Yellow Belt

View this page in: English DMAIC

Kurz PwC Lean Six Sigma Yellow Belt vám představí základní prvky a výhody metodologie Lean Six Sigma a provede Vás jednotlivými fázemi procesu DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

Po absolvování kurzu budete rozumět tomu, co vede k průlomové výkonnosti, budete schopni zavádět měřitelná zlepšení, aplikovat základy jednotlivých fází DMAIC, jakož i asistovat zkušeným expertům Green a Black Belt v zavádění projektů s využitím Lean Six Sigma.

 

Průběh kurzu

Tento dvoudenní kurz je navržen tak, abyste získali povědomí o základních principech a benefitech metodologie Lean Six Sigma, a to zábavnou a efektivní formou. Navíc můžete navázat nové kontakty s manažery a dalšími lidmi, kteří se o tuto metodologii zajímají.

  • představení základních prvků a výhod zavedení koncepce Lean;
  • porozumění jednotlivým druhům plýtvání (defekty, nadprodukce, čekání, nevyužití lidského potenciálu, doprava, zásoby, pohyby, zbytečné procesy);
  • představení základních prvků a výhod zavedení koncepce Six Sigma;
  • simulační hra pro pochopení efektů variability a plýtvání;
  • základní přehled o cyklu zlepšování procesů v rámci Lean Six Sigma (DMAIC – define, measure, analyze, implement, control);
  • základní nástroje Lean Six Sigma;
  • případové studie na Lean Six Sigma.

 

Termíny

Lean Six Sigma: Yellow Belt

26.–27. KVĚTNA | Kurz PwC Lean Six Sigma Yellow Belt vám představí základní prvky a výhody metodologie Lean Six Sigma a provede Vás jednotlivými fázemi procesu DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

Lean Six Sigma: Yellow Belt

2.–3. ČERVNA | Kurz PwC Lean Six Sigma Yellow Belt vám představí základní prvky a výhody metodologie Lean Six Sigma a provede Vás jednotlivými fázemi procesu DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

Lean Six Sigma: Yellow Belt

6.–7. ŘÍJNA | Kurz PwC Lean Six Sigma Yellow Belt vám představí základní prvky a výhody metodologie Lean Six Sigma a provede Vás jednotlivými fázemi procesu DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

Všechny kurzy