Jak napsat zprávu o udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti podle GRI

View this page in: English

Unikátní školení vás naučí vytvořit zprávu o udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti podle metodiky GRI (Global Reporting Initiative).

 

Společenská odpovědnost firemCo je GRI

Reportingový rámec GRI (Global Reporting Initiative) je všeobecně uznávaný rámec pro reporting v oblasti ekonomického, environmentálního a společenského působení organizací. Vznikl a vyvíjí se prostřednictvím dialogu mezi zainteresovanými skupinami z řad podnikatelů, investorů, zaměstnanců, veřejnosti, účetních, akademiků a dalších skupin z celého světa. Je navržen tak, aby se dal použít v organizacích jakékoliv velikosti, sektoru a lokality.

 

O programu

Během dvoudenního školení získáte praktické dovednosti v oblasti reportingu o společenské odpovědnosti. Je určeno jak pro firmy, které s tvorbou zprávy teprve začínají nebo o ní uvažují, tak i pro ty, které chtějí své výkaznictví dále rozvíjet a zlepšovat. Školení je určeno pro malé i velké společnosti, zahrnuje také perspektivu investorů.

Školení pokrývá následující oblasti:

 • Přínosy reportingu
 • Příprava procesu vykazování
 • Dialog se zúčastněnými stranami
 • Definování obsahu zprávy (výběr oblastí a indikátorů)
 • Sledování a měření
 • Příprava zprávy
 • Komunikace se zúčastněnými stranami při a po zveřejnění zprávy

 

Komu je školení určeno?

Školení je určeno všem, kteří se podílejí na aktivitách zaměřených na společenskou odpovědnost firem a udržitelný rozvoj, a to v kterékoli fázi – od tvorby strategie přes její realizaci, stanovení a měření ukazatelů, až po reporting – tvorbu zprávy, která osloví zainteresované skupiny. Své si v něm najdou např. koordinátoři CSR a pracovníci marketingu a komunikace.

 

Výhody studia s Akademií

 • Kurz vedou lektoři certifikovaní přes Global Reporting Initiative
 • Školení a materiály v českém jazyce podporují snadné využití pro komunikaci s vašimi cílovými skupinami
 • Odnesete si oficiální GRI materiály v češtině (případně i v angličtině), včetně jednoduché šablony pro tvorbu zprávy a návodu k jejímu vyplnění.
 • Seznámíte se s metodikou a osvědčenými postupy vykazovaní podle GRI
 • Získáte příležitost podělit se o své dosavadní i nově nabyté zkušenosti a navázat kontakty s dalšími odborníky z předních firem působících na českém trhu

 

Termíny & podrobnosti

29.-30. října 2014
Jak napsat zprávu o udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti podle GRI
Datum 29.-30. října 2014
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 14 CPD bodů
Cena: 12 000,- Kč + DPH
 
 

Akademie: Registrace