Cena VIA BONA zahajuje nominace

Již po sedmnácté ocení individuální i firemní dárce za jejich promyšlené a inspirativní filantropické počiny.
A PwC je již po páté partnerem této soutěže.


Nadace VIA ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických otevírají nominace 17. ročníku Ceny VIA BONA za filantropii.

Toto prestižní ocenění každoročně vyzdvihuje následováníhodné příklady dárcovství, ukazuje aktuální filantropické trendy a inspiruje tak nové dárce. PwC Česká republika je již pátým rokem partnerem soutěže Cena Via Bona a zastřešuje kategorii pro malé a střední firmy (SME).


Nominovat dárce je možné do 6. června 2014.
Veškeré informace a nominační formuláře naleznete na www.cenaviabona.cz

 

Harmonogram

Nominace: do 6. června 2014
Vyhlášení ceny: 1. října 2014

Více informací a nominační formuláře najdete na www.cenaviabona.cz

Nominovat se mohou firmy samy, nebo je může nominovat podpořená neziskovka.

Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne 1. října 2014 v rezidenci velvyslance USA, za přítomnosti vzácných hostů domácího i zahraničního politického a kulturního prostředí.

 

Jak a proč se zapojuje PwC?

PwC Česká republika je již pátým rokem partnerem soutěže Cena Via Bona a zastřešuje kategorii pro malé a střední firmy (SME).

Zástupci PwC se účastní také odborné komise, která hodnotí nominované projekty.

Partneři Ceny VIA BONA 2014 se dobrovolně vzdali možnosti nominovat a být nominováni na Cenu ve všech kategoriích.

 

Ceny jsou vyhlašovány v následujících kategoriích:

  • Cena pro mladého filantropa
  • Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku
  • Cena novinářů pro individuálního dárce (udílejí zástupci předních českých médií)
  • Cena za otevírání nových cest
  • Cena pro velkou firmu
  • Cena pro malou a střední firmu

 

Cena VIA BONA je prestižní veřejné ocenění jednotlivců i společností za jejich dobročinné úsilí v České republice. Každoročně vyzdvihuje následováníhodné příklady dárcovství, ukazuje nové filantropické trendy a sehrává tak roli jakéhosi majáku, který inspiruje a ukazuje cestu všem současným i potenciálním dárcům.

Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Od svého vzniku v roce 1997 podpořila více než 3 400 dobročinných projektů celkovou částkou téměř 275 milionů Kč. Nadace VIA je největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v České republice.