Interní audit & controlling

View this page in: English

Svět interního auditu vyžaduje odborníky, kteří se umí přizpůsobit a přispět vlastní hodnotou a zároveň disponují schopnostmi, které jim pomáhají správně reagovat na situace složitějšího a náročného firemního prostředí.

Ve společnosti PwC disponujeme rozsáhlými zkušenostmi při poskytování služeb interního auditu klientům z různých firemních prostředí a praktickými dovednostmi získanými školením klientů. Nabízíme různé programy a kvalifikace, které vám pomohou udržet tempo s dnešní dobou a aktuálními trendy v oblasti interního auditu:

Certifikovaný interní auditor
(CIA®)

Jediná celosvětově uznávaná certifikace pro interní auditory. Více

Certified Internal Auditor (CIA®)