Daňové semináře

View this page in: English

Daňové seminářeO daňových seminářích

Společnost PwC patří mezi přední odborníky v oblasti daňového poradenství. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je fakt, že naši poradci neustále vzdělávají sebe i své klienty a pomáhají jim doplnit si informace o nejnovějších trendech v oblasti daní. Naše semináře obsahují kromě teoretického výkladu i případové studie zaměřené na aplikaci v praxi.

 

Komu jsou semináře určeny?

Školení jsou určena pro daňové specialisty a všechny, kteří potřebují proniknout do principů daňové problematiky a udržet své znalosti v oblasti daní aktuální.

 

Výhody daňových seminářů pořádaných Akademií

  • Naši daňoví specialisté, kteří vás programem provedou, mají velké zkušenosti se vzděláváním a poskytováním poradenských služeb klientům převážně z farmaceutického, automobilového, výrobního a IT sektoru
  • Kromě mnoha reálných praktických příkladů zahrnuje školení také diskusní část, během níž bude dostatek času na vaše otázky

 

Termíny & podrobnosti

Mám zájem
Daň z příjmů právnických osob v SR a Novela zákona o DPH platná od 1.1. 2014 na Slovensku
Datum bude upřesněno
Čas 8:30 - 13:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk slovenština
Získáte CPD bodů získáte 5 CPD bodů
První část školení, věnovaná dani z příjmů právnických osob, bude obsahovat ucelený přehled nákladových, výnosových a mimoúčetních položek, které je nejčastěji potřeba specificky ošetřit v přiznáních k dani z příjmů společností, které k účtování používají postupy účtování pro podnikatele. Také vám poskytneme informace o nejdůležitějších schválených změnách pro tuto oblast od roku 2014. Druhá část školení bude zaměřena na změny v novele zákona o DPH, jako jsou například připravované změny v oblasti registrace DPH, kontrolní výkaz – zavedení nové povinnosti pro všechny plátce nebo nové vykazování dobropisů a vrubopisů.
Cena: 5 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Zaměstnanecké benefity z pohledu daní
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Potřebujete získat systémový přehled o všech možnostech benefitů a jejich efektivní úpravě z pohledu daní? Pomůžeme vám rozplést krkolomnou spleť detailních pravidel jejich zdanění u zaměstnance a společnosti. Naučíme vás posoudit jednotlivé typy zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění, správně rozdělit benefity na daňově uznatelné a neuznatelné a upozorníme Vás na DPH souvislosti s některými benefity. Po našem školení budete schopni sami daňově optimalizovat benefity pro všechny zúčastněné strany!
Cena: 8 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Úvod do českých daní pro cizince (v angličtině)
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Máte kolegyni či kolegu cizince, kteří potřebují proniknout do tajů českých daní? Právě pro ně jsme vytvořili speciální školení, během kterého jim bude poskytnut základní přehled o českém daňovém systému, a projdeme s nimi ty nejdůležitější oblasti, které by měl každý profesionál nejen z oblasti daní znát. Po jednodenním školení budou schopni rozumět základním principům zdanění právnických a fyzických osob, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, DPH a ostatním daním platným v České republice, jako například dani z nemovitosti, dani z převodu nemovitosti, dani silniční, dědické a také darovací dani.
Cena: 8 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Převodní ceny
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 6 CPD bodů
Chcete zvládnout metodiku převodních cen ve Vaší společnosti? Po našem školení se stanete expertem!
  • Porozumíte principu tržního odstupu, metodice OECD i posledním požadavkům definovaným iniciativou BEPS.
  • Naučíte se jak nastavit politiku převodních cen i jak sestavovat českou dokumentaci převodním cenám
  • Osvěžíte si obsah metodických pokynů Ministerstva financí související s převodními cenami i zpráv EU JTPF (Fórum pro převodní ceny při EU - generální ředitelství pro daně a cla).
  • Ukážeme vám jak samostatně řídit riziko v oblasti převodních cen i jak se připravit na očekávanou vlnu daňových kontrol zaměřených na oblast převodních cen.
Cena: 5 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Odložená daň dle českých účetních standardů a IFRS – účetní a daňové hledisko
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Tento seminář přináší kombinaci účetní a daňové problematiky. V první části Vás provedeme daňovými úskalími (uznatelnost nákladů, dočasné a trvalé rozdíly). Druhá část Vás seznámí s principy a způsoby výpočtu odložené daně. V praktických příkladech je shrnuta většina standardně se vyskytujících situací. Seminář Vás také naučí principům sesouhlasení efektivní daňové sazby jako kontrolního mechanizmu pro výpočet odložené daně a shrne rozdíly při výpočtu odložené daně mezi českým účetnictvím a IFRS.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Sestavení daňového přiznání
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Chcete odhalit tajemství správného sestavení daňového přiznání? Během školení vám poradíme jak si systémově zkontrolovat váš výpočet daně z příjmů právnických osob, jak nezapomenout na možné, ale ne tak obvyklé položky odčitatelné od základu daně a hlavně jak si ověřit, zda opravdu všechny náklady deklarované jako nedaňové jsou opravdu daňově neuznatelné. Po absolvovaní tohoto školení budete rovněž rozumět výpočtu vynětí příjmů ze zahraničí a zápočtu daně zaplacené v zahraničí. Garantujeme Vám také, že příloha „C“ už Vás nikdy strašit nebude!
Cena: 8 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Školení daňového řádu
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Trápí vás berňák? Zaregistrujte se na naše školení daňového řádu a slova jako „daňová kontrola“, „úrok z prodlení“ a „penále“ už vás dále nebudou budit ze spaní. V rámci našeho programu vám poodkryjeme všechny záludnosti daňového řízení, aby vás již finanční úřad nikdy nepřekvapil! Během školení Vás seznámíme s prvními poznatky z praxe s novým daňovým řádem, naučíme vás jak reagovat na kontrolu finančního úřadu v jiné věci než daňové a co prakticky znamená trestní odpovědnost firem z pohledu daní!
Cena: 8 900,- Kč + DPH
 
 

Akademie: Registrace