení.

Modul 4

Mezinárodní zdanění

 • Základními principy mezinárodního zdanění;
 • Problematika daňového plánování, zdanění zahraničních příjmů českých společností a opačně;
 • Opatření proti zneužívání daňových zákonů.

Modul 5

Daňový řád

 • Osoby zúčastněné na správě daní a správce daně;
 • Druhy a typy podání, jak je možné doručovat;
 • Co to je spis a jak vypadá, lhůty v daňovém řádu;
 • Daňové řízení a postupy při správě daní;
 • Aktuální judikatura a stanoviska Finanční správy.


Jste v oblasti daní již pokročilejší? Dalším krokem je Tax Academy II.

 

Termíny a podrobnosti:

REGISTRACE PRO ROČNÍK 2014/2015 UZAVŘENA.
Níže se prosím nezávazně zaregistrujte a my vám dáme vědět, jakmile budou vypsané termíny na ročník 2015/2016.

Mám zájem
Tax Academy I – Úvod do světa daní - 2015/2016
Datum podzim 2015
Čas 9:00 - 18:00 hod., 13:00 - 17:00
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 60 CPD bodů
Chcete porozumět základním principům českého a mezinárodního zdanění? Pak je náš program určen právě vám!
Cena: 58 000 Kč + DPH
 
 

Akademie: Registrace

Termíny pro ročník 2014/2015

Modul 1

15.9.2014 9.00-18.00
16.9.2014 9.00-18.00

Modul 2

2.10.2014 9.00-18.00
3.10.2014 9.00-18.00

Modul 3

13.10.2014 9.00-18.00
14.10.2014 9.00-18.00

Modul 4

4.11.2014 9.00-18.00

Modul 5

10.11.2014 13.00-17.00