České účetní standardy (CZ GAAP)

View this page in: English

CZ GAAPO programu

Program zahrnuje teoretické základy a nejdůležitější úpravy českých účetních standardů, které mají vliv na rozvahu a výsledovku, stejně jako podrobné odkazy na příslušné daňové zákony. Dostatečný prostor je také věnován aktuálním tématům a problematice, s níž se účastníci kurzu setkávají ve své každodenní praxi.

 

 

Komu je program určen?

Náš program je určen každému, kdo pracuje v oblasti financí, účetnictví nebo řízení podniku, ale také zahraničním pracovníkům na různých pozicích, kteří potřebují porozumět českým účetním zásadám a jejich aplikaci v praxi.

 

Výhody programu

 • Projednáme a vyjasníme si vaše potřeby a následně navrhneme řešení, které bude vaší organizaci nejlépe vyhovovat.
 • Kurz můžeme dodat v jakékoli formě, v kterýkoli den a na místo dle vašeho výběru, ve vámi vybraném jazyce.
 • Naši lektoři jsou odborníci v oblasti českého účetnictví a daní, s širokými praktickými i výukovými zkušenostmi.
 • Během programu se setkáte se skutečnými příklady a případovými studiemi, které pomohou účastníkům kurzu převést své znalosti do praxe s dostatečnou dávkou sebedůvěry.

 

Podrobnosti


Příklady z programového obsahu:

 • Akvizice, prodeje a další obchodní kombinace
 • Goodwill, nehmotný majetek a snížení hodnoty majetku
 • Pozemky, budovy a zařízení, leasing (provozní a finanční)
 • Zaměstnanecké výhody (úhrady vázané akciemi a důchody)
 • Daně (odložená daň, srážková daň, případné zdanění atd.)
 • Finanční aktiva a závazky
 • Pracovní kapitál, zásoby, závazky a pohledávky
 • Ustanovení a uznávání výnosů
 • Finanční výkazy a doplňující poznámky, finanční koeficient
 • Místní výkazy - termíny a požadavky
 • Vlastní jmění (akciový kapitál, nerozdělený zisk, rezervy)
 • Účtování skupin (společné podniky a partneři, konsolidace, etc.)

 

Pro více informací nás kontaktujte na email the.academy@cz.pwc.com a my vám rádi připravíme nabídku školení na míru.