Semináře ‘Soft Skills’

View this page in: English

Využijte našich veřejných seminářů zaměřených na klíčové oblasti manažerských dovedností!

 

Soft SkillsO seminářích

Semináře zaměřené na rozvoj měkkých dovedností (tzv. soft skills) pomohou účastníkům stanovit si vlastní cíle v osobním i manažerském růstu. Všechny semináře jsou vysoce interaktivní a zahrnují ty nejlepší techniky a modely v oblasti měkkých dovedností.

 

Komu jsou semináře určeny?

Semináře jsou určeny téměř všem - lidem ve vedoucích pozicích, kteří chtějí úspěšně řídit, koučovat a motivovat ostatní, ale i dalším zaměstnancům, kteří chtějí zvýšit schopnost vlastní efektivní komunikace.

 

Výhody ‘soft skills’ seminářů

 • Odborníci společnosti PwC, kteří semináře vedou, mají dlouholeté zkušenosti s koučinkem, motivačními programy a s individuálním i týmovým vedením
 • Budete si moci vyměnit zkušenosti s ostatními účastníky, a to napříč celým spektrem pracovních pozic, firem i oborů.
 • Naučíte se:
  • vhodný styl řízení výkonnosti v současných podmínkách
  • maximalizovat možnosti týmu a dostat z jeho jednotlivých členů to nejlepší
  • účinnému přístupu při interakci s různými osobnostními typy
  • podporovat žádané změny chování a zavést získané dovednosti do praxe

 

Termíny & podrobnosti

Vedení a motivace lidí

24. - 25. ÚNORA | Kurz je určen pro ty, kteří potřebují organizovat a řídit ostatní lidi, vést je při výkonu svého zaměstnání formálně i neformálně, motivovat je a odvádět výsledky v rámci týmu. Tento dvoudenní program vás obdaří nejen znalostmi, ale také praktickými dovednostmi v oblasti všech klíčových manažerských oblastí jakými jsou plánování, stanovení cílů, vedení, komunikace, motivace, kontrola a zpětná vazba v rámci týmu.

Prezentační dovednosti

8. - 9. BŘEZNA | Interaktivní kurz vám pomůže definovat váš osobní styl prezentování i prostor pro zlepšení. Dozvíte se, jak správně pojmout prezentaci a klíčová sdělení a zefektivnit přípravu. Naučíte se, jak působit přirozeně a vytvořit silný a příznivý první dojem, jakým způsobem ovládat řeč těla, hlas a mimiku během projevu, jak zvládat obtížné situace či neplánovanou prezentaci atd. Důležitou součástí kurzu jsou praktická cvičení a zpětná vazba.

Vyjednávací dovednosti

10. - 11. března | Seminář je určen pro ty, kteří potřebují být připraveni na nejrůznější situace, jež mohou při jednáních nastat, a zároveň chtějí rozvíjet své schopnosti v oblasti efektivního jednání, budování osobních vztahů s klienty a podpořit tak získávání nových obchodních příležitostí. Po skončení kurzu budou účastníci schopni sebejistěji a přesvědčivě používat techniky a dovednosti nutné pro úspěšné jednání.

Coaching na pracovišti

21. BŘEZNA | Tento dvoudenní program je určen těm, kteří potřebují efektivně působit na ostatní v komplexním, multikulturním prostředí. Kurz je velmi interaktivní a bude zaměřen na rozpoznávání převládajících stylů přesvědčování a jim odpovídajících individuálních překážek, stejně jako k procvičování a používání dovedností potřebných v různých situacích či vytváření nových možností a sebedůvěry při ovlivňování ostatních.

Komunikační dovednosti

22. BŘEZNA | Zjistěte, jak komunikovat efektivněji a podpořit dosažení vašich cílů. Asertivní komunikace posílí vaše vztahy, sníží vaše obavy z konfliktů a podrží vás v obtížných společenských situacích. Je základem efektivní interakce v rámci osobních i pracovních vztahů. Na kurzu odhalíte prostor pro vlastní zlepšení, porozumíte různým stylům komunikace a novým technikám, které vám pomohou rozvíjet vzájemný respekt s ostatními lidmi.

Time Management

14. DUBNA | Zjistěte, jak ztrácíme energii a čas – tento kurz je určen pro ty, kteří se chtějí dozvědět vice o osobním i týmovém time managementu a jeho technikách a jednoduše organizovat svou pracovní dobu efektivněji. Cílem kurzu je odhalit váš osobní styl při plánování času, stanovit priority a naučit se čelit požadavkům z více stran, plánovat si práci efektivně a podle časových rozvrhů.

Přesvědčovací schopnosti

BUDE UPŘESNĚNO | Tento dvoudenní program je určen těm, kteří potřebují efektivně působit na ostatní v komplexním, multikulturním prostředí. Kurz je velmi interaktivní a bude zaměřen na rozpoznávání převládajících stylů přesvědčování a jim odpovídajících individuálních překážek, stejně jako k procvičování a používání dovedností potřebných v různých situacích či vytváření nových možností a sebedůvěry při ovlivňování ostatních.

Všechny termíny