Služby pro společnosti v soukromém vlastnictví

PwC budova - ilustrační foto

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Tak jako trenér nabízí podporu svým svěřencům i my vám nabízíme služby, podporu a konzultace, které vám pomohou úspěšně překlenout zlomové okamžiky v životě vašeho podniku, obnovit či posílit dlouhodobý růst, nalézt nové či úspěšněji realizovat stávající strategie či v určité fázi uskutečnit zásadní změny ve struktuře, zaměření či vlastnictví podniku.

Jako váš osobní trenér se postaráme o váš podnik a jeho úspěšnou kariéru v každém jeho okamžiku a za všech situací. Pomůžeme vám učinit strategická i provozní rozhodnutí ve všech jeho životních etapách.

 

Financování růstu

Správný mix ve správnou dobu

Řada sportovců podporuje svoji kondičku podpůrnými energetickými a vitaminovými doplňky. Také rostoucí podnik potřebuje další finanční zdroje pro skokové zvýšení výkonu či využití nových příležitostí. V obou případech je třeba zvolit správnou formu, míru i načasování dodatečných zdrojů.

Poradíme vám, který z mnoha způsobů financování je pro vás nejvhodnější a jak ho nejefektivněji využít:

 • Zhodnocení dluhové kapacity vaší společnosti – optimální kapitálová struktura.
 • Refinancování stávajících úvěrů, případně jejich restrukturalizace.
 • Alternativní zdroje financování – od mezaninového kapitálu až po Private Equity.
 • Vstup na kapitálový trh.
 • Veřejné zdroje financování.
 •  Vstup strategického, případně finančního investora.
 • Zpětný pronájem/odprodej provozních aktiv.
 • Spolupráce při přípravě veškeré dokumentace pro poskytovatele kapitálu (se zaměřením na business plán a prokázání schopnosti splácet/zhodnocovat poskytnuté finanční zdroje).

Restrukturalizace

Nemám změnit tréninkový plán?

Stává se, že i přes usilovný a cílevědomý trénink nedosáhneme kýžených výsledků. Důvodem může být nečekaný úraz či dramatická změna podmínek na hřišti. Kritické je včas odhalit potřebu změny, identifikovat nejlepší opatření a rychle a důsledně je provést. Stačí kompletní změna tréninkového plánu? Je na čase změnit disciplínu? Nebo co nejefektivněji ukončit sportovní kariéru?

Pomůžeme vám:

 • Jasně popsat stávající situaci a identifikovat příčiny možné krize.
 •  Zrevidovat business plán se zaměřením na plánované cash flow.
 • Nastavit cílový stav v oblasti ziskovosti a generovaní likvidity.
 • Sestavit a implementovat restrukturalizační plán pro dosažení cílového stavu.
 • Optimalizovat pracovní kapitál jako zdroj finančních prostředků.
 • S optimalizací portfolia pohledávek a nastavením postupu pro jejich případné vymáhání.
 • A když není jiné cesty, podpořit formální restrukturalizaci na základě insolvenčního zákona.

Osobní agenda vlastníka

Vše pro kapitána

Kapitán a jeho perfektní fyzická i psychická kondice jsou základem dlouhodobého úspěchu celého týmu. Musí mít čas a prostor pro strategické řízení a hledání nových cest, neplýtvat zdroji tam, kde to není nutné, a mít jistotu, že svůj podnik i rodinu dlouhodobě zajistil. Ať už se jedná o výhodné nastavení daní, rozložení pravomocí, právní podchycení kritických oblastí či efektivní způsob řešení každodenních záležitostí.

Pomůžeme vám:

 • Nastavit optimální daňové řešení vlastníka a celé rodiny.
 • Plánovat osobní finance.
 • Zajistit osobní agendu, která vám „bere čas“ a nebaví vás.
 • Připravit právní řešení rodinných záležitostí.

Řízení a rozvoj zaměstnanců

Motivace, trénink, souhra

Výběr, rozvoj a motivace hráčů jsou pro dlouhodobý úspěch kritické. Víte, kteří hráči jsou pro váš tým klíčoví? Co je motivuje, a co naopak brzdí jejich výkon? Jak nastavit jejich individuální trénink a zároveň zajistit perfektní souhru celého týmu? Sdílí vaši víru ve vítězství, respektují vaše pravidla hry a cítí vaši podporu a ocenění?

Pomůžeme vám:

 • Vypracovat kompletní strategii řízení lidských zdrojů.
 • Nastavit systém odměňování se zaměřením na dlouhodobý výkon.¨
 • S řízením výkonu zaměstnanců.
 • Vytvořit systém vzdělávání.
 • S měřením efektivity lidských zdrojů.
 • Se srovnáním lidských zdrojů s trhem.
 • Zaměřit se na rozvoj talentovaných zaměstnanců.
 • Nefinančně motivovat zaměstnance.
 • Vypracovat funkční právní rámec pro vztahy se zaměstnanci.

Optimalizace

Proč to dělat složitě, když to jde jednoduše?

Vyhráváte zápasy, posilujete tým, rozšiřujete záběr… Úspěšným podnikům se často stává, že po obdobích dynamického růstu či po akvizičních opatřeních se rozvětví organizační struktura, vzroste náročnost řízení i náklady na provoz. Pak jsou na zvážení optimalizační opatření pro zjednodušení komplikované struktury, standardizaci a optimalizaci činností a zeštíhlení organizace.

Pomůžeme vám:

 • Optimalizovat procesy a snížit náklady.
 • Zjednodušit firemní strukturu.
 • Zvýšit transparentnost.
 • Standardizovat a zjednodušit právní dokumentaci.

Nástupnictví

Mám komu předat štafetu?

Držíme-li v ruce štafetový kolík, měli bychom již dopředu přesně vědět, komu, kdy a jak ho předáme. Řízení soukromého podniku je běh na dlouhou trať, jehož strategii je třeba důkladně naplánovat, aby nám nedošly síly a aby náš úspěch neskončil v první generaci…

 • Vypracovat nástupnický plán včetně harmonogramu.
 • Vyřešit daňové a právní náležitosti související s nástupnictvím.
 • Zajistit trénink a přípravu nástupce.
 • Vychovat nové lídry
 • Ošetřit problematiku loajality a motivace manažerů.

Mezinárodní expanze

Jdeme na olympiádu!

Někdy nám začíná být domácí hřiště malé a toužíme po úspěchu na světových závodištích. Pomůžeme vám pochopit prostředí a pravidla mezinárodních hřišť, mentalitu a taktiku zahraničních týmů, prorazit do světové špičky a vyhrávat ty nejdůležitější a nejprestižnější zápasy.

Poskytneme vám poradenství v oblastech:

 • Analýzy místního trhu.
 • Vysílání českých pracovníků do zahraničí.
 • Podpory při identifikaci rozdílů mezi českými účetními standardy a standardy země, kam společnost vstupuje.
 • Konsolidace finančních a manažerských intervencí.
 • Stanovení správných cen.
 • Nastavení optimální daňové struktury.
 • Příprava právních dokumentů pro řízení mezinárodní holdingové struktury.

Fúze a akvizice

Ve spojení je síla

Někdy už individuální trénink ztrácí na efektivitě a nepřináší další potřebná zlepšení. Spojení s jiným úspěšným partnerem, ať už ve fázi přípravy, tréninku či při samotném utkání, může přinést kýžené výsledky a postup na žebříčku až o několik příček výše. Akvizice či partnerství nabízí výjimečné příležitosti – ale může skrývat i řadu rizik…

Nabízíme vám naše služby v oblasti:

 • Ocenění pro potřeby fúze.
 • Průzkum cílových subjektů.
 • Hloubkové prověrky (Due Diligence).
 • Navržení strategie prodeje.
 • Právní zajištění procesu akvizic a prodejů.
 • Audity zúčastněných společností vyžadované zákonem

Řízení výkonnosti

Táhnout za jeden provaz… ale za jaký?

Nejlepší týmy se vyznačují perfektní souhrou a odhodláním podávat společně a vždy ten nejlepší výkon. Trénink musí průběžně rozvíjet silné stránky a odstraňovat slabiny týmu jako celku i každého jednotlivce. Sledování a měření výkonnosti a stanovení vhodné kombinace jejích parametrů je nezbytné pro zajištění úspěšné sezóny.

Pomůžeme vám:

 • S převedením strategie do realizace a plánováním.
 • S nastavením systému sledování výkonnosti a dosahování strategických cílů.
 • S nastavením motivace.
 • Se sledováním a vyhodnocováním profitability.
 

 

Mohlo by vás zajímat