I tento rok naplňujeme náš dobročinný slib

View this page in: English Vánoční přání 2014

Naše vánoční přání má společensky zodpovědný podtext

Abychom neporušili náš dobročinný slib, motiv přání bude mít společensky zodpovědný podtext. Namaloval jej hendikepovaný malíř. Prostředky, které jsme za nákup těchto přání vydali, využije pro svou činnost organizace, která se věnuje rozvoji talentu hendikepovaných osob ve spolupráci s profesionálními umělci tak, aby jim usnadnila integraci do běžného života a pomohla najít způsob seberealizace.

Náš vánoční motiv maloval Petr Šrámek, který má všechny čtyři končetiny postižené již od narození, přesto se naučil zvládat nohama řadu situací v běžném životě a pod vedením výše zmíněné organizace i malovat. Nebylo mu ani dáno, aby s okolím komunikoval řečí, o to více komunikuje svými obrazy. Svou bezmeznou vůlí, ctižádostí a trpělivostí tak sobě i veřejnosti dokazuje, že člověk s postižením nemusí být v životě pasivní, ale může být dle možností tvořivý a prosadit se.

Naše vánoční sbírka právě probíhá a i tento rok peníze, které jsme dříve použili na vánoční dárky pro klienty a obchodní partnery, věnujeme potřebným.

Více aktuálních informací přineseme na konci tohoto roku.

 

Zapojení do komunitních projektů

Stejně jako v předchozích letech jsme se i v roce 2013, v rámci naší iniciativy Charita místo dárků, rozhodli darovat peníze těm, kteří to potřebují nejvíce. Proto jsme celý rozpočet na vánoční dárky věnovali na charitu. Zároveň proběhl již 12. ročník tradiční vánoční charity našich zaměstnanců.

 

Jak to u nás funguje?

Zaměstnanci PwC poskytli finanční dary neziskovým organizacím prostřednictvím automatické srážky ze mzdy a firma jejich dar následně zdvojnásobila. K celkové sumě se ještě přidaly prostředky, které se v minulosti vydávaly za dárky pro obchodní partnery. Dalším finančním zdrojem jsou peníze vybrané z charitativní snídaně, v rámci které si zaměstnanci PwC kupují nejrůznější dobroty, které upekli jejich kolegové.

PwC - Charita místo dárků

PwC charitativní snídaně

12. ročník vánoční charity PwC, filantropické sbírky mezi zaměstnanci

Dohromady jsme o Vánocích 2013 vybrali 370 tisíc korun, které jsme rozdělili mezi šest vybraných dobročinných projektů. Prvních pět neziskových organizací jsou našimi tradičními partnery. Šestou organizaci nominovala naše zaměstnankyně, která v ní pracuje jako dobrovolník. Finální rozdělení peněz pak reflektuje individuální preference přispěvatelů z řad zaměstnanců.

Jiří Moser předává finanční dar Fondu ohrožených dětí

Jiří Moser předává dar předsedkyni Fondu ohrožených dětí JUDr. Marie Vodičková.

V pondělí 16. prosince 2013 předal Jiří Moser, řídící partner poradenské společnosti PwC Česká republika, finanční dar ve výši 110 tisíc korun Fondu ohrožených dětí. Za deset let, během kterých PwC ČR s Fondem ohrožených dětí spolupracuje, od nás získal více než 1,8 milionu korun.

Dar převzala předsedkyně Fondu ohrožených dětí JUDr. Marie Vodičková.

„Chtěla bych poděkovat společnosti PwC Česká republika a jejím zaměstnancům za velkou, a hlavně dlouhodobou finanční podporu. Velmi si toho vážíme, je to pro nás i velká psychická podpora. Letošní dar použijeme na zorganizování letního tábora pro děti z náhradních pěstounských rodin a z Klokánků. Pomůžeme tak dětem, které prošly traumatickou zkušeností krize v rodině. Díky pobytu v přírodě během letních prázdnin načerpají pozitivní zkušenosti a zážitky,“ uvedla Marie Vodičková.

Více se o Fondu ohrožených dětí dozvíte na www.fod.cz.

Aby naše filantropické aktivity korespondovaly s vizí podporovat vzdělávání a rozvoj neziskových organizací, podpořili jsme v posledním ročníku finanční sbírky vzdělávací a rozvojové programy našich dlouhodobých partnerů z neziskového sektoru. Ty jsou zaměřeny na děti a mladé lidi, kteří jsou sociálně slabí nebo jinak vyloučení ze společnosti. Programy neziskových organizací jim pomáhají překonávat svůj „handicap“ a nacházet sebevědomí vypořádat se se svou situací, postavit se na vlastní nohy a převzít odpovědnost za svou budoucnost.

2013

CZK

Fond ohrožených dětí

110 000

LETNÍ TÁBOR

Přispěli jsme na organizaci dětského letního tábora pro děti z náhradních pěstounských rodin a z Klokánků. Díky pobytu v přírodě během letních prázdnin pomůžeme dětem načerpat pozitivní zkušenosti a zážitky.

Podpoříme tím aktivity, které přirozeně rozvíjejí schopnost těchto dětí navazovat přátelské vztahy s ostatními dětmi, zároveň jim pomůžeme uvolnit se, zažít příjemné chvíle, které mohou být i součástí terapie a mohou podpořit jejich rozvoj a pozitivní vývoj v budoucnu.

Dům tří přání

60 000

OTEVŘENÍ CENTRA PRO DĚTI „MEZIPATRO“

Dům tří přání se rozhodl otevřít rozvojové centrum, které poskytne unikátní prostředí pro podporu a sociálně terapeutický mentoring dětí a jejich rodin. Centrum je určeno dětem ve věku od 3 do 18 let ohrožených krizovou situací v rodině. Již od září budou v tomto centru moci společně se sociálními pracovníky navštěvovat rozvojový program, který bude přizpůsoben jejich potřebám – nabídne jim doučování, výtvarně tvořivé a sebezkušenostní programy či pohybové aktivity, výhledově pak další vzdělávací programy podle zájmu a schopností dítěte.

Centrum nabídne také služby zaměřené na rozvoj vztahu a komunikace mezi rodičem a dítětem. Tyto nové programy umožní synergicky působit na rodinu a společně s individuální terapií v ambulantním centru tak přinést vyšší pravděpodobnost úspěchu řešení krize v rodině.

Arcidiecézní charita Praha, azylový dům Gloria

60 000

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŽENY Z AZYLOVÉHO DOMU

Podpoříme vzdělávací programy, které probíhají v rámci individuální sociální práce s klientkami azylového domu a jejich dětmi.

Po traumatickém zážitku se ženy učí zejména obnovit zdravý vztah se svým dítětem. Poté se terapie zaměřuje na dovednosti, jak se samostatně postarat o sebe i o své dítě, jak vést domácnost, jak získat zaměstnání, jak hospodařit s penězi, jak smysluplně vychovávat své dítě a využívat volný čas.

Důležitou součástí terapie je dodat ženám sebedůvěru a odvahu začít znovu. Úspěchem je, když se klientka postaví znovu na vlastní nohy a je odhodlaná vytvořit pro sebe a své dítě normální a zdravý život.

Rozmarýna - Café Bazaar

60 000

VYTVOŘENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA

Tento rok bychom chtěli podpořit novou klientku Moniku, která začala v kavárně pracovat jako pomocná kuchařka. Monika je čerstvě vyučená cukrářka, ale nikdy v rámci běžného studia neměla příležitost vyzkoušet si práci v běžném provozu restaurace nebo cukrárny. Během 12 měsíců tréninku v Café Bazaar by si ráda našla samostatný podnájem a získala praxi a zkušenosti, které jsou při hledání stálého zaměstnání nepostradatelné.

Důležitou součástí pracovního tréninku je sociálně terapeutická podpora průvodce, který pomůže Monice náročnou životní situaci zvládnout. Díky tréninkovému zaměstnání má Monika rok na to, aby se dobře připravila na důležitou etapu svého dospělého života.

Královská kanonie premonstrátů - Strahovská knihovna

50 000

PODPORA STRAHOVSKÉ KNIHOVNY

Rukopisy a celý knižní fond, který je součástí Strahovské knihovny, jsou zdrojem kulturního dědictví a národního vzdělání.

Naše podpora se soustředí na renovaci historických rukopisů, které jsou součástí knižního fondu knihovny. Pro zachování fondů a sbírek je potřebná rekonstrukce stávajících depozitářů, jejichž vybavení mnohdy pochází ještě z 19. století.

Rozvody elektřiny jsou z padesátých let 20. století. Trezor, kde jsou rukopisy a prvotisky uloženy navíc nemá řízenou klimatizaci ani vytápění.

Sdružení Linka Bezpečí

30 000

PROVOZ BEZPLATNÉ KRIZOVÉ LINKY PRO DĚTI

Tento projekt, který byl nominován naší kolegyní, získal nejvíce hlasů od zaměstnanců. Naše kolegyně pracuje v Lince bezpečí již 5 let jako dobrovolník – konzultant, který pomáhá dětem zvládat velmi rozmanitou škálou problémů.

Pomoc Linky Bezpečí spočívá především v tom, že umožňuje dětem, aby se bez obav někomu svěřily se svými problémy, aby se mohly poradit, jak se zachovat v určitých životních situacích, které se jim jeví jako složité. Na Lince bezpečí poskytuje služby telefonické krizové intervence sto odborně proškolených konzultantů.

Linka příjme více než 2 000 telefonátů denně, z nichž téměř 600 se propojí na konzultanta, který pomůže dítěti najít nejvhodnější řešení jeho konkrétní situace.

CELKEM

370 000

 

Další informace:

Sbírka starého oblečení trochu jinak

Poslední součástí našich dobročinných aktivit je tradiční sbírka oblečení. I ta byla v roce 2013 trochu jiná.

Podpořili jsme jí projekt Forewear. Hlavní myšlenkou společensky prospěšného projektu Forewear je sběr starého oblečení ve firmách, jeho poskytnutí lidem v nouzi a recyklace nepoužitelného oblečení a tvorba recyklovaného materiálu na výrobu propagačních předmětů (např. obaly na přenosné počítače, telefony nebo poznámkové bloky). Výrobky z tohoto materiálu mohou být navrženy tak, aby jejich finální vzhled odpovídal vizuální identitě firmy.

Společnost PwC ČR poradila Forewearu s podnikatelským plánem a strategií, současně pak pomohla i při první sbírce starého oblečení mezi svými zaměstnanci. V současné době jsou výrobky z recyklovaného materiálu na světě. Poprvé se prodávaly na Vánočním jarmarku, který PwC ČR zorganizovala ve svém sídle.

PwC - Charita místo dárků

Charitativní Vánoční jarmark v City Green Court: Vpravo řídící partner poradenské společnosti PwC Česká republika Jiří Moser si u stánku společensky prospěšného projektu Forewear prohlíží výrobky, které vznikly i ze sbírky starého oblečení zaměstnanců PwC ČR. Dále zprava Pavel Heřmanský, PR manažer PwC Česká republika, Pavla Zemanová, CSR koordinátorka PwC Česká republika, Markéta Borecká a Zuzka Jurová ze společensky prospěšného projektu Forewear.

„Podařilo se nám tak být u vzniku nového prospěšného projektu a pomoci dále zpracovat oblečení, které by se jinak muselo vyhodit,“ řekl Jiří Moser, řídící partner PwC Česká republika. „Tyto výrobky by se daly skvěle využít pro propagaci firem, kterým je podpora udržitelného podnikání s celospolečenským přesahem blízká.“

Nositelné kusy starého oblečení jsme věnovali organizaci Borůvka Praha o.p.s, která se zaměřuje na podporu dětí a mládeže s tělesným hendikepem při Jedličkově ústavu, který je naším sousedem na Praze 4. Borůvka provozuje také obchod Koloběh, který jsme sbírkou podpořili. Podívejte se na osobní poděkování od Borůvky našim zaměstnancům (pdf 964 KB).

Informace pro neziskové organizace se zájmem spolupracovat s PwC

V rámci naší strategie nevytváříme zvláštní finanční rozpočet určený na dary nebo sponzoring neziskových organizací. Naší filantropickou aktivitou je každoroční finanční sbírka mezi zaměstnanci PwC. V ní podporujeme dlouhodobé partnery, vybrané na základě naší interní strategie.

 

Chcete PwC nabídnout partnerství nebo požádat o finanční podporu?

Naší podporu zaměřujeme na témata, která korespondují s naší vizí, kterou je podporovat vzdělávání a rozvoj neziskových organizací a jejich klientů.

Klíčové pro nás jsou vzdělávací a rozvojové programy pro děti a mladé lidi, kteří jsou sociálně slabí nebo jinak vyloučení ze společnosti. Podporujeme programy, které pomáhají mladým lidem překonávat jejich „handicap“ a nacházet sebevědomí pozitivně se vypořádat se svou situací, postavit se na vlastní nohy a převzít odpovědnost za svou budoucnost.

V případě, že vaše činnost zapadá do tohoto tématu, a chcete nám nabídnout partnerství, kontaktujte našeho CSR koordinátora. Po prověření možností spolupráce v souladu s naší vizí a našimi možnostmi vás budeme kontaktovat.