Programy interního auditu

View this page in: English

Programy interního audituPožadavky, kterým musí interní audit (IA) čelit v současném globálním podnikatelském prostředí a které definují akcionáři, jsou stále vyšší. Svět interního auditu vyžaduje odborníky, kteří se umí přizpůsobit a přispět vlastní hodnotou a zároveň disponují schopnostmi, které jim pomáhají správně reagovat na situace složitějšího a náročného firemního prostředí. Ve společnosti PwC disponujeme rozsáhlými zkušenostmi při poskytování služeb interního auditu klientům z různých firemních prostředí a praktickými dovednostmi získanými školením klientů.

 

O programech interního auditu

Osnovy programu jsou sestaveny tak, aby rozvíjely klíčové dovednosti a kompetence, kterými by měl interní auditor disponovat. Účastníci během programů získají znalosti a dovednosti, které potřebují k tomu, aby se z nich stali profesionální interní auditoři. Naše programy pokrývají všechny nejdůležitější oblasti interního auditu (podrobnosti viz níže).

 

Komu jsou programy určeny?

Programy jsou vhodné pro širokou škálu odborníků v auditu. I když jsou zaměřeny především na ‘tvrdé’ technické dovednosti nezbytné pro práci interního auditora, zahrnují i komponenty tzv. soft skills (tzn. ‘měkkých’ dovedností.

 

Výhody programů interního auditu

  • účastníci získají potřebné kompetence a znalosti globálních trendů - prvotřídní znalosti pak zaručí efektivní audity v plné škále provozu, rizik a kontroly
  • naše programy vám pomohou zdokonalit výkonnost a motivovat zaměstnance neustálým rozvojem schopností a sdílením osvědčených postupů
  • všichni účastníci programu získají certifikát PwC

 

Příklady témat

Auditní jednání a techniky interview

Tento modul je určen pro zlepšení interních auditorů v komunikačních a interakčních dovednostech, které jsou základním předpokladem při prezentaci auditora a funkce interního auditu jako cenných služeb pro management. Účastníkům rovněž poskytne detailní návod, jak postupovat při vedení efektivního interview: plánování interview, jeho dokončení a dokumentace.

Hodnocení vnitřních kontrol (COSO)

Vnitřní kontroly podporují efektivitu, snižují riziko, že organizace nesplní své cíle, a pomáhají zajistit spolehlivost finančího výkaznictví v souladu s právními předpisy. Tento kurz má interním auditorům pomoci při řádném plnění funkce posouzení vnitřních kontrol, a to prostřednictvím modelu vnitřních kontrol COSO, a poskytuje návod pro hodnocení vnitřních kontrol založený na přístupu COSO.

Vytváření zpráv a komunikace

Tento kurz uvede auditory do procesu řízení interního auditu. Jeho cílem je seznámit interního auditora s typickými odpovědnostmi, jakými jsou dohled, delegování kompetencí, řízení výkonu nebo monitorování. Modul je dále zaměřen an rozvoj dovedností potřebných pro vytváření zpráv, konzultaci a prezentování nálezů interního auditu.

Pro více informací nás kontaktujte na email the.academy@cz.pwc.com a my vám rádi připravíme nabídku školení na míru.