Manažerské a obchodní dovednosti

View this page in: English

Využijte našich veřejných seminářů zaměřených na klíčové oblasti manažerských dovedností!


O seminářích

Manažerské a obchodní dovednosti - ilustrační foto

Semináře zaměřené na rozvoj měkkých dovedností (tzv. soft skills) pomohou účastníkům stanovit si vlastní cíle v osobním i manažerském růstu. Všechny semináře jsou vysoce interaktivní a zahrnují ty nejlepší techniky a modely v oblasti měkkých dovedností.

 

Komu jsou semináře určeny?

Semináře jsou určeny téměř všem – lidem ve vedoucích pozicích, kteří chtějí úspěšně řídit, koučovat a motivovat ostatní, ale i dalším zaměstnancům, kteří chtějí zvýšit schopnost vlastní efektivní komunikace.

 

Výhody ‘soft skills’ seminářů

  • Odborníci společnosti PwC, kteří semináře vedou, mají dlouholeté zkušenosti s koučinkem, motivačními programy a s individuálním i týmovým vedením.
  • Budete si moci vyměnit zkušenosti s ostatními účastníky, a to napříč celým spektrem pracovních pozic, firem i oborů.


Naučíte se:

  • vhodný styl řízení výkonnosti v současných podmínkách,
  • maximalizovat možnosti týmu a dostat z jeho jednotlivých členů to nejlepší,
  • účinnému přístupu při interakci s různými osobnostními typy,
  • podporovat žádané změny chování a zavést získané dovednosti do praxe.

 

Termíny & podrobnosti

Time Management

29. BŘEZNA | Zjistěte, jak ztrácíme energii a čas – tento kurz je určen pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o osobním i týmovém time managementu a jeho technikách a jednoduše organizovat svou pracovní dobu efektivněji. Cílem kurzu je odhalit váš osobní styl při plánování času, stanovit priority a naučit se čelit požadavkům z více stran, plánovat si práci efektivně a podle časových rozvrhů.

Vyjednávací dovednosti

30.–31. BŘEZNA | Seminář je určen pro ty, kteří potřebují být připraveni na nejrůznější situace, jež mohou při jednáních nastat a zároveň chtějí rozvíjet své schopnosti v oblasti efektivního jednání, budování osobních vztahů s klienty a podpořit tak získávání nových obchodních příležitostí. Po skončení kurzu budou účastníci schopni sebejistěji a přesvědčivě používat techniky a dovednosti nutné pro úspěšné jednání.

Komunikační dovednosti

18. DUBNA | Komunikace je cesta a je na vás, kterým směrem se vydáte. Dobrá komunikace vyžaduje tři věci: vědět kde jsem, kam jdu a jak se tam dostanu. Tyto jednoduché předpoklady jsou často schované za předsudky, mylnými předpoklady, nepodloženými obavami a vlastní pohodlností nebo pouhou neznalostí. Naučíme vás, jak odhalit vaši myšlenku ke sdělení, jak definovat cíl, ke kterému směřujete, jak strukturovat sdělení, aby bylo pochopeno a také, kdy nemluvit a raději naslouchat. Dále se naučíte základní rozhodovací mechanismy a jak dosáhnout dobrých týmových dohod. Kurz je zaměřen na kvalitu verbálního i neverbálního projevu.

Prezentační dovednosti

19.–20. DUBNA | Interaktivní kurz vám pomůže definovat váš osobní styl prezentování i prostor pro zlepšení. Dozvíte se, jak správně pojmout prezentaci a klíčová sdělení a zefektivnit přípravu. Naučíte se, jak působit přirozeně a vytvořit silný a příznivý první dojem, jakým způsobem ovládat řeč těla, hlas a mimiku během projevu, jak zvládat obtížné situace či neplánovanou prezentaci atd. Důležitou součástí kurzu jsou praktická cvičení a zpětná vazba.

Time Management

24. DUBNA | Zjistěte, jak ztrácíme energii a čas – tento kurz je určen pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o osobním i týmovém time managementu a jeho technikách a jednoduše organizovat svou pracovní dobu efektivněji. Cílem kurzu je odhalit váš osobní styl při plánování času, stanovit priority a naučit se čelit požadavkům z více stran, plánovat si práci efektivně a podle časových rozvrhů.

Vyjednávací dovednosti

27.–28. DUBNA | Seminář je určen pro ty, kteří potřebují být připraveni na nejrůznější situace, jež mohou při jednáních nastat, a zároveň chtějí rozvíjet své schopnosti v oblasti efektivního jednání, budování osobních vztahů s klienty a podpořit tak získávání nových obchodních příležitostí. Po skončení kurzu budou účastníci schopni sebejistěji a přesvědčivě používat techniky a dovednosti nutné pro úspěšné jednání.

Vedení a motivace lidí

4.–5. KVĚTNA | Kurz je určen pro ty, kteří potřebují organizovat a řídit ostatní lidi, vést je při výkonu svého zaměstnání formálně i neformálně, motivovat je a odvádět výsledky v rámci týmu. Tento dvoudenní program vás obdaří nejen znalostmi, ale také praktickými dovednostmi v oblasti všech klíčových manažerských oblastí jakými jsou plánování, stanovení cílů, vedení, komunikace, motivace, kontrola a zpětná vazba v rámci týmu.

SDI Workshop

15. KVĚTNA | Proč na stejnou situaci máme každý jiné reakce, a i když nám je něco zcela jasné, to ostatní vidí jinak? Podle psychologie jednáme pod vlivem různých motivů. Dokud jim neporozumíme, bude nám chování ostatních záhadou. K pochopení není třeba být psychologem. Na SDI workshopu pronikneme do tajů lidského jednání pomocí jednoduché a praktické typologie, která nám umožní zvolit na každého účinnou komunikační strategii. Po workshopu budete lépe umět vyznat se ve vlastní motivaci a lépe porozumět tomu, jak přirozeně reagujete, rozeznat u ostatních, se kterým typem máte tu čest, jednat s ním tak, abyste se rozumně domluvili a předcházet konfliktu nebo ho úspěšně zvládnout.

Prezentační dovednosti

17.–18. KVĚTNA | Interaktivní kurz vám pomůže definovat váš osobní styl prezentování i prostor pro zlepšení. Dozvíte se, jak správně pojmout prezentaci a klíčová sdělení a zefektivnit přípravu. Naučíte se, jak působit přirozeně a vytvořit silný a příznivý první dojem, jakým způsobem ovládat řeč těla, hlas a mimiku během projevu, jak zvládat obtížné situace či neplánovanou prezentaci atd. Důležitou součástí kurzu jsou praktická cvičení a zpětná vazba.

Komunikační dovednosti

24. KVĚTNA | Komunikace je cesta a je na vás, kterým směrem se vydáte. Dobrá komunikace vyžaduje tři věci: vědět kde jsem, kam jdu a jak se tam dostanu. Tyto jednoduché předpoklady jsou často schované za předsudky, mylnými předpoklady, nepodloženými obavami a vlastní pohodlností nebo pouhou neznalostí. Naučíme vás, jak odhalit vaši myšlenku ke sdělení, jak definovat cíl, ke kterému směřujete, jak strukturovat sdělení, aby bylo pochopeno a také, kdy nemluvit a raději naslouchat. Dále se naučíte základní rozhodovací mechanismy a jak dosáhnout dobrých týmových dohod. Kurz je zaměřen na kvalitu verbálního i neverbálního projevu.

Asertivita

28. ČERVNA | Asertivita, někdy mylně chápana jako dovednost prosadit se každou cenu, je o zdravém a dospělém postoji ke světu kolem nás. Asertivně jednající člověk dokáže přímo vysvětlit, o co mu jde a co si myslí, umí naslouchat druhým a přistoupit na kompromis, stejně tak jako požádat o laskavost a zároveň ji poskytnout někomu jinému. Na kurzu vás naučíme, jak prosadit svůj oprávněný požadavek či umět říkat „ne“ na nepřijatelné nároky, aniž byste se dotkli druhých, rozlišovat agresivní, pasivní a manipulativní chování a účinně se mu bránit a efektivně a otevřeně komunikovat své názory a požadavky.

Přesvědčovací schopnosti

BUDE UPŘESNĚNO | Tento dvoudenní program je určen těm, kteří potřebují efektivně působit na ostatní v komplexním, multikulturním prostředí. Kurz je velmi interaktivní a bude zaměřen na rozpoznávání převládajících stylů přesvědčování a jim odpovídajících individuálních překážek, stejně jako k procvičování a používání dovedností potřebných v různých situacích či vytváření nových možností a sebedůvěry při ovlivňování ostatních.

Coaching na pracovišti

BUDE UPŘESNĚNO | Tento dvoudenní program je určen těm, kteří potřebují efektivně působit na ostatní v komplexním multikulturním prostředí. Kurz je velmi interaktivní a bude zaměřen na rozpoznávání převládajících stylů přesvědčování a jim odpovídajících individuálních překážek, stejně jako k procvičování a používání dovedností potřebných v různých situacích či vytváření nových možností a sebedůvěry při ovlivňování ostatních.

Všechny termíny