Interní audit

View this page in: English
Ikona - interní audit

Maximalizace výsledků práce interního auditu

Pomůžeme vám vytvořit interní audit, který bude schopen čelit budoucím výzvám a průběžně zvyšovat svoji hodnotu


Náš přístup k internímu auditu pomáhá klientům s identifikací a upřednostněním podnikových rizik, které mohou ovlivnit dosažení podnikatelského plánu a cíle.

Dokážeme pomoci se snižováním auditních nákladů, zvyšováním efektivity procesů, posuzováním cílů a aktivit s přidanou hodnotou a využitím technologií.

Naším cílem je pomoci našim klientům se získáním strategické role v jejich společnostech.

Pomůžeme vašemu internímu auditu čelit výzvám

 • Nemáte dostatek odborných zkušeností?

  • Co-sourcing: Dle vašich potřeb vám poskytneme asistenci a specializované zdroje pro podporu vašeho stávajícího interního auditu.
  • Training: Odborně vás vyškolíme a poradíme jak se vypořádat s předáváním znalosti, včetně CIA studií.
 • Nemáte dostatečné fungující interní audit nebo nemáte funkci interního auditu vůbec?

  • Outsourcing: Poskytneme vám naše služby interního auditu, včetně posuzování rizik.
  • Vytvoření: Pomůžeme vám s vytvořením a nastavením nákladově efektivního a na kvalitu zaměřeného interního auditu.
 • Nemáte dostatečné pracovní návyky a metody?

  • Řízení kvality: Provádíme nezávislé posouzení vašeho interního auditu.
  • Funkční optimalizace: Otestujeme a poradíme vám jak zlepšit účinnost vašeho interního auditu, včetně přístupu, cílů, metodik, aktivit a hodnocení rizik.
  • Metodika: Pomůžeme vám vylepšit postupy vašeho interního auditu používáním osvědčených postupů.
 • Vysoké náklady nebo neefektivní procesy?

  • Posouzení rizik a plánování: Provedeme posouzení rizik a vytvoříme pro vás strategické a roční auditní plány pro zvýšení výkonnosti vašeho interního auditu.
  • Technologie: Pomůžeme vám se zavedením IT technologií a nástrojů ke zlepšení efektivity vašeho interního auditu.
  • KPI: Vylepšíme vaše metriky a BSC (Balance Scorecard) pro měření výsledků a pro systém neustálého zlepšování.

Globální postupy interního auditu

Vzhledem k současné ekonomické situaci a stále novým rizikům jsou oddělení interního auditu nucena podávat kvalitnější výsledky za nižší nebo přinejmenším stejnou cenu. PwC používá globální metodiky interního auditu, aby dosáhlo obou těchto požadavků současně.

Náš tým

Náš IAS tým se skládá ze zkušených odborníků, kteří mají zkušenosti v mnoha odvětvích (včetně finančních služeb a veřejného sektoru). Aktivně se podílíme na rozvoji interního auditu v Polsku, přednášíme na konferencích, publikujeme odborné články a pořádáme expertní akce.

Členové našeho týmu jsou kvalifikovaní odborníci splňující CIA, CISA, CFE, ACCA, CPA a KIBR certifikace.