PwC ČR je již po šesté partnerem soutěže

Via Bona ocení individuální i firemní dárce za jejich promyšlené a inspirativní filantropické počiny.

harmonogram


Nadace Via ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických otevírá nominace 18. ročníku Ceny Via Bona za filantropii.

Toto prestižní ocenění každoročně vyzdvihuje následováníhodné příklady dárcovství, ukazuje aktuální filantropické trendy a inspiruje tak nové dárce. PwC Česká republika je již šestým rokem partnerem soutěže Cena Via Bona a zastřešuje kategorii pro malé a střední firmy (SME).

Patronství nad Cenou Via Bona 2015 přijala i naše kolegyně Věra Výtvarová, partnerka PwC ČR odpovědná za oddělení auditu.Letošní ročník představí dvě novinky. Cena za dar ze závěti si klade za cíl uvést toto téma do širšího povědomí. Poprvé v tomto roce bude navíc možné účastnit se hlasování v rámci hlasování veřejnosti, které bude probíhat od začátku září 2015 na webových stránkách ceny www.cenaviabona.cz

Veškeré informace a nominační formuláře naleznete na www.cenaviabona.cz

 

Jak a proč se zapojuje PwC?

PwC Česká republika je již šestým rokem partnerem soutěže Cena Via Bona a zastřešuje kategorii pro malé a střední firmy (SME).

Zástupci PwC se účastní také odborné komise, která hodnotí nominované projekty.

Partneři Ceny Via Bona 2015 můžou být nominováni neziskovou organizací, se kterou spolupracují, ale nemůžou vyhrát Cenu ve všech kategoriích.

Jak dopadl minulý ročník?

predani ceny

Jiří Moser, řídící partner PwC ČR, předal společnosti GALVAMET spol. s.r.o. cenu za vítězství v kategorii pro malé a střední firmy (SME). Galvamet byl oceněn za dlouholetou a významnou podporu Charity Vsetín. PwC ČR bylo již po páté partnerem této kategorie. Slavnostní vyhlášení se konalo 1. října 2014 v rezidenci velvyslance USA v Praze.

vitezove

 

Cena je pod záštitou Velvyslanectví Spojených států amerických. Partnery Ceny jsou Philip Morris ČR, PwC Česká republika, Vodafone Czech Republic, Česká spořitelna a.s.
Pro bono partnery jsou AC&C Public Relations, společnost Scio a Eduin o.p.s., Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR, Svaz měst a obcí ČR.

Cena Via Bona je prestižní veřejné ocenění jednotlivců i společností za jejich dobročinné úsilí v České republice. Každoročně vyzdvihuje následováníhodné příklady dárcovství, ukazuje nové filantropické trendy a sehrává tak roli jakéhosi majáku, který inspiruje a ukazuje cestu všem současným i potenciálním dárcům.

Nadace Via patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Od svého vzniku v roce 1997 podpořila více než 3 400 dobročinných projektů celkovou částkou téměř 275 milionů Kč. Nadace Via je největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v České republice.