Kdo vás bude školit?

View this page in: English

Naši lektoři

Svou největší hodnotu spatřujeme v kvalitě a znalostech našich lektorů. V praxi se nám osvědčil způsob výběru lektorů ze tří různých zdrojů:

 

Interní školitelé: Využití potenciálu sítě PwC

Profesionálové PwC vnášejí do svých školení své vědomosti a praktické zkušenosti. Naši odborníci z oddělení auditu, daní a poradenství zde nabízejí vlastní pohledy a osvědčené postupy ze skutečných projektů a neustále zdokonalují své znalosti tak, aby je mohli prezentovat dále.

 

Externí partneři: Význačné profesionály vybíráme objektivně a nezávisle

Abychom pokryli potřeby našich klientů v oblasti vzdělávání, vytvořili jsme si širokou síť externích školitelů. Ti jsou precizně vybráni díky své odbornosti a vždy se jedná o experty ve svém oboru.

 

Univerzitní spolupracovníci: Silná vazba na akademický svět

Společnost PwC má skvělé vazby na přední profesní instituce, univerzity a obchodní školy v České republice. Z těchto vazeb mají naši klienti a studenti přímý užitek v podobě kurzů na aktuální a důležitá témata a také z poskytovaných služeb.