Správa a řízení společností (Corporate governance)

View this page in: English
Ikona - správa a řízení společností

Rozvíjet a udržovat efektivní řízení

Měnící se, regulované a stále složitější globální obchodní prostředí


V dnešním stále více regulovaném prostředí jsou společnosti povinny rozvíjet a udržovat efektivní způsoby řízení, aby jim pomohly splnit množství legislativních nařízení a regulací. Nedávné průzkumy ukazují, že porozumění a správné dodržování těchto požadavků jsou i nadále klíčovou výzvou pro většinu organizací.

Měnící se regulované prostředí, stále složitější globální obchodní prostředí a rychlý technologický pokrok jsou jen některé z faktorů, které nutí společnosti k efektivní správě a řízení.

PwC je předním lídrem v zavádění inovativní a praktické správy a řízení organizací v České republice. PwC Česká republika úzce spolupracuje s Institutem členů správních orgánů (Czech Institute of Directors). S ohledem na místní potřeby a problémy v oblasti správy a řízení společnosti můžeme pomoci s prosazováním principů OECD, jakožto základu pro mezinárodně uznávané praktiky správy a řízení společností.

Máme rozsáhlé zkušenosti s navrhováním, budováním a hodnocením odpovídající podnikové kultury a odpovídajících podnikových procesů a nástrojů pro efektivní správu a řízení organizací v celé řadě odvětví.

Pevně věříme, že by se společnosti měly zaměřit na zajištění trvalých výsledků z podnikových procesů. Můžeme vám pomoci s odpovídajícím nastavením správy a řízení a integrací řízení rizik do vašich současných procesů. Naše služby zahrnují:

  • školení a semináře na správu a řízení společností pro členy vašich řídících komisí a rad
  • zhodnocení metodiky pro správu a řízení společností a jejich dodržování
  • návrh a zavedení postupů pro správu a řízení
  • hodnocení interních kontrol a řízení rizik pro vaše řídící komise a rady