Termíny a podrobné informace

View this page in: English

ACCA přípravné kurzy ke zkouškám v červnu 2015

Základní úroveň - F1 Accountant in Business (AB)

Cílem ACCA F1 je rozvíjet znalost a chápání podnikatelského prostředí a jeho dopadu na fungování organizací; dále pak pochopení mechanismů, jak jednotlivé klíčové funkce v podniku přispívají k tvorbě účinné, efektivní a etické organizace.

ACCA F1 je základem pro profesionální úroveň ACCA P1 Professional Accountant a P3 Business Analysis.

Obsah: Podniková organizační struktura, vedení a řízení; Klíčové vlivy podnikatelského prostředí na podnik a účetnictví; Historie a role účetnictví v podnikání; Specifické funkce účetnictví a vnitřní finanční kontrola; Vedení a řízení jednotlivců i týmů; Nábor a efektivní rozvoj zaměstnanců.

 • Praha Blokový kurz
  Paper F1 – Accountant in Business
  Délka kurzu (dny): 3 dny
  Datum: 30. 3. - 3. 4. 2015
  Čas: 8:30 – 16:30
  Lektor: Radka Nedvědová

 • Brno Blokový kurz
  Paper F1 – Accountant in Business
  Délka kurzu (dny): 5 dní
  Datum: 18. - 20. 3. 2015
  Čas: 8:30 – 16:30
  Lektor: Radka Nedvědová

 • Online opakovací kurz 
  Paper F1 - Accountant in Business
  Délka kurzu (dny): 2 dny
  Datum: 28. - 29. 3. 2015
  Čas: 8:00 – 14:30
  Lektor: Radka Nedvědová

 • Datum zkoušky
  Paper F1 - Accountant in Business
  Datum zkoušky – CBE

V případě zájmu vyplňte prosím formulář ve spodní části stránky.Radka Nedvědová

Lektor: Radka Nedvědová

Radka má mnohaleté zkušenosti v oblasti auditu a poradenských projektů. Je zapálenou propagátorkou nefinančního výkaznictví a školitelkou GRI, The Global Reporting Initiative.

Radka se stala hlavní lektorkou v PwC Akademii roku 2008.

Pomáhá studentům připravit se na zkoušky ACCA (F1, P1, P3 a P7) a také se věnuje školení projektového řízení.

Základní úroveň - F2 Management Accounting (MA)

ACCA F2 rozvíjí znalosti a porozumění v oblasti přípravy a zpracování základních informací o nákladech a dalších kvantitativních údajích o podniku tak, aby sloužily managementu při plánování a rozhodování v různých obchodních souvislostech.

ACCA F2 je základem pro ACCA F5 Performance Management, F9 Financial Management a P5 Advanced Performance Management.

Obsah: Charakter a účel nákladového a manažerského účetnictví; Klasifikace nákladů, jejich chování, a účel; Základy ekonomické matematiky, Metody nákladového účetnictví; Rozpočtování a metoda standardních nákladů; Techniky krátkodobého rozhodování.

 • Praha Blokový kurz
  Paper F2 - Management accounting
  Délka kurzu (dny): 5 dní
  Datum: 2. - 6. 3. 2015
  Čas: 8:30 – 16:30
  Lektor: Martina Janoušková

 • Brno Blokový kurz
  Paper F2 - Management accounting
  Délka kurzu (dny): 5 dní
  Datum: 13. - 17. 4. 2015 a 8. - 12. 6. 2015
  Čas: 8:30 – 16:30
  Lektor: Steve Willis

 • Datum zkoušek
  Paper F2 - Management accounting
  Datum zkoušky – CBE

V případě zájmu vyplňte prosím formulář ve spodní části stránky.Martina Janoušková

Lektor: Martina Janoušková

Martina získala ACCA certifikát v roce 1996 a pro PwC Akademii pracuje jako lektorka od roku 2003.

Před vstupem do PwC Akademie přednášela pro české vzdělávací agentury a soukromé ekonomické vysoké školy.
Steve Willis

Lektor: Steve Willis

Steve přednáší studentům CIMA a ACCA po celé Evropě, Asii i na Středním východě více než 10 let. Původem z New Yorku, Steve nyní žije v Praze. Je držitelem ACCA a Microsoft kvalifikace. Také pravidelně přispívá do magazínů Teach Accounting a Student Accountant.

Základní úroveň - F3 Financial Accounting (FA)

Cílem této zkoušky je rozvíjet znalosti a pochopení základních principů, koncepcí a standardů týkajících se finančního účetnictví, dále pak zdokonalení v používání podvojného účetnictví, včetně přípravy základních finančních výkazů. F3 je nezbytné pro F7 Financial Reporting a P2 Corporate Reporting.

Obsah: Kontext a účel finančního výkaznictví; Kvalitativní rysy finančních informací a základní principy účetnictví; Použití podvojného účetního systému; Účtování transakcí; Příprava předvahy; Příprava základních finančních výkazů.

 • Online opakovací kurz
  Paper F3 - Financial Accounting
  Délka kurzu (dny): 2 dny
  Datum: 13.-14.6.2015
  Čas: 8:00 – 14:30
  Lektor: Steve Willis

 • Datum zkoušky
  Paper F3 - Financial Accounting
  Datum zkoušky – CBE

V případě zájmu vyplňte prosím formulář ve spodní části stránky.Steve Willis

Lektor: Steve Willis

Steve přednáší studentům CIMA a ACCA po celé Evropě, Asii i na Středním východě více než 10 let. Původem z New Yorku, Steve nyní žije v Praze. Je držitelem ACCA a Microsoft kvalifikace. Také pravidelně přispěvá do magazinů Teach Accounting a Student Accountant.

Základní úroveň - F4 Firemní a Obchodní Právo (CL)

ACCA F4 vám pomůže lépe pochopit obecný právní rámec a dále proniknout do konkrétních právních oblastí týkající se podnikání.

*Pro složitější právní situace je v případě potřeby dobré požádat o další odborné právní poradenství.
ACCA F4 zkouška je nezbytná před dokončením ACCA F7 Financial Reporting a F8 Audit and Assurance.

Obsah: Základní prvky právních systémů; Závazkové právo; Pracovní právo; Zakládání obchodních organizací; Kapitál a financování společnosti; Správa a řízení společnosti; Právní důsledky týkající se společnosti v obtížích nebo v krizi; Správa věcí veřejných a etické otázky týkající se podnikání.

 • Praha Blokový kurz
  Paper F4 - Corporate and Business Law (CL)
  Délka kurzu (dny): 5 dní
  Datum: 30. 3. - 2. 4. 2015 a 22. - 25. 6. 2015
  Čas: 8:30 – 16:30
  Lektor: Radka Felgrová

 • Online opakovací kurz
  Paper F4 - Corporate and Business Law (CL)
  Délka kurzu (dny): 2 dny
  Datum: 25. - 26. 4. 2015
  Čas: 8:00 – 14:30
  Lektor: Zoltan Boszo

 • Datum zkoušky
  Paper F4 - Corporate and Business Law (CL)
  Datum zkoušky – CBE/8.6.2015

 • Live Online Intro kurzy
  Paper F4 - Corporate and Business Law (CL)
  Délka kurzu: 2,5 hodiny večerní schůzky
  Datum: 3.3., 5.3., 12.3., 17.3., 19.3., 24.3., 26.3., 31.3. 2015
  Čas: 18:00 – 20:30
  Lektor: Zoltan Boszo

 • Bootcamp kurz
  Paper F4 - Corporate and Business Law (CL)
  Délka kurzu (dny): 1 den
  Datum: 16. 5. 2015
  Čas: 8:30 – 17:30
  Lektor: Radka Felgrová

V případě zájmu vyplňte prosím formulář ve spodní části stránky.


Lektor: Radka Felgrová

Radka pracuje jako advokátka v AK Kocián, Šolc, Balaštík.

Ve své praxi zastupuje klienty u soudu a v rozhodčích řízeních, věnuje se úpadkovému a pracovnímu právu.


Zoltan Boszo

Lektor: Zoltan Boszo

Zoltan je členem ACCA od roku 2002. Vyučuje ACCA F2, F3, F4GLO, F4UK, F5, F7, F9, P2, dále IFRS a US GAAP ve východní Evropě, střední Asii a na Středním východě více než sedm let.

Mimo lektorské činnosti se věnuje právu. Jeho pracovní zkušenosti zahrnují nejrůznější firemní a finanční sektory, od vstupní úrovně po pozici finančního ředitele.

Základní úroveň - F5 Performance Management (PM)

ACCA F5 se soustředí na aplikaci účetních technik při zpracování kvantitativních a kvalitativních informací pro plánování, rozhodování, hodnocení a kontrolu výkonu podniku.

Obsah: Pokročilé metody nákladového a manažerského účetnictví; Rozhodovací techniky; Příprava rozpočtu; Metoda standardních nákladů a řízení pomocí odchylek; Kontrola a měření výkonu.

 • Praha Blokový kurz
  Paper F5 - Performance Management
  Délka kurzu (dny): 5 dní
  Datum: 27. 4. - 1. 5. 2015
  Čas: 8:00 – 16:30
  Lektor: Steve Willis

 • Online opakovací kurz
  Paper F5 - Performance Management
  Délka kurzu (dny): 2 dny
  Datum: 9. - 10. 5. 2015
  Čas: 8:00 – 14:30
  Lektor: Steve Willis

 • Datum zkoušky
  Paper F5 - Performance Management
  Datum zkoušky – 1.6.2015

 • Live Online Intro kurzy
  Paper F5 - Performance Management
  Délka kurzu: 2,5 hodiny večerní schůzky
  Datum: 30.3., 1.4., 6.4., 8.4., 13.4., 15.4., 20.4., 22.4. 2015
  Čas: 18:00 – 20:30
  Lektor: Steve Willis

 • Bootcamp kurz
  Paper F5 - Performance Management
  Délka kurzu (dny): 1 den
  Datum: 24. 5. 2015
  Čas: 8:30 – 17:30
  Lektor: Steve Willis

V případě zájmu vyplňte prosím formulář ve spodní části stránky.


Steve Willis

Lektor: Steve Willis

Steve přednáší studentům CIMA a ACCA po celé Evropě, Asii i na Středním východě více než 10 let. Původem z New Yorku, Steve nyní žije v Praze. Je držitelem ACCA a Microsoft kvalifikace. Také pravidelně přispěvá do magazinů Teach Accounting a Student Accountant.

Základní úroveň - F6 Zdanění Česká (TX)

ACCA F6 seznamuje s daňovým systémem České republiky v rozdělení na daně jednotlivců a společností i jejich skupin.

Obsah: Česká daňová soustava; Daň z příjmu fyzických osob; Daň z příjmu právnických osob; Pojistné na sociální zabezpečení; Daň z přidané hodnoty (DPH); Povinnosti daňového poplatníka a / nebo jejich zástupců.

 • Praha Blokový kurz
  Paper F6 - Taxation Czech (TX)
  Délka kurzu (dny): 5 dní
  Datum: 4. - 8. 5. 2015
  Čas: 8:00 – 16:30
  Lektor: CZ Tax team

 • Online opakovací kurz
  Paper F6 - Taxation Czech (TX)
  Délka kurzu (dny): 2 dny
  Datum: 16. – 17. 5. 2015
  Čas: 8:00 – 14:30
  Lektor: CZ Tax team

 • Bootcamp kurz
  Paper F6 - Taxation Czech (TX)
  Délka kurzu (dny): 1 den
  Datum: 31. 5. 2015
  Čas: 8:30 – 17:30
  Lektor: CZ Tax team

 • Datum zkoušky
  Paper F6 - Taxation Czech (TX)
  Datum zkoušky – 2.6.2015

V případě zájmu vyplňte prosím formulář ve spodní části stránky.Lektor: Marie Velflová

Marie zahájila svou kariéru v září 2004 v daňovému oddělení společnosti PwC . Specializuje se na daně z příjmů právnických osob a je registrovaná jako český daňový poradce.


Lektor: Jana Střelická

Jana pracuje pro brněnskou kancelář společnosti PwC v oddělení Tax and Legal Services od roku 2004. Specializuje se především na daň z příjmů fyzických osob. Je registrovaná jako český daňový poradce


Marie a Jana tvoří lektorský F6CZ team. Společně pro PwC Akademii vytvářejí F6CZ studijní materiály - učebnici, Course Notes a Exam Kit.

Základní úroveň - F7 Financial Reporting (FR)

ACCA F7 se zaměřuje na teoretická východiska a aplikaci účetních standardů při sestavování účetní závěrky účetních jednotek včetně skupin a dále se soustředí na analýzu a interpretaci těchto finančních výkazů.

Obsah: Koncepční rámec pro finanční výkaznictví; Regulační rámec pro finanční výkaznictví; Finanční výkazy; Podnikové kombinace; Analýza a interpretace finančních výkazů.

 • Praha Blokový kurz
  Paper F7 - Financial Reporting
  Délka kurzu (dny): 5 dní
  Datum: 11. – 15 .5. 2015
  Čas: 8:00 – 16:30
  Lektor: Martina Janoušková

 • Online opakovací kurz
  Paper F7 - Financial Reporting
  Délka kurzu (dny): 2 dny
  Datum: 25. - 26. 4. 2015
  Čas: 8:00 – 14:30
  Lektor: Martina Janoušková

 • Datum zkoušky
  Paper F7 - Financial Reporting
  Datum zkoušky – 3.6.2015

 • Live Online Intro kurzy
  Paper F7 - Financial Reporting
  Délka kurzu: 2,5 hodiny večerní schůzky
  Datum: 2.3., 4.3., 9.3., 11.3., 16.3., 18.3., 23.3., 25.3. 2015
  Čas: 18:00 – 20:30
  Lektor: Martina Janoušková

 • Bootcamp kurz
  Paper F7 - Financial Reporting
  Délka kurzu (dny): 1 den
  Datum: 23. 5. 2015
  Čas: 8:30 – 17:30
  Lektor: Martina Janoušková

V případě zájmu vyplňte prosím formulář ve spodní části stránky.


Martina Janoušková

Lektor: Martina Janoušková

Martina získala ACCA certifikát v roce 1996 a pro PwC Akademii pracuje jako lektorka od roku 2003.

Před vstupem do PwC Akademie přednášela pro české vzdělávací agentury a soukromé ekonomické vysoké školy.

Základní úroveň - F8 Audit and Assurance (AA)

ACCA F8 se zabývá procesem provádění ověřování účetní závěrky v kontextu etických a profesních auditorských standardů.

Obsah: Regulace auditu; Interní audit; Plánování auditu na základě identifikovaných rizik; Vnitřní kontroly; Shromažďování informací a spis auditora, Kontrola shromážděných informací a jejich vyhodnocení, Výrok auditora.

 • Praha Blokový kurz
  Paper F8 - Audit and Assurance (AA)
  Délka kurzu (dny): 5 dní
  Datum: 27.4.-1.5. 2015
  Čas: 8:00 – 16:30
  Lektor: Michaela Plucarová

 • Online opakovací kurz
  Paper F8 - Audit and Assurance (AA)
  Délka kurzu (dny): 2 dny
  Datum: 16. - 17. 5. 2015
  Čas: 8:00 – 14:30
  Lektor: Michaela Plucarová

 • Datum zkoušky
  Paper F8 - Audit and Assurance (AA)
  Datum zkoušky – 4.6.2015

 • Live Online Intro kurzy
  Paper F8 - Audit and Assurance (AA)
  Délka kurzu: 2,5 hodiny večerní schůzky
  Datum: 3.3., 5.3., 10.3., 12.3., 17.3., 19.3., 24.3., 26.3. 2015
  Čas: 18:00 – 20:30
  Lektoři: Michaela Plucarová a Jana Sequensová

 • Bootcamp kurz
  Paper F8 - Audit and Assurance (AA)
  Délka kurzu (dny): 1 den
  Datum: 23. 5. 2015
  Čas: 8:30 – 17:30
  Lektor: Michaela Plucarová

V případě zájmu vyplňte prosím formulář ve spodní části stránky.


Michaela Plucarová

Lektor: Michaela Plucarová

Michaela se stala lektorkou PwC Academie v roce 2008. Má mnohaleté zkušenosti v oblasti auditu (zejména audit výrobních a farmaceutických společností a stavebních podniků). Aktivně se podílí na interních školeních.

Michaela pomáhá studentům s přípravou ke zkoušce F8 a dále poskytuje poradenství ostatním F8 tutorům.

 


Jana Sequensová

Lektor: Jana Sequensová

Jana získala ACCA kvalifikaci v roce 2003.

Než se Jana v roce 2008 přidala k týmu lektorů PwC Akademie, pracovala mnoho let v oddělení auditu společnosti PwC. Jana má dlouholeté zkušenosti s interními školeními a výukou ACCA a CIA kvalifikací.

Základní úroveň - F9 Financial Management (FM)

ACCA F9 rozvíjí znalosti a dovednosti požadované na pozici finančního manažera, zejména ve vztahu k rozhodování v oblasti investic, financování a dividendové politiky.

Obsah: Funkce finančního řízení; Řízení pracovního kapitálu; Investiční rozhodování; Financování podniku; Náklady kapitálu; Oceňování podniku; Řízení rizik.

 • Praha Blokový kurz
  Paper F9 - Financial Management
  Délka kurzu (dny): 5 dní
  Datum: 4. - 8. 5. 2015
  Čas: 8:30 – 16:30
  Lektor: Jana Vacková

 • Online opakovací kurz
  Paper F9 - Financial Management
  Délka kurzu (dny): 2 dny
  Datum: 23. - 24. 5. 2015
  Čas: 8:00 – 14:30
  Lektor: Jana Vacková

 • Datum zkoušky
  Paper F9 - Financial Management
  Datum zkoušky – 5.6.2015

 • Live Online Intro kurzy
  Paper F9 - Financial Management
  Délka kurzu: 2,5 hodiny večerní schůzky
  Datum: 2.3., 4.3., 9.3., 11.3., 16.3., 18.3., 23.3., 25.3. 2015
  Čas: 18:00 – 20:30
  Lektor: Steve Willis

 • Bootcamp kurz
  Paper F9 - Financial Management
  Délka kurzu (dny): 1 den
  Datum: 31. 5. 2015
  Čas: 8:30 – 17:30
  Lektor: Steve Willis

V případě zájmu vyplňte prosím formulář ve spodní části stránky.


Steve Willis

Lektor: Steve Willis

Steve přednáší studentům CIMA a ACCA po celé Evropě, Asii i na Středním východě více než 10 let. Původem z New Yorku, Steve nyní žije v Praze. Je držitelem ACCA a Microsoft kvalifikace. Také pravidelně přispěvá do magazinů Teach Accounting a Student Accountant.

 

 


Jana Vacková

Lektor: Jana Vacková

Jana obdržela kvalifikaci ACCA v červnu 2000. Než se připojila k teamu lektorů PwC Akademie v roce 2001, pracovala v oddělení auditu společnosti PwC, vyučovala matematiku na Masarykově univerzitě a také ekonomické předměty pro školící společnost ATC.

Výuka v PwC:
- školení auditorské metodologie - Jana byla mnohaletým členem mezinárodního metodologického týmu PwC
- IFRS školení
- ACCA F5, F9

Odborná úroveň - P1 Governance, Risk and Ethics (GRE)

Cílem této zkoušky je zdokonalit znalosti, dovednosti a odborný úsudek finančních a účetních odborníků v oblasti vedení společnosti, vnitřních kontrol, dodržování právních předpisů a řízení rizik v rámci organizace, to vše při dodržení etických principů vedení společnosti.

Obsah: Řízení společnosti a odpovědnost; Vnitřní kontroly a jejich revize; Identifikace, hodnocení a řízení rizik; Profesní hodnoty a etika.

 • Praha Blokový kurz
  Paper P1 - Governance, Risk & Ethics
  Délka kurzu (dny): 4 dny
  Datum: 27. 4. - 30. 4. 2015
  Čas: 8:30 – 16:30
  Lektor: Radka Nedvědová

 • Online opakovací kurz
  Paper P1 - Governance, Risk & Ethics
  Délka kurzu (dny): 2 dny
  Datum: 9. - 10. 5. 2015
  Čas: 8:00 – 14:30
  Lektor: Radka Nedvědová
 • Bootcamp kurz
  Paper P1 - Governance, Risk & Ethics
  Délka kurzu (dny): 1 den
  Datum: 23. 5. 2015
  Čas: 8:30 – 17:30
  Lektor: Radka Nedvědová

 • Datum zkoušky
  Paper P1 - Governance, Risk & Ethics
  Datum zkoušky – 10.6.2015

V případě zájmu vyplňte prosím formulář ve spodní části stránky.Radka Nedvědová

Lektor: Radka Nedvědová

Radka má mnohaleté zkušenosti v oblasti auditu a poradenských projektů. Je zapálenou propagátorkou nefinančního výkaznictví a školitelkou GRI, The Global Reporting Initiative.

Radka se stala hlavní lektorkou v PwC Akademii roku 2008.

Pomáhá studentům připravit se na zkoušky ACCA (F1, P1, P3 a P7) a také se věnuje školení projektového řízení.

Odborná úroveň - P2 Corporate Reporting (CR)

ACCA P2 prohlubuje znalosti, dovednosti a odborný úsudek v uplatňování a hodnocení zásad a postupů finančního výkaznictví v řadě obchodních situací.

Obsah: Profesionální a etické povinnosti účetního odborníka; Rámec finančního výkaznictví; Vykazování finanční výkonnosti ekonomických subjektů; Účetní závěrky skupin subjektů; Dopady změn v účetnictví na regulaci finančního výkaznictví; Posouzení finanční výkonnosti ekonomických subjektů, Nové trendy ve výkaznictví.

 • Praha Blokový kurz
  Paper P2 - Corporate Reporting
  Délka kurzu (dny): 5 dní
  Datum: 18. - 22. 5. 2015
  Čas: 8:30 – 16:30
  Lektor: Martina Janoušková

 • Online opakovací kurz
  Paper P2 - Corporate Reporting
  Délka kurzu (dny): 2 dny
  Datum: 9. - 10. 5. 2015
  Čas: 8:00 – 14:30
  Lektor: Martina Janoušková

 • Bootcamp kurz
  Paper P2 - Corporate Reporting
  Délka kurzu (dny): 1 den
  Datum: 24. 5. 2015
  Čas: 8:30 – 17:30
  Lektor: Martina Janoušková

 • Datum zkoušky
  Paper P2 - Corporate Reporting
  Datum zkoušky – 9.6.2015

V případě zájmu vyplňte prosím formulář ve spodní části stránky.Martina Janoušková

Lektor: Martina Janoušková

Martina získala ACCA certifikát v roce 1996 a pro PwC Akademii pracuje jako lektorka od roku 2003.

Před vstupem do PwC Akademie přednášela pro české vzdělávací agentury a soukromé ekonomické vysoké školy.

Odborná úroveň - P3 Business Analysis (BA)

ACCA P3 rozvíjí znalosti a dovednosti potřebné ke strategickému řízení společnosti. Zaměřuje se na posuzování strategické pozice, výběr strategické volby a provádění strategických opatření prostřednictvím změn obchodních procesů, strukturálních změn, aplikace znalostních systémů, informačních technologií a řízení kvality procesů, projektů a lidí.

Obsah: Strategická pozice; Strategická volba; Informační technologie; Problémy kvality; Projektové řízení; Finanční analýza; Lidé.

 • Praha Blokový kurz
  Paper P3 - Business Analysis
  Délka kurzu (dny): 5 dní
  Datum: 11. - 15. 5. 2015
  Čas: 8:30 – 16:30
  Lektor: Radka Nedvědová

 • Online opakovací kurz
  Paper P3 - Business Analysis
  Délka kurzu (dny): 2 dny
  Datum: 2. - 3. 5. 2015
  Čas: 8:00 – 14:30
  Lektor: Radka Nedvědová

 • Bootcamp kurz
  Paper P3 - Business Analysis
  Délka kurzu (dny): 1 den
  Datum: 31. 5. 2015
  Čas: 8:30 – 17:30
  Lektor: Radka Nedvědová

 • Datum zkoušky
  Paper P3 - Business Analysis
  Datum zkoušky – 8.6.2015

V případě zájmu vyplňte prosím formulář ve spodní části stránky.Radka Nedvědová

Lektor: Radka Nedvědová

Radka má mnohaleté zkušenosti v oblasti auditu a poradenských projektů. Je zapálenou propagátorkou nefinančního výkaznictví a školitelkou GRI, The Global Reporting Initiative.

Radka se stala hlavní lektorkou v PwC Akademii roku 2008.

Pomáhá studentům připravit se na zkoušky ACCA (F1, P1, P3 a P7) a také se věnuje školení projektového řízení.

Odborná úroveň - P4 Advanced Financial Management (AFM)

Tato zkouška rozvíjí znalosti, dovednosti a odborný úsudek zkušených finančních manažerů a poradců při rozhodování v oblasti finančního řízení organizace.

Obsah: Odpovědnost společnosti vůči zainteresovaným stranám; Pokročilé oceňování investic; Akvizice a fúze; Firemní reorganizace; Pokročilé techniky řízení rizik, Ekonomické prostředí nadnárodních společností; Aktuální problémy v oblasti financí a finančního řízení.

 • Praha Blokový kurz
  Paper P4 - Advanced Financial Management
  Délka kurzu (dny): 3 dny
  Datum: 22. - 24.5.
  Čas: 8:30 – 16:30
  Lektor: Mike Watson

 • Datum zkoušky
  Paper P4 - Advanced Financial Management
  Datum zkoušky – 2.6.2015

V případě zájmu vyplňte prosím formulář ve spodní části stránky.


Lektor: Mike Watson

Mike získal kvalifikaci ACCA v roce 1981. Pracoval jako manažer auditu ve společnosti Gillian a Co a pozdeji si založil vlastní praxi. V roce 1986 začal vyučovat na Mentropolitan Manchester University, kde se specializuje na finance podniku, řízení hotovosti a finanční instrumenty. V současné době je hlavním zkoušejícím kvalifikace Corporate Finance Qualification, která byla společně vytvořena Institutem autorizovaných účetních v Anglii a Walesu a kanadským Institutem autorizovaných účetních.

Odborná úroveň - P5 Advanced Performance Management (APM))

ACCA P5 zdokonaluje znalosti, dovednosti a odborný úsudek při výběru a aplikaci účetních metod pro strategické řízení v různých oblastech podnikání. Pomáhá přispět k hodnocení výkonnosti organizace a jejímu strategickému rozvoji.

Obsah: Strategické plánování a řízení; Ekonomické a fiskální faktory a faktory podnikatelského prostředí; Konstrukce systémů pro měření výkonnosti; Strategické měření výkonnosti; Hodnocení výkonnosti a firemní selhání; Současný vývoj a nové problémy v manažerském a výkonnostním účetnictví.

 • Praha Blokový kurz
  Paper P5 - Advanced Performance Management
  Délka kurzu (dny): 5 dní
  Datum: 27.4.-1.5.2015
  Čas: 8:30 – 16:30
  Lektor: Steve Willis

 • Online opakovací kurz
  Paper P5 - Advanced Performance Management
  Délka kurzu (dny): 2 dny
  Datum: 2 - 3. 5. 2015
  Čas: 8:00 – 14:30
  Lektor: Steve Willis

 • Bootcamp kurz
  Paper P5 - Advanced Performance Management
  Délka kurzu (dny): 1 den
  Datum: 23. 5. 2015
  Čas: 8:30 – 17:30
  Lektor: Steve Willis

 • Datum zkoušky
  Paper P5 - Advanced Performance Management
  Datum zkoušky – 4.6.2015

V případě zájmu vyplňte prosím formulář ve spodní části stránky.Steve Willis

Lektor: Steve Willis

Steve přednáší studentům CIMA a ACCA po celé Evropě, Asii i na Středním východě více než 10 let. Původem z New Yorku, Steve nyní žije v Praze. Je držitelem ACCA a Microsoft kvalifikace. Také pravidelně přispěvá do magazinů Teach Accounting a Student Accountant.

Odborná úroveň - P7 Advanced Audit a Assurance (AAA)

ACCA P7 rozšiřuje znalosti, dovednosti a odborný úsudek v oblasti plánování, analýzy, shromažďování a hodnocení informací, potřebných pro zformování výroku auditora při auditu účetní závěrky a dalších ověřovacích zakázkách.

Obsah: Regulační prostředí; Profesionální a etické požadavky; Vedení praxe auditora; Ověřovací zakázky; Typy výroků; Aktuální problémy.

 • Praha Blokový kurz
  Paper P7 - Advanced Audit and Assurance
  Délka kurzu (dny): 5 dní
  Datum: 4. - 8. 5. 2015
  Čas: 8:30 – 16:30
  Lektor: Jana Sequensová

 • Online opakovací kurz
  Paper P7 - Advanced Audit and Assurance
  Délka kurzu (dny): 2 dny
  Datum: 25. - 26. 4. 2015
  Čas: 8:00 – 14:30
  Lektor: Jana Sequensová

 • Bootcamp kurz
  Paper P7 - Advanced Audit and Assurance
  Délka kurzu (dny): 1 den
  Datum: 24. 5. 2015
  Čas: 8:30 – 17:30
  Lektor: Jana Sequensová

 • Datum zkoušky
  Paper P7 - Advanced Audit and Assurance
  Datum zkoušky – 1.6.2015

V případě zájmu vyplňte prosím formulář ve spodní části stránky.Jana Sequensová

Lektor: Jana Sequensová

Jana získala ACCA kvalifikaci v roce 2003.

Než se Jana v roce 2008 přidala k týmu lektorů PwC Akademie, pracovala mnoho let v oddělení auditu společnosti PwC. Jana má dlouholeté zkušenosti s interními školeními a výukou ACCA a CIA kvalifikací.


data viz níže
ACCA přípravné kurzy ke zkouškám v červnu 2015
Datum data viz níže
Čas 8:30 - 16:30 hod.
Místo Praha, Brno
Jazyk angličtina
Ceník vám na vyžádání rádi zašleme.
 
 

Akademie: Registrace