Daňové semináře

View this page in: English

Daňové seminářeO daňových seminářích

Společnost PwC patří mezi přední odborníky v oblasti daňového poradenství. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je fakt, že naši poradci neustále vzdělávají sebe i své klienty a pomáhají jim doplnit si informace o nejnovějších trendech v oblasti daní. Naše semináře obsahují kromě teoretického výkladu i případové studie zaměřené na aplikaci v praxi.

 

Komu jsou semináře určeny?

Školení jsou určena pro daňové specialisty a všechny, kteří potřebují proniknout do principů daňové problematiky a udržet své znalosti v oblasti daní aktuální.

 

Výhody daňových seminářů pořádaných Akademií

  • Naši daňoví specialisté, kteří vás programem provedou, mají velké zkušenosti se vzděláváním a poskytováním poradenských služeb klientům převážně z farmaceutického, automobilového, výrobního a IT sektoru
  • Kromě mnoha reálných praktických příkladů zahrnuje školení také diskusní část, během níž bude dostatek času na vaše otázky

 

Termíny & podrobnosti

Mám zájem
Převodní ceny
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 14 CPD bodů
Chcete umět zpracovat metodiku převodních cen ve Vaší společnosti? Po našem školení se stanete expertem na převodní ceny! Budete dokonale ovládat pravidla OECD, naučíte se jak sestavovat vlastní dokumentaci, vztahující se k převodním cenám včetně toho, že pochopíte veškeré detaily metodických pokynů Ministerstva financí, respektive Generálního finančního ředitelství s touto dokumentací související. Ukážeme vám také, jak samostatně řídit riziko v oblasti převodních cen!
Cena: 11 500,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Daň z příjmů právnických osob v SR a Novela zákona o DPH platná od 1.1. 2014 na Slovensku
Datum bude upřesněno
Čas 8:30 - 13:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk slovenština
Získáte CPD bodů získáte 5 CPD bodů
První část školení, věnovaná dani z příjmů právnických osob, bude obsahovat ucelený přehled nákladových, výnosových a mimoúčetních položek, které je nejčastěji potřeba specificky ošetřit v přiznáních k dani z příjmů společností, které k účtování používají postupy účtování pro podnikatele. Také vám poskytneme informace o nejdůležitějších schválených změnách pro tuto oblast od roku 2014. Druhá část školení bude zaměřena na změny v novele zákona o DPH, jako jsou například připravované změny v oblasti registrace DPH, kontrolní výkaz – zavedení nové povinnosti pro všechny plátce nebo nové vykazování dobropisů a vrubopisů.
Cena: 5 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Zaměstnanecké benefity z pohledu daní
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Potřebujete získat systémový přehled o všech možnostech benefitů a jejich efektivní úpravě z pohledu daní? Pomůžeme vám rozplést krkolomnou spleť detailních pravidel jejich zdanění u zaměstnance a společnosti. Naučíme vás posoudit jednotlivé typy zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění, správně rozdělit benefity na daňově uznatelné a neuznatelné a upozorníme Vás na DPH souvislosti s některými benefity. Po našem školení budete schopni sami daňově optimalizovat benefity pro všechny zúčastněné strany!
Cena: 8 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Úvod do českých daní pro cizince (v angličtině)
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Máte kolegyni či kolegu cizince, kteří potřebují proniknout do tajů českých daní? Právě pro ně jsme vytvořili speciální školení, během kterého jim bude poskytnut základní přehled o českém daňovém systému, a projdeme s nimi ty nejdůležitější oblasti, které by měl každý profesionál nejen z oblasti daní znát. Po jednodenním školení budou schopni rozumět základním principům zdanění právnických a fyzických osob, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, DPH a ostatním daním platným v České republice, jako například dani z nemovitosti, dani z převodu nemovitosti, dani silniční, dědické a také darovací dani.
Cena: 8 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Odložená daň dle českých účetních standardů a IFRS – účetní a daňové hledisko
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Tento seminář přináší kombinaci účetní a daňové problematiky. V první části Vás provedeme daňovými úskalími (uznatelnost nákladů, dočasné a trvalé rozdíly). Druhá část Vás seznámí s principy a způsoby výpočtu odložené daně. V praktických příkladech je shrnuta většina standardně se vyskytujících situací. Seminář Vás také naučí principům sesouhlasení efektivní daňové sazby jako kontrolního mechanizmu pro výpočet odložené daně a shrne rozdíly při výpočtu odložené daně mezi českým účetnictvím a IFRS.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Sestavení daňového přiznání
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Chcete odhalit tajemství správného sestavení daňového přiznání? Během školení vám poradíme jak si systémově zkontrolovat váš výpočet daně z příjmů právnických osob, jak nezapomenout na možné, ale ne tak obvyklé položky odčitatelné od základu daně a hlavně jak si ověřit, zda opravdu všechny náklady deklarované jako nedaňové jsou opravdu daňově neuznatelné. Po absolvovaní tohoto školení budete rovněž rozumět výpočtu vynětí příjmů ze zahraničí a zápočtu daně zaplacené v zahraničí. Garantujeme Vám také, že příloha „C“ už Vás nikdy strašit nebude!
Cena: 8 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Školení daňového řádu
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 7 CPD bodů
Trápí vás berňák? Zaregistrujte se na naše školení daňového řádu a slova jako „daňová kontrola“, „úrok z prodlení“ a „penále“ už vás dále nebudou budit ze spaní. V rámci našeho programu vám poodkryjeme všechny záludnosti daňového řízení, aby vás již finanční úřad nikdy nepřekvapil! Během školení Vás seznámíme s prvními poznatky z praxe s novým daňovým řádem, naučíme vás jak reagovat na kontrolu finančního úřadu v jiné věci než daňové a co prakticky znamená trestní odpovědnost firem z pohledu daní!
Cena: 8 900,- Kč + DPH
 
 

Akademie: Registrace