CIPD Certificate in Human Resource Practice (CHRP)

View this page in: English

O programu

CIPD Certificate in Human Resource Practice (CHRP) - obrázek

Absolvováním CIPD Foundation Certificate in HRP získáte pevné základy ve všech oblastech lidských zdrojů. Pomůže vám v rozvoji základních klíčových schopností pro HR, budete pracovat efektivněji s větší jistotou a vaše funkce v HR získá na hodnotě. Tento interaktivní program je veden v angličtině a 10 školicích dní zahrnuje jak face-to-face výuku, tak online webináře. Čekají vás také případové studie, zpracování esejí, reportů nebo praktických cvičení se zpětnou vazbou. Program je ukončen CIPD certifikátem.


Komu je program určen

Program v této úrovni doporučujeme začínajícím personalistům a těm, kteří by se do oblasti HR chtěli přesunout, dále pracovníkům podpory HR, kteří by chtěli rozvinout své schopnosti a dovednosti. Tato úroveň CIPD programu je chtějí profesionální kvalifikací podpořit svou kariéru v HR.

 

Obsah programu

Modul 1 – HR profesionál; Principy fungování organizací a role HR

HR Profesionál

 • Schopnosti, znalosti a chování vyžadované od efektivního personalisty, ať už generalisty nebo specialisty.
 • Jak včas a efektivně poskytovat HR služby, které vyhovují potřebám organizace.
 • Získání schopnosti posoudit vlastní potřeby rozvoje, sestavit si plán osobního rozvoje a cíleně ho plnit.

Principy fungování organizací a role HR

 • Účel organizace a jejího prostředí.
 • Struktura, kultura a úloha organizace.
 • Role HR v organizaci a jak mohou aktivity HR podporovat organizaci.

Modul 2 – Řízení, zaznamenávání, analýza a využití informací v HR;
Příprava a nastavení vzdělávacích a rozvojových aktivit;
Zavádění změn v organizaci

Řízení, zaznamenávání, analýza a využití informací v HR

 • Jaká data shromažďovat na podporu HR postupů (přesnost dat), správa dat ve všech oblastech HR.
 • Evidence, správa a uchovávání HR dat (manuálně nebo elektronicky) a jejich právní dosah.
 • Interpretace a analýza HR informací a jasná a přesná prezentace zjištění potřebných pro rozhodování.

Příprava a nastavení vzdělávacích a rozvojových aktivit

 • Faktory, které mohou ovlivnit podobu vzdělávacích a rozvojových aktivit.
 • Metody a nástroje pro podporu vzdělávacích a rozvojových aktivit, jejich použití, výhody a nevýhody.
 • Znalosti potřebné pro přípravu vzdělávacích a rozvojových aktivit.

Podpora zavádění změn v organizaci

 • Hlavní faktory, které je potřeba zvážit při zavádění změn v organizaci a jejich pochopení – interní a externí faktory.
 • Dopady změn na zaměstnance a funkce HR, analýza reakcí zaměstnanců na změny.
 • Různé způsoby řízení změn.

Modul 3 – Získávání talentů

 • Nábor a plánování v oblasti lidských zdrojů, faktory ovlivňující plánování, nábor a výběr nových zaměstnanců.
 • Vhodné metody náboru a výběru zaměstnanců, přínos oslovování různorodé pracovní síly.
 • Popis pracovní náplně, inzerce pracovních pozic, předvýběr kandidátů, osobní nebo telefonický pohovor, nabídka práce a odmítnutí uchazeče.
 • Obvyklá praxe při zaškolování nových a udržování stávajících zaměstnanců.

Modul 4 – Řízení výkonu a odměňování

 • Jak využít motivační teorie a jejich nástroje a jak mohou pozitivně ovlivnit podnikatelské cíle.
 • Obvyklá praxe při hodnocení výkonů, role finančních a nefinančních benefitů, klíčové faktory při nastavování systému odměňování.
 • Jak správně vést hodnotící pohovor.

 

Termíny 2016/2017 

Unit 0 - Introductory Webinar 30. září 2016
Unit 1 - Developing Yourself as HR Practitioner 8. října 2016
Unit 2 - Understanding Role of HR 9. října 2016
Unit 3 - Using and Analysing HR Information 5. listopadu 2016
Unit 4 - Performance and Reward Management 7.–8. ledna 2017
Unit 5 - Supporting Change within Organisation 6. listopadu 2016
Unit 6 - Resourcing Talent 11.–12. února 2017
Unit 7 - Preparing L&D Activities 4. března 2017

 

Detaily kurzu

CIPD Certificate in HR Practice (CHRP)

září 2016 –  březen 2017

9:0017:00 hod.

Brno

angličtina


 

Cena: 58 000 Kč + DPH

Cena programu zahrnuje výuku i veškeré studijní materiály.

Cena naopak nezahrnuje CIPD poplatky - Admission fee 40 GBP + Annual subsription fee 90 GBP.
 

Registrace na zářijový termín se uzavírají 21. srpna 2016. Pro registraci po tomto termínu nás kontaktujte pro ověření volné kapacity.

 

Lektor

Vanda Šinková

Vanda Šinková je členem profesní organizace CIPD a jako certifikovaná školitelka zastřešuje studijní programy v zemích střední a východní Evropy. Vanda zároveň řídí CIPD Centre of Excellence pro tento region. Věnuje se koučinku a vede školení soft skills pro manažery i řadové pracovníky na Slovensku i v zahraničí. Vanda byla více než 15 let zodpovědná za veškerou agendu řízení lidských zdrojů v PwC, kde se věnovala organizačnímu rozvoji a rozvoji talentů, strategickému HR managementu, talent managementu i řízení změn.