Informační bezpečnost

View this page in: English
Ikona - informační bezpečnost

Integrované řízení informační bezpečnosti

Informační a kybernetická bezpečnost nebyla nikdy tak aktuální jako nyní


Díky významným událostem v soukromém i veřejném sektoru, ještě nikdy nebyla informační a kybernetická bezpečnost tak aktuální jako nyní. Reputace, důvěra a značka společnosti může být dnes významně ovlivněna ztrátou nebo odcizením dat. Incidenty jsou často nesprávně přisuzovány technologickým problémům, a ačkoliv jsou technologie jedním z klíčových prvků pro zajištění informační a kybernetické bezpečnosti, stejnou pozornost je nutné věnovat lidem, organizaci, firemním procesům a kultuře.

Společnosti v současnosti již neřídí bezpečnost na bázi ad hoc projektů. Pro snížení rizika narušení chodu společnosti, naplnění regulatorních opatření a adekvátní reakci na komplexní narušení bezpečnosti, musí organizace integrovat bezpečnostní infrastrukturu stejně jako neustále monitorovat standardy, směrnice a kontrolní prostředí a jejich soulad definovanými parametry. Díky úplnému přehledu o bezpečnostní infrastruktuře jsou organizace schopné rychlé nápravy bezpečnostních nedostatků.

Naši specialisté pracují v úzké spolupráci s klienty na identifikaci rizikových oblastí a společně s managementem určují priority pro jejich nápravu. S použitím prověřených metodologií a hlubokou znalostí jednotlivých segmentů trhu, pomáháme společnostem integrovat bezpečnostní infrastrukturu (lidé, procesy a technologie) a implementovat standardizované procesy. S uceleným pohledem na stav bezpečnosti získávají společnosti realistický obraz svých slabin a mohou přijmout pro-aktivní kroky na ochranu informačních aktiv.

Komplexní správa bezpečnosti zjednodušuje monitorování souladu s definovanými standardy a směrnicemi, stejně jako udržení izika jednotlivých aktiv na známé a akceptovatelné úrovni. Mezi služby, které poskytujeme, patří:

  • Prověrky řízení bezpečnosti a jejich optimalizace;
  • Integrované řízení informační bezpečnosti;
  • Návrh informační bezpečnosti, prověrky a optimalizace;
  • Prověrky zranitelnosti;
  • Penetrační testování;
  • Návrh ochrany dat, testování a optimalizace;
  • Konzultace v oblasti řízení incidentů;
  • Identity Management – design a implementace;
  • Služby v oblasti cloudové bezpečnosti.