Diploma in IFRS

View this page in: English

Co je Diploma in International Financial Reporting
 

Approved Learning Partner - logo

Diploma in International Financial Reporting (DipIFR) je mezinárodní kvalifikací, která byla vytvořena přední profesní organizací pro účetní a auditory Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), a pomáhá rozvinout znalosti v oblasti mezinárodních účetních standardů (IFRS).


Absolvent programu DipIFR získá:

 • podrobnou a ucelenou znalost základních standardů a principů IFRS;
 • dovednosti potřebné pro výkaznictví dle IFRS, vč. konsolidace účetní závěrky;
 • předpoklady pro praktické využití IFRS nejen v mezinárodním prostředí.


Pro koho je program DipIFR vhodný

 • Pro profesionály s praxí v oblasti účetnictví, auditu a financí, kteří chtějí získat kvalifikaci v mezinárodních standardech účetního výkaznictví.
 • Pro všechny, kteří chtějí posílit své znalosti o teoretických i praktických aspektech IFRS.
 • Pro profesionály z oboru financí s kvalifikací v národních standardech účetního výkaznictví, kteří nemají zkušenosti s IFRS.
 • Pro všechny, kteří se chtějí na zkoušku DipIFR důkladně připravit.


Výhody studia DipIFR s Akademií

Diploma in IFRS - ilustrativní obrázek
 • Program vedený profesionály PwC s kvalifikací ACCA s letitou lektorskou praxí a s cennými zkušenostmi ze zavádění IFRS do praxe.
 • Studijní materiály v ceně kurzu vytvořené odborníky PwC a plná studijní podpora lektora po dobu trvání kurzu.
 • Komplexní studijní plán včetně zkoušky nanečisto s hodnocením lektora.
 • Účastníci našich přípravných kurzů u zkoušek dosahují dlouhodobě vysoké míry úspěšnosti (přibližně o 30% vyšší než je celosvětový průměr).
 • Možnost kombinace s vaším studiem ACCA za speciálních podmínek.
 • Administrativní podpora při přihlašování na zkoušku.


Podrobnosti

Přípravný kurz i závěrečná zkouška probíhají v angličtině. Osmidenní kurz je rozdělen do 2 modulů a zahrnuje:

 • studijní podklady vytvořené odborníky PwC (podklady jsou pouze v anglickém jazyce);
 • komplexní studijní plán pro závěrečnou zkoušku;
 • podpora a poradenství poskytované studentovi po dobu školení až do vykonání zkoušky;
 • zkoušku nanečisto a průběžné testy s hodnocením lektora.

Přípravné kurzy se konají v Praze dvakrát ročně jako příprava na prosincovou nebo červnovou zkoušku.

 

Další informace

Zkouška probíhá písemnou formou dvakrát ročně, a to v prosinci a v červnu. Zkouška je organizována současně na dvou místech, z nichž si můžete vybrat – ve výukových centrech v Praze a v Brně. 

Závěrečná zkouška trvá 3 hodiny a 15 minut a skládá se z dvou částí, které v sobě zahrnují úkoly početní i kompoziční (každá otázka je pak hodnocena body z 25bodové hodnotící škály):

 • část A – max. 25 bodů (jedna požadovaná otázka, může se jednat i o kompoziční otázku)
 • část B – max. 75 bodů (účastníci musí správně odpovědět na 3 ze 4 předložených otázek)

K úspěšnému složení zkoušky je nutné získat celkově alespoň 50 bodů.

Studenti jsou povinni předložit oficiální dokumentaci prokazující, že splňují alespoň jeden z následujících předpokladů:

 • diplom v oboru profesionálního účetnictví nebo auditu, nebo
 • tříletou pracovní praxi v oblasti účetnictví a financí, písemně potvrzenou nadřízeným pracovníkem/ koučem, nebo
 • vysokoškolský diplom se zaměřením na profesní účetnictví nebo audit, a dvouletou pracovní praxi v oblasti účetnictví a financí, písemně potvrzenou nadřízeným pracovníkem nebo instruktorem.

Poplatek je splatný přímo na účet ACCA a není zahrnut v ceně přípravných kurzů PwC. Předem upozorňujeme, že pokud se následně nedostavíte na zkoušku, bude vám tento poplatek vrácen pouze v případě, že k vaší absenci došlo v důsledku skutečně závažných zdravotních či osobních důvodů. Více informací o zkoušce a poplatcích naleznete na stránkách ACCA

 

Termíny

Přípravný kurz ke zkoušce DipIFR - jaro 2017

Část 1: 18.21. dubna 2017; Část 2: 15.18. května 2017
Zkouška nanečisto: 26. května 2017

8:30–16:00 hod.   

PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

angličtina

získáte 56 CPD bodů


Program je vhodný zejména pro profesionály s praxí v oblasti účetnictví, auditu a financí, kteří chtějí získat kvalifikaci v mezinárodních standardech účetního výkaznictví, ale také pro všechny, kdo si chtějí rozšířit a ucelit své znalosti o teoretické i praktické aspekty IFRS.

 

Cena: 29 000 Kč + DPH


Registrace na dubnový termín se uzavírají 27. března 2017. Pro registraci po tomto termínu nás kontaktujte pro ověření volné kapacity.