Nadace VIA vyhlásila vítěze 16. ročníku Ceny VIA BONA

Jiří Moser, řídící partner PwC ČR, předal společnosti Z-TRADE s.r.o. cenu za vítězství v kategorii pro malé a střední firmy (SME).

PwC ČR bylo již počtvrté partnerem této kategorie.

Nadace VIA s Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION pod záštitou Velvyslanectví Spojených států amerických udělili ceny na 16. ročníku Ceny VIA BONA 3. října 2013 v pražském Kaiserštejnském paláci – ocenění jednotlivců a firem za jejich dobročinné úsilí v České republice.

Z-TRADE s.r.o., vítěz kategorie pro malé a střední firmy, sídlí v Broumově a pomáhala se vznikem a chodem Agentury na rozvoj Broumovska, která usiluje o celkový rozkvět tohoto regionu.

Více informací o dalších vítězích naleznete zde.

„K dobré tradici naší země patří to, že se úspěšní podnikatelé a společnosti vždy snažili zvyšovat životní úroveň regionu, v němž podnikají, a pomáhat těm, kteří jsou na pomoc ostatních odkázáni", Věra Výtvarová, vedoucí partnerka auditorských služeb PwC ČR.

Podle předběžných údajů Finanční správy ČR dosáhlo i loni soukromé dárcovství úrovně 4 miliard korun. Zatímco firemní dárcovství vykazuje mírný meziroční pokles, dary jednotlivců meziročně rostly nominálně o 3,5 % a v roce 2012 představovaly částku 1,518 mld. Kč. Tento pozitivní nominální růst však znamená reálný růst o pouhé dvě desetiny procenta, neboť inflace v roce 2012 dosáhla 3,3 %.

„Dlouhodobá data ukazují, že firemní dárcovství reaguje citlivěji na ekonomické cykly. Oproti tomu je dárcovství jednotlivců více založeno na vztahu a důvěře, případně na emocích – také proto roste v okamžicích velkých humanitárních katastrof, ale na druhé straně má i tendenci „vyrovnávat“ poklesy ekonomiky. Dobrá zpráva letošní Ceny VIA BONA je, že jak firmy, tak jednotlivci ukazují, že štědrost má své jasné místo ve společnosti, a to je dobře,“ říká Jiří Bárta, výkonný ředitel Nadace VIA.

Více informací naleznete na stránkách nadace VIA.