Co pro nás znamená společenská odpovědnost?

View this page in: English

V PwC se snažíme přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a rozvoji tržního prostředí v České republice. Dodáváme odvahu a sebedůvěru firmám, aby budovaly své podnikání s důrazem na inovace a dlouhodobou udržitelnost.

Naší vizí je přiblížit společenskou odpovědnost firmám a lidem, zacházet s ní jako s významnou součástí naší značky a snažit se o to, aby byla součástí našeho obchodního zaměření.

Za naši největší hodnotu považujeme znalosti, schopnosti a zkušenosti v oblasti financí, auditu, daní a práva.

S ohledem na tuto skutečnost zaměřujeme naše aktivity na rozvoj vzdělávání a předávání našich zkušeností z oblastí, kterými se zabýváme dennodenně.

V neziskovém sektoru podporujeme především rozvoj potenciálu, talentu a vzdělávání, a to inspirováním a vedením organizací i jednotlivců. Pomáháme jim získat sebedůvěru a převzít odpovědnost sami za sebe.

PwC - Part of it

Naše nová strategie společenské odpovědnosti se zaměřuje na dva klíčové prvky:

Dělat věci správně

Dělat věci správně, odráží naši snahu hrát klíčovou roli při prosazování odpovědného přístupu k problematice týkající se našeho podnikání - od kvality našich služeb a budování otevřeného pracoviště, až po spolupráci s komunitami a problematiku ekologických dopadů naší činnosti.

Být katalyzátorem změn

Být katalyzátorem změn, kde pomocí svých schopností, vztahů a hlasu spolupracujeme s ostatními a ovlivňujeme činnosti, které pomáhají ke změně a mají trvalý dopad na svět kolem nás – tyto aktivity jsou směřovány zejména na rozvoj trhu a konkurenceschopnosti české ekonomiky a na předávání našich znalostí v neziskovém sektoru prostřednictvím odborného dobrovolnictví.

 

Tuto vizi uplatňujeme ve 4 oblastech:

Stisk rukyOdpovědné podnikání

 

3 lidéLidé, rozmanitost a sociální začlenění

 
  • rozvoj našich zaměstnanců – koučing, vzdělávání
  • propagace zdravého životního stylu
  • vytváření programů pro klíčové talenty a jejich kariérní rozvoj
  • měření spokojenosti našich zaměstnanců
  • flexibilní pracovní možnosti
  • sociální začlenění vyloučených skupin / hendikepovaným lidem nabízíme začlenění do našeho pracovního kolektivu

Více v oddělení Kariéra

SrdceZapojení do komunitních projektů

 

SluncePéče o životní prostředí

 

Více podrobností o jednotlivých aktivitách se dozvíte v naší Zprávě o společenské odpovědnosti 2014.