Certifikovaný interní auditor (CIA®)

View this page in: English

Co je CIA®?

ČIIACertifikovaný interní auditor (CIA®) je jedinou globálně uznávanou certifikací pro interní auditory a zároveň představuje standard, na jehož základě jednotlivci prokazují své schopnosti a profesionalitu v oblasti interního auditu. Účastníci během programu získají znalosti, potřebné informace a dovednosti, které mohou okamžitě aplikovat v jakékoliv organizaci či podniku.

 

IAAKdo by měl studovat CIA®?

CIA® je ideální volbou pro auditory s dlouhodobou praxí, ale také pro budoucí manažery, kteří chtějí zvýšit svůj kariérní potenciál a dosáhnout profesních úspěchů v oblasti interního auditu.

 

Výhody studia CIA® s Akademií

  • disponujeme širokou základnou zkušených lektorů, odborníků na interní audit
  • účastníci si osvojí ucelený slovník obsahující terminologii interního auditu, užitečný pro vykonání zkoušek CIA®, a dále studijní materiály PwC a výchozí studijní plán – díky tomu dosahují naši studenti podstatně vyšší úspěšnosti u zkoušek, než je celosvětový průměr

 

Termíny & podrobnosti

Můžete se zúčastnit celého programu, nebo si vybrat pouze některou z jeho přípravných částí.

Část I: Úloha interního auditu při řízení a správě společnosti, řízení rizik a kontrole (3 dny)

5. - 7. ŘÍJNA | Soulad se základními standardy IIA; Určení priorit pro činnosti interního auditu na základě plánu vyplývajícího z analýzy rizik; Pochopení úlohy činnosti interního auditu při správě a řízení společnosti; Plnění dalších činností a odpovědností interního auditu; Znalosti o správě a řízení společnosti, rizicích a kontrole; Plánování auditů

Část II: Realizace interního auditu (2 dny)

21 - 22 LISTOPADU | Realizace auditů; Provádění specifických auditů; Monitorování výsledků auditů; Znalosti o oblasti podvodů; Nástroje pro provádění auditu

Část III: Prvky znalosti interního auditu (5 dní)

BUDE UPŘESNĚNO | Nová témata části 3 zahrnují správní a podnikatelskou etiku, řízení rizik, organizační strukturu včetně podnikových procesů a rizik, komunikaci, principy řízení a vedení, informační technologie a podnikatelskou kontinuitu, finanční řízení a globální podnikatelské prostředí,

Všechny termíny