Udržitelné podnikání

View this page in: English

Společenská odpovědnost podniků (CSR) a principy udržitelnosti ovlivňují způsob podnikání a výsledky stale většího počtu organizací, a to bez ohledu na jejich velikost nebo odvětví ekonomiky, v němž působí.

Lídři na trhu, kteří se již principy trvale udržitelného rozvoje řídí, zohledňují ve své obchodní strategii různé sociální, environmentální, ekonomické a etické faktory. Dokáží řídit svou obchodní činnost tak, aby nejen přinášela zisk majitelům či akcionářům organizace, ale aby byly prospěšná i pro společnost jako takovou. Úspěšnost tohoto přístupu vyžaduje úzkou spolupráci mezi všemi klíčovými zainteresovanými stranami – dodavateli, odběrateli, zaměstnanci, akcionáři, vládou a dalšími. 

PwC poskytuje své služby společnostem, které chtějí

  • vytvořit či dále rozvinout svou strategii udržitelnosti v úzké vazbě na jejich obchodní činnost a výsledky
  • posílit svou schopnost vytvářet dlouhodobou hodnotu pro akcionáře a další zainteresované strany
  • analyzovat slabé a silné stránky a identifikovat oblasti, které představují nové příležitosti či významná rizika
  • zvýšit provozní efektivitu a omezit negativní dopady podnikání na životní prostředí
  • zlepšit komunikaci a spolupráci se zainteresovanými subjekty
  • měřit a reportovat aktivity v oblasti udržitelnosti 

 

„Ptát se, proč podnikat odpovědně, je totéž jako ptát se, jak může společnost být úspěšnější a zvýšit zisk. Společnosti, které se konceptem udržitelnosti řídí, potvrzují pozitivní dopady na své podnikání. Nikdo nepodniká v izolaci. Být dobrým občanem, jednat odpovědně vůči životnímu prostředí a komunitě, v níž působím - tyto hodnoty jsou pro obchodní partnery, zaměstnance, spotřebitele a další zainteresované strany čím dál důležitější.”

Chris Skirrow, partner v oddělení Auditorských služeb
 


„Generální ředitelé globálních firem si uvědomují, že udržitelný obchodní růst si vyžaduje úzkou spolupráci s místním obyvatelstvem, vládami a obchodními partnery. Tento trend již pozorujeme i v České republice."

Jiří Zouhar, partner v oddělení Auditorských služeb

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2014:

Jiří Moser
Jiří Moser Řídící partner PwC Česká republika

Již pátým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele nejvýznamnějších firem působících na českém trhu.
 

95 %

generálních ředitelů věří, že do tří let jejich firmě porostou tržby


Další závěry Průzkumu názorů českých generálních ředitelů 2014

Pojďte s námi o výsledcích průzkumu diskutovat v LinkedIn skupině PwC ČR

Více

Méně

Jiří Moser
Jiří Moser Řídící partner PwC Česká republika

Již pátým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele nejvýznamnějších firem působících na českém trhu. Český průzkum názorů generálních ředitelů, v němž jsme letos získali odpovědi 138 lídrů českého byznysu, navazuje na celosvětový průzkum názorů generálních ředitelů, který poradenská síť PwC provádí již 17 let. Jeho výsledky jsou tradičně zveřejňovány na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.
 

95 %

generálních ředitelů věří, že do tří let jejich firmě porostou tržby


Další závěry Průzkumu názorů českých generálních ředitelů 2014

Pojďte s námi o výsledcích průzkumu diskutovat v LinkedIn skupině PwC ČR