Studie a analýzy

View this page in: English

Na této stránce najdete přehled nejdůležitějších publikací a studií připravených společností PwC v českém jazyce.


klíčové studie

Digital IQ 2014 - Česká republika a Slovensko
(pdf 1,1 MB)

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2014
(pdf 488 KB)

Government and the Global CEO: Fit for their Futures
(pdf 1,5 MB)


Jak se platí daně 2014

Jak se platí daně 2014
Studie Světové banky, IFC a PwC zkoumající daňové systémy ve 189 zemích světa (pdf 12,3 MB)

Family firm: A resilient model for the 21st century


Family firm: A resilient model for the 21st century

Celosvětový průzkum rodinných firem 2012

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku

Vývoj eurozóny a jeho vliv na ČR
4 možné scénáře dalšího vývoje eurozóny a jejich dopady v případě, že by se naplnily

Dnes, za rok, v příští generaci … Kdo převezme štafetu?

Dnes, za rok, v příští generaci … Kdo převezme štafetu?
Průzkum PwC ČR mezi vlastníky a manažery českých soukromých firem


Hospodářská kriminalita a její „evoluce“

Hospodářská kriminalita a její „evoluce“
Celosvětový průzkum hospodářské kriminality - Česká republika


Shared Services Centres 2012

Centra sdílených služeb
Studie PwC mapující současnou situaci a vyhlídky českého a slovenského trhu


CEE /German Business Group

CEE /German Business Group 
brožura (pdf 690 kB) 
 

odvětví ekonomiky

daně

Okamžik prosím stránka se otvírá ...

fraud

Okamžik prosím stránka se otvírá ...

IFRS

Okamžik prosím stránka se otvírá ...

HR

Paywell 2012 - Jak se změní odměňování v období hospodářské krize?
Studie s ročním cyklem aktualizace informací, tréninků a vzájemného setkávání


HR Controlling 2012 - Měření výkonu lidského kapitálu
Analýza a porovnání personálních ukazatelů.


Managing tomorrow's people
Série publikací

M&A

Okamžik prosím stránka se otvírá ...

makroanalýzy

What next for the Eurozone? (pdf 241 kB)
PwC nastiňuje čtyři možné scénáře vývoje Eurozóny v roce 2012.


Seizing the day: The impact of the global financial crisis on cities and local public services
Zpráva založená na rozhovorech se členy samospráv ze 22 zemí přibližuje úkoly a příležitosti, které jim krize přinesla. Zároveň městům a obcím dává výhled do budoucna a ukazuje jim způsob, jak jednat.


Vision 2050
Tato zpráva předkládá odhadovaný rozsah nových potenciálních podnikatelských příležitostí v oboru udržitelného rozvoje v roce 2050, a to celosvětově ve všech klíčových sektorech. Studie se nezabývá jednotlivými zeměmi, ale rozebírá potenciální příležitosti související s agendou udržitelnosti podle jednotlivých průmyslových odvětví.


PwC's Economic Views
Je místem, kde naleznete širokou škálu studií a analýz z různých odvětví ekonomiky, připravených našimi odbornými týmy. Analyzují současné dění i budoucí vývoj hlavních světových ekonomik.