Systém a základy US GAAP

View this page in: English

I přes stejný koncepční rámec a účely přinášejí americké účetní standardy v porovnání se standardy českými jiný způsob vnímání finančních výkazů. Pokud chcete těmto odlišnostem i jejich praktickým důsledkům dobře porozumět, doporučujeme vám absolvovat tento kurz.

 

US GAAP

O programu

Tento jednodenní seminář podává ucelený přehled o základních principech amerického účetnictví. Zároveň pak poukazuje na hlavní rozdíly mezi účetními zásadami uplatňovanými ve Spojených státech a v České republice, vždy za použití modelových finančních výkazů i příkladů z reálných situací. V závěru bude dostatečný prostor pro vaše otázky.

 

Komu je kurz určen?

Seminář je určen těm, jejichž práce vyžaduje spolupráci s mateřskými či dceřinými společnostmi ve Spojených státech, a cítí potřebu porozumět rozdílům mezi americkým a českým účetnictvím.

 

Benefity programu US GAAP

 • Během semináře získáte dobrý přehled o nejdůležitějších problematikách souvisejících s US GAAP, včetně takových témat jako jsou účtování dlouhodobého majetku, příjmy a pohledávky, oceňování zásob apod.
 • Získáte přesné informace o všech aktuálních tématech v dané oblasti, jakož i o budoucím vývoji v otázce sbližování mezi US GAAP a IFRS a přijetí IFRS v USA.
 • Naši lektoři získali svou praktickou odbornost během praxe v místním auditu, ale také v průběhu svých pracovních pobytů v USA. Mimo jiné disponují aktuálními informacemi o perspektivě a časovém harmonogramu konvergenčního procesu mezi US GAAP a IFRS.

 

Podrobnosti

 

Program zahrnuje:

 

1) Úvod do US GAAP
 • Historie
 • Vztah k FASB, SEC, PCAOB
 • Systém a hierarchie
 • FASB kodifikace a ukazatele SEC
2) Výnosy a pohledávky
 • Časové rozlišení výnosů
 • Úroky z pohledávek
3) Výrobní náklady a zásoby
 • Oceňování zásob
4) Budovy, stroje a zařízení
 • Obecné předpisy – míra kapitalizace a podmínky, velká plánovaná údržba
 • Kapitalizace úroků
 • Odpisy
 • Dočasné snížení hodnoty dlouhodobého majetku
 • Účtování pronájmů
 • Vyřazení dlouhodobého majetku
5) Budoucnost finančního výkaznictví
 • Sbližování US GAAP a IFRS
 • Přijetí IFRS v USA
6) Aktuální témata  
7) Diskuse  

 

Pro více informací nás kontaktujte na email the.academy@cz.pwc.com a my vám rádi připravíme nabídku školení na míru.