Slovenské účetní standardy (SK GAAP)

View this page in: English

O programu

SK GAAPTento půldenní program jsme připravili s cílem pomoci českým klientům porozumět základním principům a celkovému rámci standardů slovenského účetního výkaznictví (SK GAAP). Na semináři vás seznámíme se základními principy, s rozdíly oproti českým účetním standardům a zároveň vám praktickou formou ukážeme, jak sestavit finanční výkazy.

Pracujete pro slovenskou společnost a potřebujete s přehledem zvládat reportování podle SK GAAP? Pak navštivte náš kurz.

 

Komu je program určen?

Seminář je určen všem, kteří potřebují porozumět slovenským účetním standardům a potřebují nabyté teoretické znalosti aplikovat okamžitě v praxi.

 

Výhody programu

  • Účastníci se seznámí s aktuálními novinkami v oblasti SK GAAP
  • Naši lektoři mají rozsáhlé školicí dovednosti – budou s vámi sdílet zkušenosti, postřehy a zároveň vám předají užitečné rady ze své každodenní praxe
  • Všechny kurzy jsou velmi interaktivní a obsahují mnoho praktických případových studií, díky nimž látku dokonale pochopíte

 

Termíny

Mám zájem
Základy SK GAAP, rozdíly oproti CZ GAAP a příprava finančních výkazů
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 12:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk slovenština
Získáte CPD bodů získáte 4 CPD body
Účast na semináři vám pomůže získat přehled o standardech SK GAAP a hlavních rozdílech oproti CZ GAAP a porozumět specifikům roční účetní závěrky podle SK GAAP. Získáte informace o novinkách, které přináší legislativní změny účinné od roku 2013 a 2014 a osvojíte si principy zaúčtování daně z příjmů právnických osob podle SK GAAP.
Cena: 4 900,- Kč + DPH
 
 

Akademie: Registrace