České účetní standardy (CZ GAAP)

View this page in: English

CZ GAAPO programu

Program zahrnuje teoretické základy a nejdůležitější úpravy českých účetních standardů, které mají vliv na rozvahu a výsledovku, stejně jako podrobné odkazy na příslušné daňové zákony. Dostatečný prostor je také věnován aktuálním tématům a problematice, s níž se účastníci kurzu setkávají ve své každodenní praxi.

 

 

Komu je program určen?

Náš program je určen každému, kdo pracuje v oblasti financí, účetnictví nebo řízení podniku, ale také zahraničním pracovníkům na různých pozicích, kteří potřebují porozumět českým účetním zásadám a jejich aplikaci v praxi.

 

Výhody programu

 • Projednáme a vyjasníme si vaše potřeby a následně navrhneme řešení, které bude vaší organizaci nejlépe vyhovovat.
 • Kurz můžeme dodat v jakékoli formě, v kterýkoli den a na místo dle vašeho výběru, ve vámi vybraném jazyce.
 • Naši lektoři jsou odborníci v oblasti českého účetnictví a daní, s širokými praktickými i výukovými zkušenostmi.
 • Během programu se setkáte se skutečnými příklady a případovými studiemi, které pomohou účastníkům kurzu převést své znalosti do praxe s dostatečnou dávkou sebedůvěry.

 

Podrobnosti


Příklady z programového obsahu:

 • Akvizice, prodeje a další obchodní kombinace
 • Goodwill, nehmotný majetek a snížení hodnoty majetku
 • Pozemky, budovy a zařízení, leasing (provozní a finanční)
 • Zaměstnanecké výhody (úhrady vázané akciemi a důchody)
 • Daně (odložená daň, srážková daň, případné zdanění atd.)
 • Finanční aktiva a závazky
 • Pracovní kapitál, zásoby, závazky a pohledávky
 • Ustanovení a uznávání výnosů
 • Finanční výkazy a doplňující poznámky, finanční koeficient
 • Místní výkazy - termíny a požadavky
 • Vlastní jmění (akciový kapitál, nerozdělený zisk, rezervy)
 • Účtování skupin (společné podniky a partneři, konsolidace, etc.)

 

Termíny

Mám zájem
České účetnictví: účtování oprav chyb minulých let - změna od roku 2013
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 12:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 4 CPD body
Tento kurz Vám ukáže, jak zaúčtovat a zejména jak prezentovat v účetní závěrce připravené za účetní období začínající 1. 1. 2013 nebo později opravu chyb minulých let. Nový požadavek vyhlášky na retrospektivní úpravu finančních výkazů za srovnatelné období bude prezentován na konkrétním přikladu.
Cena: 3 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
CZ GAAP Program
Datum dle domluvy
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Program na míru zahrnuje teoretické základy a nejdůležitější úpravy českých účetních standardů, které mají vliv na rozvahu a výsledovku, stejně jako podrobné odkazy na příslušné daňové zákony. Dostatečný prostor je také věnován aktuálním tématům a problematice, s níž se účastníci kurzu setkávají ve své každodenní praxi.
 

Akademie: Registrace