CIPD Certificate in Human Resource Practice (CHRP)

View this page in: English

O programu

CIPD Certificate in Human Resource Practice (CHRP) - obrázek

Absolvováním CIPD Foundation Certificate in HRP získáte pevné základy ve všech oblastech lidských zdrojů. Pomůže vám v rozvoji základních klíčových schopností pro HR, budete pracovat efektivněji s větší jistotou a vaše funkce v HR získá na hodnotě. Tento interaktivní program je veden v angličtině a 10 školicích dní zahrnuje jak face-to-face výuku, tak online webináře. Čekají vás také případové studie, zpracování esejí, reportů nebo praktických cvičení se zpětnou vazbou. Program je ukončen CIPD certifikátem.


Komu je program určen

Program v této úrovni doporučujeme začínajícím personalistům a těm, kteří by se do oblasti HR chtěli přesunout, dále pracovníkům podpory HR, kteří by chtěli rozvinout své schopnosti a dovednosti. Tato úroveň CIPD programu je chtějí profesionální kvalifikací podpořit svou kariéru v HR.

 

Obsah programu

Modul 1 – HR profesionál; Principy fungování organizací a role HR

HR Profesionál

 • Schopnosti, znalosti a chování vyžadované od efektivního personalisty, ať už generalisty nebo specialisty.
 • Jak včas a efektivně poskytovat HR služby, které vyhovují potřebám organizace.
 • Získání schopnosti posoudit vlastní potřeby rozvoje, sestavit si plán osobního rozvoje a cíleně ho plnit.

Principy fungování organizací a role HR

 • Účel organizace a jejího prostředí.
 • Struktura, kultura a úloha organizace.
 • Role HR v organizaci a jak mohou aktivity HR podporovat organizaci.

Modul 2 – Řízení, zaznamenávání, analýza a využití informací v HR;
Příprava a nastavení vzdělávacích a rozvojových aktivit;
Zavádění změn v organizaci

Řízení, zaznamenávání, analýza a využití informací v HR

 • Jaká data shromažďovat na podporu HR postupů (přesnost dat), správa dat ve všech oblastech HR.
 • Evidence, správa a uchovávání HR dat (manuálně nebo elektronicky) a jejich právní dosah.
 • Interpretace a analýza HR informací a jasná a přesná prezentace zjištění potřebných pro rozhodování.

Příprava a nastavení vzdělávacích a rozvojových aktivit

 • Faktory, které mohou ovlivnit podobu vzdělávacích a rozvojových aktivit.
 • Metody a nástroje pro podporu vzdělávacích a rozvojových aktivit, jejich použití, výhody a nevýhody.
 • Znalosti potřebné pro přípravu vzdělávacích a rozvojových aktivit.

Podpora zavádění změn v organizaci

 • Hlavní faktory, které je potřeba zvážit při zavádění změn v organizaci a jejich pochopení – interní a externí faktory.
 • Dopady změn na zaměstnance a funkce HR, analýza reakcí zaměstnanců na změny.
 • Různé způsoby řízení změn.

Modul 3 – Získávání talentů

 • Nábor a plánování v oblasti lidských zdrojů, faktory ovlivňující plánování, nábor a výběr nových zaměstnanců.
 • Vhodné metody náboru a výběru zaměstnanců, přínos oslovování různorodé pracovní síly.
 • Popis pracovní náplně, inzerce pracovních pozic, předvýběr kandidátů, osobní nebo telefonický pohovor, nabídka práce a odmítnutí uchazeče.
 • Obvyklá praxe při zaškolování nových a udržování stávajících zaměstnanců.

Modul 4 – Řízení výkonu a odměňování

 • Jak využít motivační teorie a jejich nástroje a jak mohou pozitivně ovlivnit podnikatelské cíle.
 • Obvyklá praxe při hodnocení výkonů, role finančních a nefinančních benefitů, klíčové faktory při nastavování systému odměňování.
 • Jak správně vést hodnotící pohovor.

 

Detaily kurzu

CIPD Certificate in HR Practice (CHRP)

bude upřesněno

9:0017:00 hod.

Brno

angličtina


 

Cena: 58 000 Kč + DPH

Cena programu zahrnuje výuku i veškeré studijní materiály.

Cena naopak nezahrnuje CIPD poplatky - Admission fee 40 GBP + Annual subsription fee 90 GBP.
 

 

Lektor

Vanda Šinková

Vanda Šinková je členem profesní organizace CIPD a jako certifikovaná školitelka zastřešuje studijní programy v zemích střední a východní Evropy. Vanda zároveň řídí CIPD Centre of Excellence pro tento region. Věnuje se koučinku a vede školení soft skills pro manažery i řadové pracovníky na Slovensku i v zahraničí. Vanda byla více než 15 let zodpovědná za veškerou agendu řízení lidských zdrojů v PwC, kde se věnovala organizačnímu rozvoji a rozvoji talentů, strategickému HR managementu, talent managementu i řízení změn.