Informační technologie a telekomunikace

View this page in: EnglishOdvětví informačních a komunikačních technologií v dnešní době charakterizuje především jedno slovo: změna. Vysoce konkurenční a neustále se měnící prostředí a tlak na inovace tvoří dynamickou souhru příležitostí a nástrah.

Udržet se mezi špičkou v oboru vyžaduje správné technologie, inovativní partnery a udržitelný obchodní model. Odvětví informačních a komunikačních technologií se v České republice soustavně rozvíjí a udržuje si růstový potenciál. Motorem růstu v odvětví informačních technologií jsou z velké části přímé zahraniční investice, např. do technologických center, poboček mezinárodních společností, offshore IT poboček atd. Česká republika se v posledních letech stává významným centrem pro poskytování technologických služeb s vysokou přidanou hodnotou. Odvětví telekomunikačních technologií oproti tomu stojí na rozcestí. Poskytovatelé telekomunikačních služeb sice utrácí spoustu peněz na obnovu a zvyšování kapacity sítě, nedaří se jim však optimalizovat návratnost jejich investic. V tuto chvíli je jasné, že rozhodování o investicích do sítě nemůže být závislé pouze na úrovni technologického vývoje - telekomunikační operátoři musí aplikovat více komerční přístup. Na telekomunikační operátory také čekají výzvy v účetní oblasti, které vyplývají z plánovaných změn v Mezinárodních standardech finančního výkaznictví (IFRS), týkajících se zejména vykazování výnosů a pronájmů.

PwC pomáhá po celém světě klientům podnikajícím v oblastech telekomunikací, software a IT technologií čelit nejen obchodním výzvám, požadavkům regulátorů, obchodním rizikům, ale i rozvíjet a úspěšně plnit dlouhodobé cíle. Naši odborníci poskytují služby vysoké kvality, díky precizní znalosti oboru a pochopení globálních souvislostí. I proto je PwC pro technologické společnosti nejčastější volbou.

PwC celosvětově:

 • poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby 68 % z „FT Global Technology companies“
 • audituje 41 % technologických společností z žebříčku Fortune 500
 • audituje 45 % počítačových a networkingových společností z žebříčku Fortune 500
 • audituje 33 % softwarových společností z žebříčku Fortune 500


Aktuální problémy

 • nové modely podnikání
 • růst a udržení tržeb/nasycenost trhu
 • strategické řízení nákladů
 • regulace
 • nové technologie
 • vysoká závislost na nových investicích
 • kvalita a důvěryhodnost nefinančních informací
 • investiční pobídky pro výrobce technologií, technologická centra a služby na podporu podnikání
 • dodržování daňových předpisů a podmínek regulace
 • zavedení standardů IFRS
 • ochrana duševního vlastnictví
 • motivace a udržení kvalifikovaných zaměstnanců
 • společenská zodpovědnost firem


Můžeme vám pomoci

Porozumět nástrahám tržního prostředí zaručí jen polovinu úspěchu. Druhá polovina spočívá v umění čelit těmto nástrahám. Během naší 150 let trvající historie jsme si ověřili, že těžké časy jsou nejlepším zdrojem poznání. Jsme zde, abychom s vámi sdíleli naše znalosti a praktické zkušenosti. Pomůžeme vám čelit obchodním výzvám a dosahovat dlouhodobých cílů.


Služby specifické pro toto odvětví

 • nástroje Telecom Revenue Maximizer a Telecom Cost Minimizer – služby pro zabezpečení příjmů a maximalizaci ziskovosti
 • optimalizace hodnoty patentů a ochranných známek a určení vhodného místa pro zákonné vlastnictví nehmotného majetku tohoto druhu
 • vracení DPH z jiných daňových oblastí (relevantní pro mobilní operátory poskytující roamingové služby)
 • určení vhodného daňového zacházení s vysokými náklady na výzkum a vývoj nových technologií
 • poradenství při žádostech o investiční pobídky, využití pobídek pro výrobce technologií či technologická centra
 • navržení daňově efektivních systémů zaměstnaneckých akcií