Diploma in IFRS

View this page in: English DipIFR

V PwC máme v oblasti českých a mezinárodních účetních standardů (IFRS) bohaté zkušenosti a pravidelně školíme vlastní profesionály i zákazníky o aktuálních tématech spojených s IFRS a jejich vlivu na české firmy.

 

Co je Diploma in IFRS?

Diploma in IFRS (DipIFR) je mezinárodní kvalifikací, která byla vytvořena přední profesní organizací pro účetní a auditory Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Flexibilní program DipIFR umožňuje účastníkům přizpůsobit studium vlastnímu zaměstnání i jiným závazkům - lze jej absolvovat během tří až šesti měsíců.

 

Absolvent programu Diploma in IFRS získá:

 • podrobnou a ucelenou znalost základních standardů a principů IFRS;
 • dovednosti potřebné pro výkaznictví dle IFRS, vč. konsolidace účetní závěrky;
 • předpoklady pro praktické využití IFRS

 

Komu je program DipIFR určen?

Program je vhodný zejména pro profesionály s praxí v oblasti účetnictví, auditu a financí, kteří chtějí získat kvalifikaci v mezinárodních standardech účetního výkaznictví, a posílit své znalosti o teoretických i praktických aspektech IFRS. Programu se mohou zúčastnit také profesionálové z oboru financí s kvalifikací v národních standardech účetního výkaznictví, kteří nemají zkušenosti s IFRS.

 

Výhody studia DipIFR s Akademií

 • Naše přípravné kurzy jsou vedeny profesionály PwC s kvalifikací ACCA, kteří disponují skvělými lektorskými schopnostmi, ale také cennými zkušenostmi ze zavádění IFRS do praxe.
 • V rámci přípravného kurzu obdržíte studijní podklady vytvořené odborníky PwC a plnou studijní podporu lektora po dobu trvání kurzu. Součástí programu je i komplexní studijní plán včetně prověřovacích testů a zkoušky nanečisto s hodnocením lektora.
 • Účastníci našich přípravných kurzů u zkoušek dosahují dlouhodobě vysoké míry úspěšnosti (přibližně o 30% vyšší než je celosvětový průměr).

 

Podrobnosti

Přípravný kurz i závěrečná zkouška probíhají v angličtině. Osmidenní kurz je rozdělen do tří modulů a zahrnuje:

 • studijní podklady vytvořené odborníky PwC (podklady jsou pouze v anglickém jazyce);
 • komplexní studijní plán pro závěrečnou zkoušku;
 • podpora a poradenství poskytované studentovi po dobu školení až do vykonání zkoušky;
 • zkouška nanečisto a průběžné testy s hodnocením lektora.

 

Přípravné kurzy se konají v Praze dvakrát ročně. Zaregistrovat na kurz se můžete kdykoliv, data viz níže.

 

Další informace

 

Zkouška DipIFR

Zkouška probíhá písemnou formou dvakrát ročně, a to v prosinci a v červnu. Zkouška je organizována současně na dvou místech, z nichž si můžete vybrat - ve výukových centrech v Praze a v Brně. Standardní uzávěrka pro podání přihlášek je 8. dubna pro červnové zkoušky a 8. října pro zkoušky prosincové.

Závěrečná zkouška trvá 3 hodiny a 15 minut a skládá se z dvou částí, které v sobě zahrnují úkoly početní i kompoziční (každá otázka je pak hodnocena body z 25bodové hodnotící škály):

 • část A – max. 25 bodů (jedna požadovaná otázka, může se jednat i o kompoziční otázku)
 • část B – max. 75 bodů (účastníci musí správně odpovědět na 3 ze 4 předložených otázek)

K úspěšnému složení zkoušky je nutné získat celkově alespoň 50 bodů.

 

Požadavky pro registraci ke zkoušce

Studenti jsou povinni předložit oficiální dokumentaci prokazující, že splňují alespoň jeden z následujících předpokladů:

 • diplom v oboru profesionálního účetnictví nebo auditu, nebo
 • tříletou pracovní praxi v oblasti účetnictví a financí, písemně potvrzenou nadřízeným pracovníkem/ koučem, nebo
 • vysokoškolský diplom se zaměřením na profesní účetnictví nebo audit, a dvouletou pracovní praxi v oblasti účetnictví a financí, písemně potvrzenou nadřízeným pracovníkem nebo instruktorem.

 

Poplatek za zkoušku

Poplatek je splatný přímo na účet ACCA a není zahrnut v ceně přípravných kurzů PwC. Vezměte laskavě na vědomí, že pokud se následně nedostavíte na zkoušku, bude vám tento poplatek vrácen pouze v případě, že k vaší absenci došlo v důsledku závažných zdravotních důvodů. Více informací o zkoušce a poplatcích naleznete na stránkách ACCA

 

Termíny

Část 1: 7.-10. dubna 2015
Část 2: 11.-14. května 2015
Zkouška nanečisto: 5. června 2015
Přípravný kurz ke zkoušce DipIFR - jaro 2015
Datum Část 1: 7.-10. dubna 2015
Část 2: 11.-14. května 2015
Zkouška nanečisto: 5. června 2015
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 56 CPD bodů
Program je vhodný zejména pro profesionály s praxí v oblasti účetnictví, auditu a financí, kteří chtějí získat kvalifikaci v mezinárodních standardech účetního výkaznictví, rozšířit si a ucelit své znalosti o teoretické i praktické aspekty IFRS.
Cena: 29 000,- Kč + DPH
 
 

Akademie: Registrace