Otevřené semináře IFRS

View this page in: English IFRS

Od našich klientů víme, že mezinárodní standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IFRS) jsou pro mnohé firmy i finanční odborníky tvrdým oříškem. Proto jsme se rozhodli podělit se s vámi o naše rozsáhlé praktické zkušenosti a znalosti.

 

O seminářích IFRS

Spolu s našimi odborníky jsme připravili řadu otevřených seminářů zaměřených na aktuální problematiku a vývoj v oblasti IFRS. Cílem těchto školení je poskytovat praktické a zajímavé informace za využití mnoha případových studií a příkladů použití IFRS v praxi, díky nimž lépe porozumíte celé problematice.

 

Pro koho jsou semináře určeny?

Semináře jsou zacíleny na zaměstnance z oboru účetnictví nebo financí, kteří se při své praxi setkávají s touto problematikou.

 

Výhody našich seminářů

  • Účastníci školení získají čerstvé informace o aktuálním vývoji v IFRS.
  • Naši lektoři disponují jednak znalostí IFRS, ale i rozsáhlými pedagogickými zkušenostmi - mohou vám tedy předat nejen teoretický výklad IFRS, ale také mnoho cenných rad pro jejich využití v každodenní praxi.
  • Všechna školení jsou maximálně interaktivní a zahrnují praktické příklady i zajímavé případové studie.

 

Termíny & podrobnosti

23. září 2014
IFRS 9 - aktuální změny
Datum 23. září 2014
Čas 9.00 - 12:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Tento mimořádný seminář je určen pro účetní, finanční a bankovní odborníky z finančních institucí, hlavní účetní společností a odborníky z oddělení treasury, kteří se v současnosti zabývají IAS 39 a k rozhodnutí o zavedení a přípravě na tyto komplikované změny potřebují znalost aktuální úpravy v této komplexní oblasti.
Cena: 3 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Konsolidace - základy dle IFRS, rozdíly oproti českým účetním standardům
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Seminář Vás provede základními pravidly konsolidace existující skupiny a účtování při akvizicích a prodejích podniků dle českých účetních standardů i IFRS. Seminář pokrývá standardy IAS 27 (Konsolidovaná účetní závěrka), IAS 28 (Investice v přidružených podnicích), IFRS 3 (podnikové kombinace), a IFRS 5 (aktiva držená k prodeji a nepokračující činnosti). Seminář obsahuje praktické příklady týkající se základních konsolidačních úprav (vyloučení vzájemných vazeb se zaměřením na zásoby a majetek pořízený v rámci skupiny, goodwill, a podobně).
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
IFRS - aktuality pro rok 2013
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Tento kurz vás seznámí s novými a novelizovanými standardy platnými pro rok 2013 (IAS 19, IFRS 13, IFRS, účtováni o náhradních dílech) a poskytne souhrnné informace o dopadu standardů, které jsou v Evropské unii platné od 1. 1. 2014 (IFRS 10,IFRS 11 a IFRS 12). Část tohoto kurzu je také zaměřena na nejčastější problematické oblasti jako jsou vložené deriváty, výjimka pro deriváty při vlastním použití, restrukturalizace skupin (fúze, odštěpení, prodeje pod společnou kontrolou) a jejich dopad na konsolidovanou účetní závěrku, nejistá daňová pozice, daňové pobídky, upravující a neupravující události po konci účetního období, rozlišení podniku a aktiva.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Základy SK GAAP, rozdíly oproti CZ GAAP a příprava finančních výkazů
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 12:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk slovenština
Získáte CPD bodů získáte 4 CPD body
Účast na semináři vám pomůže získat přehled o standardech SK GAAP a hlavních rozdílech oproti CZ GAAP a porozumět specifikům roční účetní závěrky podle SK GAAP. Získáte informace o novinkách, které přináší legislativní změny účinné od roku 2013 a 2014 a osvojíte si principy zaúčtování daně z příjmů právnických osob podle SK GAAP.
Cena: 4 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
České účetnictví: účtování oprav chyb minulých let - změna od roku 2013
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 12:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 4 CPD body
Tento kurz Vám ukáže, jak zaúčtovat a zejména jak prezentovat v účetní závěrce připravené za účetní období začínající 1. 1. 2013 nebo později opravu chyb minulých let. Nový požadavek vyhlášky na retrospektivní úpravu finančních výkazů za srovnatelné období bude prezentován na konkrétním přikladu.
Cena: 3 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Přechod na IFRS a účetní závěrka dle IFRS
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Tento seminář je určen pro ty, kteří plánují přejít z českých účetních standardů na mezinárodní účetní standardy IFRS (samostatná i konsolidovaná účetní závěrka) a také pro ty z vás, kteří již účetní závěrku dle IFRS sestavují. Na semináři se nejprve seznámíte s požadavky IFRS 1 (první aplikace IFRS) - dozvíte se, jak správně sestavit první finanční výkazy dle IFRS, kdy je možné přeceňovat, základní rozdíly, na které se soustředit při přechodu z českých účetních standardů, apod. Navíc vám poskytneme praktická doporučení, jak při přechodu postupovat. V druhé části se seznámíte se základními požadavky na obsah účetní závěrky dle IFRS.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Účetní závěrka za rok 2013 připravená podle IFRS přijatého Evropskou unií
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Tento kurz je zaměřen na přípravu účetní závěrky dle IFRS pro rok ukončený 31. 12. 2013. Kurz klade důraz na nově požadované zveřejnění informací v porovnání s rokem 2013 a zaměřuje se na časté chyby/nedostatky při sestavování účetní závěrky dle IFRS, jako jsou například zveřejnění týkající se finančních nástrojů (IFRS 7 a IFRS 13), struktura primárních finančních výkazů, zveřejnění ke snížení hodnoty nefinančních aktiv, změnám ve skupině, ukončované činnosti a aktiva držená k prodeji, rozdíly mezi samostatnou a konsolidovanou účetní závěrkou apod. Tento kurz vás nejen seznámí s požadavky na zveřejnění, ale zejména Vám pomůže jim porozumět.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Účtování leasingů a nájmů dle českých účetních standardů a IFRS, dopad plánované novely IAS 17
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Seminář se zabývá účtováním operativního a finančního leasingu (nájmu) dle IAS 17. V první části semináře se seznámíte se základními principy a souvisejícími účetními zápisy účtování finančního a operativního pronájmu na straně nájemce i pronajímatele a s úpravami účetních zápisů dle českých účetních standardů a IFRS. Druhá část je věnována složitějším oblastem, jako jsou smlouvy o prodeji a zpětném nájmu, identifikace smluv, které jsou svou podstatou nájemní, apod. Důležitou součástí semináře je shrnutí plánované novely standardu IAS 17, která znamená podstatnou změnu v účtování oproti současné praxi.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Vykazování výnosů dle IFRS a dopady plánované novely IAS 18
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Seminář Vám přináší praktické příklady vykazování výnosů dle standardů IAS 18 (Výnosy) a IAS 11 (Smlouvy o zhotovení) – s důrazem na oblasti účtování slev, zvýhodnění a speciálních akcí, věrnostních programů, vícesložkových smluv dlouhodobých projektů s více fázemi a aplikaci rozeznání výnosů dle procenta dokončenosti. Seminář dále shrnuje dopady současně navrhovaného znění novely standardu IAS 18.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Konsolidace - složité skupiny, transakce pod společnou kontrolou a novelizované standardy IFRS
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Seminář je zaměřen na konsolidace komplexních skupin podniků a účtování změn vlastnického podílu ve společnostech v rámci skupiny během roku (postupné akvizice, zvýšení podílu v dceřiné společnosti, apod.). Seznámíte se s dopady transakcí pod společnou kontrolou (fúze dceřiných společností, restrukturalizace skupiny). Druhá část se zabývá dopady nových a novelizovaných standardů IFRS pro konsolidaci, zejména IAS 28 a IFRS 10, které jsou účinné je od 1.ledna 2013.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Základy účtování dle IFRS a rozdíly oproti českým účetním standardům
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Přijďte se dozvědět ty nejdůležitější informace o rozdílech mezi českým účetnictvím a IFRS a usnadněte si vaši každodenní praxi. Seminář je zaměřen na hlavní principy a pravidla účtování a oceňování dle IFRS. Důraz je kladen na oblasti, které jsou řešeny rozdílně oproti českým účetním standardům (hmotný a nehmotný majetek, rezervy, finanční nástroje, leasing, výnosy, konsolidace, apod.). Seminář poskytuje obecný přehled. Detailní informace spolu s řadou praktických příkladů jsou obsaženy v našich dalších seminářích zaměřených na individuální oblasti.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Účtování rezerv a snížení hodnoty majetku (impairment) dle IFRS
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Tématem semináře jsou požadavky standardu IAS 37 týkající se rozeznání a ocenění rezerv - s důrazem na rezervy na restrukturalizace, odstranění aktiv, nevýhodné smlouvy, programy zaměstnaneckých výhod, apod.). Na praktických příkladech je ukázána aplikace základního principu, tj. existence současného závazku jako výsledku minulých událostí. Druhá polovina semináře je věnována testování hmotného a nehmotného majetku a goodwillu na snížení hodnoty dle IAS 36. Po teoretickém uvedení do problematiky následuje přehled nejčastějších úskalí v praxi a návrhy řešení v prostředí českých společností.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Odložená daň dle českých účetních standardů a IFRS – účetní a daňové hledisko
Datum bude upřesněno
Čas 8:30 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Tento seminář přináší kombinaci účetní a daňové problematiky. V první části Vás provedeme daňovými úskalími (uznatelnost nákladů, dočasné a trvalé rozdíly). Druhá část Vás seznámí s principy a způsoby výpočtu odložené daně. V praktických příkladech je shrnuta většina standardně se vyskytujících situací. Seminář Vás také naučí principům sesouhlasení efektivní daňové sazby jako kontrolního mechanizmu pro výpočet odložené daně a shrne rozdíly při výpočtu odložené daně mezi českým účetnictvím a IFRS.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Finanční nástroje
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Tento program vám umožní správně porozumět účtování finančních nástrojů v souladu s IFRS. Kurz bude veden našimi experty na finanční IFRS, kteří mají rozsáhlé zkušenosti se školeními a poradenstvím v rámci finančního a bankovního sektoru.

  • IAS 32 finanční nástroje: vykazování
  • IAS 39 finanční nástroje: účtování a oceňování
  • IFRS 7 finanční nástroje: zveřejňování
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Účtování o přeměnách, účetní a daňové novinky v českém účetnictví roku 2014
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Seminář Vás seznámí s principy účtování při přeměnách společností (tj. fúze, odštěpení apod.) a dopady novely zákona o přeměnách. Zaměříme se zejména na problémy přecenění, účtování o odložené dani a daňové aspekty přeměn. Druhá půle semináře se věnuje shrnutí a praktickým dopadům novely české účetní a daňové legislativy spolu se shrnutím změn platných od roku 2012 (například komponentní odpisování, novela zákona o dani z příjmu).
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Zajišťovací účetnictví
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Seminář vám poskytne praktický pohled na použití zajišťovacího účetnictví v souladu s IAS 39. Obsahově seminář pokrývá základy zajišťovacího účetnictví (např. požadavky na dokumentanci, posouzení účinnosti zajištění atp.), a také příklady využití těchto základů v praxi (např. zajištění peněžních toků pro očekávané nákupy nebo prodeje v cizí měně).

  • Základy zajišťovacího účetnictví
  • Praktické využití zajišťovacího účetnictví
  • Požadavky na zveřejňování informací
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
CZ GAAP Program
Datum dle domluvy
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Program na míru zahrnuje teoretické základy a nejdůležitější úpravy českých účetních standardů, které mají vliv na rozvahu a výsledovku, stejně jako podrobné odkazy na příslušné daňové zákony. Dostatečný prostor je také věnován aktuálním tématům a problematice, s níž se účastníci kurzu setkávají ve své každodenní praxi.
 

Akademie: Registrace