Yellow Belt

View this page in: English DMAIC

Kurz PwC Lean Six Sigma Yellow Belt vám představí základní prvky a výhody metodologie Lean Six Sigma a provede Vás jednotlivými fázemi procesu DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

Po absolvování kurzu budete rozumět tomu, co vede k průlomové výkonnosti, budete schopni zavádět měřitelná zlepšení, aplikovat základy jednotlivých fází DMAIC, jakož i asistovat zkušeným expertům Green a Black Belt v zavádění projektů s využitím Lean Six Sigma.

 

Průběh kurzu

Tento dvoudenní kurz je navržen tak, abyste získali povědomí o základních principech a benefitech metodologie Lean Six Sigma, a to zábavnou a efektivní formou. Navíc můžete navázat nové kontakty s manažery a dalšími lidmi, kteří se o tuto metodologii zajímají.

  • Představení základních prvků a výhod zavedení koncepce Lean
  • Porozumění jednotlivým druhům plýtvání (defekty, nadprodukce, čekání, nevyužití lidského potenciálu, doprava, zásoby, pohyby, zbytečné procesy)
  • Představení základních prvků a výhod zavedení koncepce Six Sigma
  • Simulační hra pro pochopení efektů variability a plýtvání
  • Základní přehled o cyklu zlepšování procesů v rámci Lean Six Sigma (DMAIC – define, measure, analyze, implement, control)
  • Základní nástroje Lean Six Sigma
  • Případové studie na Lean Six Sigma

 

Termíny

Yellow Belt

22. - 23. června

9:00 - 16:30 hod.

prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

čeština

získáte 14 CPD bodů

 

 

Cena: 9 900,- Kč + DPH