Zapojení do komunitních projektů a spolupráce s neziskovým sektorem

View this page in: English

Stejně jako v předchozích letech jsme se i v roce 2014, v rámci naší iniciativy Charita místo dárků, rozhodli darovat peníze těm, kteří to potřebují nejvíce. Proto jsme celý rozpočet na vánoční dárky věnovali na charitu. Zároveň proběhl již 13. ročník tradiční vánoční charity našich zaměstnanců.

 

Jak to u nás funguje?

Zaměstnanci PwC poskytli finanční dary neziskovým organizacím prostřednictvím automatické srážky ze mzdy a firma jejich dar následně zdvojnásobila. K celkové sumě se ještě přidaly prostředky, které se v minulosti vydávaly za dárky pro obchodní partnery. Dalším finančním zdrojem jsou peníze vybrané z charitativní snídaně, v rámci které si zaměstnanci PwC kupují nejrůznější dobroty, které upekli jejich kolegové.

13. ročník vánoční charity PwC, filantropické sbírky mezi zaměstnanci

Dohromady jsme v roce 2014 vybrali 330 tisíc korun, které jsme rozdělili mezi 3 vybrané dobročinné organizace, které jsou našimi tradičními partnery, a budeme s nimi spolupracovat nejméně další 3 roky. Finální výběr organizací reflektuje individuální preference přispěvatelů z řad zaměstnanců.

Podporujeme vzdělávací programy zejména pro mladé lidi, kteří jsou nějakým způsobem vyloučeni ze společnosti, ať už svým fyzickým či mentálním hendikepem, nebo sociální situací v rodině. Podporujeme neziskové organizace, které se věnují vzdělávání a rozvoji těchto osob, a snaží se tak zvýšit šanci na jejich soběstačnost a nezávislost.

Ve čtvrtek 18. prosince 2014 jsme finančně podpořili 3 vybrané neziskové organizace celkovou sumou 330 000 Kč. Symbolické šeky předal řídící partner PwC ČR Jiří Moser ředitelkám neziskových organizací.

Na fotce: Z prava Marie Vodičková, ředitelka Fondu ohrožených dětí, Kateřina Hrozová, ředitelka Rozlet o.p.s., které provozuje Café Bazaar, Jiří Moser, řídící partner PwC ČR a Ivana Šatrová, ředitelka sdružení Linka bezpečí.

2014

CZK

Fond ohrožených dětí

175 000

Podpora domů okamžité pomoci - Klokánků a uspořádání letního tábora

Pomohli jsme s provozem domů Klokánek a dětského letního tábora pro děti z náhradních pěstounských rodin a z Klokánků. Pomohli jsme tak dětem, které prošly traumatickou zkušeností krize v rodině, načerpat pozitivní zkušenosti a zážitky díky pobytu v přírodě během letních prázdnin..
Café Bazaar (Rozlet o.p.s.)

70 000

Podpora tréninkového pracovního místa

Sociální firma Café Bazaar zaměstnává sociálně znevýhodněné mladé lidi, kteří vyrůstají v dětských domovech nebo v nepříznivém rodinném prostředí. Přispěli jsme na rozvoj sociálních a pracovních dovedností mladých znevýhodněných lidí formou pracovního tréninku a individuální podpory. Pod vedením zkušenějších kolegů získávají klienti tréninkového programu svoje první pracovní zkušenosti a dovednosti. Výsledkem jsou zdravě sebevědomí mladí lidé, kteří vědí, že mají co nabídnout na pracovním trhu.
Linka bezpečí

85 000

Provoz bezplatné krizové linky pro děti

Téměř 100 tisíc korun pokrylo náklady na 48 hodin non-stop provozu Linky bezpečí, ve kterém se prostřídá téměř 30 konzultantů připravených poradit a pomoci dětem s jakýmkoliv problémem. Za dva dny (16. – 17. 6.) přijali na Lince více než 1300 hovorů a pomohli tak dětem zvládat nelehké situace, jako je šikana ve škole, týrání a zneužívání, rozvod rodičů nebo třeba hádka s nejlepší kamarádkou. Pomoc Linky bezpečí spočívá především v tom, že umožňuje dětem, aby se bez obav někomu svěřily se svými problémy a aby se mohly poradit, jak se zachovat v určitých životních situacích, které se jim jeví jako složité.
CELKEM

330 000


Další informace:

Sbírka starého oblečení trochu jinak

Sbírka starého oblečení trochu jinak

Poslední součástí našich dobročinných aktivit je tradiční sbírka oblečení.

Podpořili jsme společensky prospěšný projekt Forewear, jehož hlavní myšlenkou je sběr starého oblečení ve firmách, jeho poskytnutí lidem v nouzi a recyklace nepoužitelného oblečení a tvorba recyklovaného materiálu na výrobu propagačních předmětů (např. obaly na přenosné počítače, telefony nebo poznámkové bloky). Výrobky z tohoto materiálu mohou být navrženy tak, aby jejich finální vzhled odpovídal vizuální identitě firmy.

 

Společnost PwC ČR poradila Forewearu s podnikatelským plánem a strategií, současně pak pomohla i při první sbírce starého oblečení mezi svými zaměstnanci. V současné době jsou výrobky z recyklovaného materiálu v designu PwC již na světě.

Informace pro neziskové organizace se zájmem spolupracovat s PwC