Odolnost podniku

View this page in: English
Ikona - odolnost podniku

Identifikace, pochopení a řízení rizik

Řízení rizik v dnešní době již není činnost, která by měla být pouze součástí mimořádných událostí. Jedná se o nedílnou součást strategie, která pomáhá společnostem postupně zvládat hrozby, jímž čelí.


I přesto, že řízení podnikových rizik není nová disciplína, tak dnešní modely posuzování rizik nejsou dostatečně flexibilní, aby dokázaly brát v potaz dynamiku trhu. Manažeři si musí klást těžké otázky ohledně jejich postoje k rizikům, aby získali nový pohled.

Řízení rizik v dnešní době již není pouze součástí mimořádných událostí a neočekávaných okolností. Řízení rizik se stalo klíčovou a hlavně trvalou součástí dlouhodobých strategií podniků. Nástroje pro řízení podnikových rizik ERM mohou přímo ovlivňovat ziskovost a udržitelnost podnikání. Správnou integrací ERM nástrojů do každodenních činností bude vaše společnost lépe vybavena pro řízení rizik a bude schopna lépe dosáhnout svých obchodních cílů.

Dokážeme pro vás vytvořit podrobný ERM program, který vám pomůže spravovat velké množství hrozeb a pomůže vám dosáhnout lepší dlouhodobé odolnosti. Radíme našim klientům s identifikací, pochopením a řízením rizik a pomáháme jim zajistit přiměřenou rovnováhu mezi riziky a příležitostmi. Také jim pomáháme s návrhem a zaváděním rozhodovacích procedur tak, aby mohli i nadále vykonávat svoji činnost v souladu s právními předpisy a legislativou.

 • tvorba podnikových strategií pro řízení rizik
 • stanovení úrovně akceptovatelného rizika (tzv. Risk Appetite)
 • ohodnocení, tvorba a zavádění
  • rámců pro řízení podnikových rizik
  • rámců pro krizové řízení rizik v katastrofických scénářích
  • postupů pro řízení rizik
  • compliance
  • krizového řízení
 • ohodnocení, tvorba a zavádění řízení rizik do projektového řízení
 • ohodnocení, tvorba a zavádění řízení rizik v infrastruktuře
 • konzultace a zlepšování povědomí o posuzování rizik
 • zavádění nástrojů pro řízení rizik – ERM systémy
 • tvorba a zavádění politiky řízení rizika pro např.:
  • strategická rizika
  • ochrana obchodní značky a pověsti
  • rizika outsourcingu
  • rizika compliance
  • etika a rizika podvodů
  • environmentální a infrastrukturální rizika
  • zachování provozuschopnosti (business continuity management)
  • provozní rizika